Jesper Springer

Norge nærmer sig Sundhedsplatformen: »Det fungerer godt vældig mange steder«

"Norge køber Sundhedsplatformen: »Det fungerer godt vældig mange steder«" De steder hvor det ikke fungere, også se på om det steder der ligner det system man selv har."

Det er faktisk ikke helt løgn. Hvis man kigger på de ydre omstændigheder sås om driftsmiljø , hvilken kontekst skal programmet fungere, har man forstået opgavens grund præmis.

Jeg er på ingen måde fan af Epic. Men min forståelse er at det fungerer efter hensigten. Det er endnu ikke fejlfrit men jeg har forstået at det arbejder man på hele tiden og en ny release på vej sammen med LPR3.

Jeg mener derimod ikke at politikerne er ærlige over for borgerne og da slet ikke over for det personale der bruger Epic. Som jeg ser det er det hele er jo et led i at amerikanisere vores sundhedsvæsen. Ensrette og centralisere med efterfølgende mulig fra salg som vi har set med andre offentlige institutioner.

Det er på den baggrund at man skal se Epic.

Så længe man ikke er ærlig i hvad man vil og hvor man vil hen samt hvilke veje man vil gå så fejler selv de mest idiot sikrede systemer.

28. juni 2018 kl. 17:07
Programmering i skolen deler eksperter: Skal der kode på skemaet?

Hvad er det vigtigste vi ejer. Det er vores krop og helbred. Jeg har ikke forstået hvorfor man i folkeskolen, ikke starter fra 0 klasse med at undervise i vores krop så når de stopper i 9 klasse så er de “små læger”. Men at undervise i programmering er jo som at lege. Al leg er god i den alder.

19. februar 2018 kl. 12:55
Region Syddanmark lægger sig fladt ned: Har ikke ført tilsyn med sundhedsdata

Anne-Marie jeg på ingen måde uenig med dig i det du skriver. Man skal have respekt og omtanke for de data der deles og sikre at eksempelvis følsomme uvæsentlige oplysninger skærmes. Jeg mener dog fortsat at man skal have for øje at sammenkørelse af data er det store issue her.

10. januar 2018 kl. 14:02
Region Syddanmark lægger sig fladt ned: Har ikke ført tilsyn med sundhedsdata

Det bliver brugt flere og flere konsulent timer i regionerne og mange forskellige konsulent firmaer er løbende på banen. De får udleveret betydelige mængde data til analyse for efterfølgende at aflevere en rapport til det politiske system. Jeg har meget svært ved at se hvordan regionerne skal kunne sikre sig at de data ikke vil blive misbrugt af en løbsk medarbejder, det er oftest en tillidssag. Anonymiserede data giver i nogle tilfælde mening i andre situationer ikke, det er en vurdering fra gang til gang. Jeg kan huske for 25 år siden var jeg til et foredrag i hovedstaden. Jeg talte med en amerikansk forsker som allerede dengang fortalte at Danmark var det bedste land at hive data ud af fordi vi har vores unikke id på tværs af alle databaser/registre. Det har siden da ikke ændret sig, tvært i mod. Det nye er dog at den intense registrering også er ved så småt at ske i andre lande. Med sunddata er det lidt problematisk. For hvem ejer de data. Trenden pejer politiske mere over i at det er patientens data og dermed tilhører patienten. Personlig er jeg uenig i det. Sundhedsdata er sundhedspersonalets arbejdspapir. Sundhedsdata er et struktureret sæt data, analyser, observationer og konklusioner til brug for sundhedspersonale til at foreslå en evt. behandling eller forløb. Den storm der nu retter sig mod de personfølsommedata skyldes udelukkende det faktum at du i Danmark, mere en noget andet sted i verden kan sammenkøre data på tværs af registere på en medborger og få et komplet livsforløb på stort set alle civile kategorier og hertil hører også sundhedsdata.

For mig at se ligger det store problemet i den voldsomme ensretning og centralisering man fra politisk side er i gang med at indføre på alle niveauer af samfundet og ikke i at sundhedsvæsnet/personale arbejder med store mængder data for at kunne nå frem til en ny dokumenteret erkendelse.

Måske burde man opdele cpr i f.eks. i et sygesikringsnummer, er skattenummer osv. En evt. sammenkørelse af de forskellige nummer vil så kræve en større ansøgning med div. sikkerhedsgodkendelser og garantier.

10. januar 2018 kl. 13:31
Sådan vil regeringen lade myndigheder analysere borgerdata i smug

De mennesker som jeg kender der arbejder i det offentlige er dybt rystet og har været det igennem de sidste 10 år. Det er skoleleder, læger. Jeg har familie der har arbejdet i skat som igennem mange år har rystet på hovdet og været i afmagt over den politiske dagsorden som udmøntes med løgn og bedrag syltet ind i manipulerende smigertale og falske tal til nødvendighedes dokumentation. Sådan er det desværre i dag.

14. december 2017 kl. 13:27
It-professor: Ingen beviser for, at Sundhedsplatformen øger effektivitet og patientsikkerhed

Det er mig fuldstændig ubegribelig at der er nogen der fortsat mener at vi skal have et landsdækkende sundhedssystem. Hvorfor skal man sætte sig på den gren man er ved at save over. I sådanne et system vil al udvikling jo gå i stå. Et centralistisk og ensrettet system har ingen fremtid. Jeg troede at man havde lært af fortiden.

7. december 2017 kl. 11:20
Dårlig forandringsledelse får business case-gevinster til at gå op i hat og briller

Det kunne også være at det var en rigtig dårlig strategisk beslutning. Hvornår kommer den erkendelse og hvor mange skal beskyldes for manglende forandringsvilje inden man ser at det er en katastrofal beslutning??

23. november 2017 kl. 21:28
Offentlige ledere skal stå skoleret efter dårlige it-projekter: »Vi tager et opgør med sløseriet«

Ditlev: godt set :) Meget af det kommer fra USA men centralisering og ensretning vil jeg mene er et aftryk fra EU. Jeg har dog ikke set så megen centralisering og ensretning siden murens fald.

22. november 2017 kl. 08:40
Offentlige ledere skal stå skoleret efter dårlige it-projekter: »Vi tager et opgør med sløseriet«

Problemet ligger i at man kører afprøvede og fejlede kommunistiske strukturer ind i den offentlige forvaltning bla. Sygehuse m.m. Det er så forrykt så man næsten ikke tror sine egne øjne og ører. Det er dyrt og det vil fejle. Historien har gang på gang vist at centralisering og ensretning er ufrugtbare og ødelæggende for al udvikling og innovation. Det latterlige er så at vi har en innovationsminister der så vil “skyde” nogle ansvarlige, for det er ikke politiken der er noget galt med.

21. november 2017 kl. 11:26
Offentlige ledere skal stå skoleret efter dårlige it-projekter: »Vi tager et opgør med sløseriet«

Det er helt utrolig så ubegavet vores politiker er blevet efter blot ganske få årtier. Her går de og tror at når blot de centraliceret og ensretter så kommer besparelserne og effektiviteten. Når så det ikke virker med alle buzz ordene og deres strukturelle ophav så må der være nogen der sløser og er uduelige. Fantastisk!!!

20. november 2017 kl. 13:20
Offentlige virksomheder: Den private it-branche kan ikke bidrage til vores innovation

Er Rambøll ikke noget man bestiller til en bunden opgave?

17. november 2017 kl. 13:42
Patientforening om samling af sundhedsdata: Danskerne mangler at blive spurgt

Jeg mener ikke at sundhedsdata til hører patienterne. Det er helt forkert præmis man diskuterer her. Man har fuldstændig misforstået hele konceptet. Sundhedsdata er et arbejdsredskab for det sygefaglige personale til at kunne udføre det som er deres funktion, nemlig at diagnostisere din og min sygdom og i sidste ende foreslå en behandling. At sammenligne f.eks din sygehus journal som din personlige ejendom er helt hen i vejret og fortæller i virkeligheden hvor afsporet den debat i gennem mange år er blevet. Selvfølelig skal der ske en vidensdeling personalet imellem så de kan blive dygtigere og ikke kun på det rent videnskabelige men også på det logistiske praktiske og organisatorisk operationelle område. Hvordan det sundhedsfaglige personale agerer med de data som akkumuleres er der allerede strenge krav om og de har eksisteret i mange år. Det nye i det her er den fuldstændig urimelige ensretning og centralisering der finder sted i disse år. Man ensretter rask væk al behandling fra Gedser til Skagen og ødelægger fuldstændig behandlings diversiteten som, ikke kun, skulle give os den viden vi ikke selv kan tænke os til, men man giver også pokker i forsigtigheds princip der burde sikre at vi ikke laver nationale katastrofe behandlinger der først viser sig om 7 til 10 år. Man centraliser hovedløst, med den forestilling om at man så kan bedre udnytte de sparsomme resurser, et begreb man i øvrigt selv har skabt, og nedlægger dermed den konkurrence der har været i amter eller nu regioner og hospitaler imellem. Det er det man skulle diskuterer.

7. november 2017 kl. 19:24
Er it-sikkerhed sundhedsvæsenets stedbarn?

Hvornår lærer man her inde på version 2 at det eneste der virkelig er truende for sikkerheden en den politisk besluttede ensretning og centralisering af sundhedsvæsnet og de it organisationer som er sat i verden for at gennemføre netop dette.

4. november 2017 kl. 00:11
Kronik: Fem fejlslutninger og nøgne kendsgerninger om Sundhedsplatformen

Hvor små sko kan man gå i?? Når man nu har købt et, dog tåbeligt system, så skal man da uddanne og fremtidssikre et system der lever data til 44.000 ansatte. Især i starten er den investering da uhør vigtig.

2. november 2017 kl. 09:19
Standardkodeord hos Region H: 'vip123' - brugere blev anbefalet ikke at skifte det

Jeg har 2 ting at sige til det her.

  1. Single Sign On Betyder at man har et password adgang til de applikationer man har rettigheder til. Det betyder at hvis lykkedes at få fat på bruger navn og password, ja så har du adgang til hele brugeren portefølje og mere til. Sikkerhed????

  2. I Danmark er man i gang med at centraliceret og ensrette den digitale drift. Det betyder reelt , at får du adgang til data et sted, kan du udtrække og sammen køre data fra alle eksisterende offentlige samt private databaser, at man ikke kan forstå at det er en katastrofe er mig fuldstændig ubegribelig.

At man bruger standart passwords som ‘vip123’ er typisk et tegn på, at man enten har inkompetente folk siddende( hvilket jeg ikke tror på) eller at organisationerne er så uoverskuelig og der er så mange afhængiheder og hensyn man skal tage at en fornuftig driftspolitik ikke er muligt. Mit bud er det sidste.

18. oktober 2017 kl. 13:17
It-ekspert: Sikkerhed kræver indsats på direktør- og bestyrelsesniveau

Det vil tiden jo vise hvor aben bliver placeret. Jeg er nu rimelig sikker på at det ikke er på direktør og bestyrelses gangen.

Men det er egentlig ikke min pointe. Det som jeg mener er, at man overalt centraliserer driften og ensretter centrale strukturelle opgaver. Det er et ledelses politisk ønske der styres primært af økonomi og en forestilling om billig og effektiv udnyttelse af recurser. Samt en, ja tro det eller lad vær, trend. Man tror at man får data ud af disse strukturelle ensartedheder der gør at man kan trække væsentlige information ud af systemerne der så vil kunne give ledelserne beder handle muligheder her og nu og ikke mindst i kommende fremtidige virksomheds strategier. Om det kan lykkedes har jeg min egen personlige tvivl på men en ting er sikker, det er et slaraffenland for hacker og andet undsindet værktøj at gå igang med systemer der har en ensartedhed over sig. Det kan blive en rigtig dyr fornøjelse for de private firmaer. For de offentlige instanser er det en personsikkerhedsmæssig katastrofe det man laver nu. Al forsigtighed er skyllet ud og læser man vores politikers div. indlæg om effektivisering af borgernes møde med det offentlige fra Skagen til Bornholm så bliver jeg godt og grundig rystet over deres manglende og inkompetente viden. Økonomernes eneste furnuftige bidrag til meneskeheden er at man aldrig skal satse alle sine penge på et stykke papir men brede risici ud. Det er ikke det der er trenden i dag.

10. oktober 2017 kl. 14:53
It-ekspert: Sikkerhed kræver indsats på direktør- og bestyrelsesniveau

Jeg synes at problemet er strukturelt større end bare at give medarbejder skylden. Det aller største problem er bla. at man i det offentlige ensretter og centraliserer hele IT driften. Jeg kan godt forstå de hurtige økonomiske overvejelser i det men i det lange løb kan det sikkerhedsmæssigt vise sig som en katastrofal beslutning.

10. oktober 2017 kl. 11:57
Overlæge til ingeniør Jan Kold: Sundhedsplatformen bringer potentielt patienter i livsfare

Gad vide hvad der vil ske hvis læger begyndte at fortælle ingeniører hvordan de skal tænke og udføre deres arbejde. Jeg tror faktisk ikke man har fantasi til at forstille sig et sådan scenarie og mon ikke noget af forklaringen på al den SP ballade ligger i lige netop dette.

3. oktober 2017 kl. 13:18
Hospitalsbygger sparer penge: »Jeg tog røven på it-afdelingen«

Det eneste interessante i det her er, hvorfor en direktør følger sig nødsaget til at underløbe sin egen IT afdelingen?

Er det fordi han føler at det ikke er hans IT afdeling? Er IT afdelingen blevet en stat i staten?

Det kunne være at version2 skulle smide sine farvede briller og begynde på en omgang kritisk gravende journalistik.

28. september 2017 kl. 08:23
Musikeres cpr-numre blotlagt af tudsegammelt it-system hos DR

Kim Jeg er helt enig, der er for meget pjat omkring cpr. nr. som om det var et hemmeligt nummer. Det er det ikke. For egen regning vil jeg så sige at, problemet ligger ikke i cpr men i de store datacentre som man er ved at opbygge på baggrund af ensretnings og effektiviserings politik. Det være sig i stat, regioner og kommuner. Det er her problemer begynder at opstå. Det helt misforstået at man skal kunne ved et enkelt nummer opslag fra en hacket database( og det bliver de) få fuld livs historik hvad angår skatteforhold, civile forhold, sygehistorie, økonomiske forhold og meget mere trukket ud og have mulighed for sammenkørelse ved f.eks cpr. Det er her den helt store forbrydelse foregår.

5. september 2017 kl. 13:42