Matthias Smed Larsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Er censur genindført?

Grundlovens § 77 beskytter ikke den materielle ytringsfrihed II

Den formulering dækker meget bredt både at individet har ret til at ytre sig og at ingen må forhindre dem i det Slår du op i ethvert statsretligt standardværk vil du se, at grundlovens addressat er staten. Dette afspejles i retspraksis. Der gælder ingen regel i dansk forfatningsret om umitte...
Kommentar til Er censur genindført?

Grundlovens § 77 beskytter ikke den materielle ytringsfrihed

Men vi lever i et land hvor Grundlovens §77 siger: … Med risiko for at lyde som en pedantisk jurastuderende er det et altoverskyggende udgangspunkt at grundlovens § 77 alene beskytter den formelle ytringsfrihed, dvs. censur i ordets traditionelle forstand (forudgodkendelse og publiceringsforbud)...
Kommentar til Professor: Sociale medier skal stå til ansvar for krænkelser

Hvor er analysen?

Jeg har kigget i DR-artiklen, på Digitalt Ansvars Twitter og Facebook-side samt foreningens website, og jeg kan ikke finde en kopi af den analyse der omtales. Jeg vil gerne se en dybere redegørelse for, hvad ansvarsgrundlaget for de sociale medier skulle være under de nuværende regler, end Schau...
Kommentar til EU brygger på regler mod masseovervågning med ansigtsgenkendelse

Re: I en ny udgave

Nogle gange kan man godt føle at EU's embedsmandsapperat er opdelt i afdelinger der aldrig rigtigt kommunikerer med hinanden. Vi har GDPR der, uanset at visse aspekter kan kritiseres, havde til formål at sikre dataautonomi, og nu et forsøg på (forhåbenligt) at regulere ansigtsgenkendelse ordentli...
Kommentar til Youtube trækkes i retten for diskrimination mod LGBT-indhold

Re: Medmindre de har en ny

Det er da meget nemt - Google censurerer højrefløjen OG LGBT i favør for venstreorienteret indhold. At Google skulle være venstreorienteret, og samtidigt involveret i en dobbelt konspiration om at udradere »konservativt« og LGBT-relateret indhold er den mest Galaxy Brain-agtige udlægning noge...
Kommentar til Youtube trækkes i retten for diskrimination mod LGBT-indhold

Medmindre de har en ny

Medmindre de har en ny vinkling, hvilket jeg tvivler på, vil søgsmålet nok blive afvist. https://www.version2.dk/artikel/hvide-hus-vil-goere-myndighed-ansvarlig-... Det bliver spændende at se hvordan hr. "Google censurerer alt til højre for midten" spinner den her.

Perspektiv savnes

Jeg er godt klar over at artiklen er et writeup af CNN's dækning, hvilket ikke er unormalt i medieverdenen, men jeg savner en kritisk vinkel der tager stilling til at... »Retningslinjerne« vil være en Executive Order. En retskilde der (i hvert fald i princippet) viger for almen lovgivning og (i...
Kommentar til Skal cpr-nummer kobles direkte med DNA på Nationalt Genom Center?

Man har et standpunkt indtil det politiske landskab ændrer sig

Peter Løngreen svarede meget kategorisk, at forsikringsselskaber ikke vil få adgang til genomdata fra genomcenteret. Jeg er sikker på, at han ikke mener det uoprigtigt, men han har intet grundlag for en sådan påstand. Der er ganske vist ikke adgang for forsikringsselskaber pt., og ej heller noge...

Re: Amerikanske tilstande...

Jeg hæfter mig mere ved at det grundlæggende princip, som jeg forstår det, må være uændret, altså at disse erstatninger ikke har til formål at adfærdskorrigere, men udelukkende at holde folk skadefri. Den store forskel mellem Dansk og Amerikansk ret (ret mig hvis jeg tager fejl) er jo at de de...

Re: Amerikanske tilstande...

Jeg ved godt at kommuner kan være nogle gevaldige klovne til at behandle vores data, men derfra til at vi skal have amerikanske tilstande, hvor man kan sagsøge hinanden for dit og dat er i min optik noget i overkanten, af hvad der burde være muligt. Karakteriseringen af amerikansk erstatning...
Kommentar til Bots og Internet Archive fixer millioner af døde links i Wikipedia

Re: hvilken udgave skal der linkes til+

Kender ikke IABots fremgangsmåde, men Wikipedias kildehensvisningssystem lader dig indtaste datoen for hvornår du besøgte kilden, går ud fra den forsøger at finde noget i nærheden af den dato. Du kan se dokumentation og link til kildekoden her: https://meta.m.wikimedia.org/wiki/InternetArchiveBot
Kommentar til Nye dataetiske principper for elevers persondata fra regering og kommuner

Re: Suk....

Ja, der er ret megen varm luft over det. Generelt bør man når man udarbejder sådanne principper undlade at medtage ting hvor ingen normal person ville sige det modsatte. Der er f.eks. ingen der vil sige at brug af data skal være overflødig for skolens opgaveløsning. Det er desværre meget almind...
Kommentar til Regeringen dropper masseovervågning af danskernes elforbrug

Vi vil ikke overvåge... mere end vi gør i forvejen

Men indsatsen mod snyd må ikke betyde, at vi begynder at overvåge alle landets borgere. "Begynder"? Ved Troels ikke hvad de laver hos Justitsministeriet?
Kommentar til Datalæk i Texas afslører millioner af vælgeres stemmehistorik

    

En væsentlig mængde oplysninger om individers stemmehistorik er allerede offentligt tilgængelige i Texas mod betaling, dog ikke oplysninger om eksempelvis individers politiske tilknytning og partimedlemsskab. Skal det forstås som om at dette datasæt indeholder politisk tilknytning og partimedlem...
Kommentar til Facebook opdager forsøg på at påvirke amerikansk midtvejsvalg

Collateral damage

Ikke overraskende er grupper drevet af rigtige personer også blevet ramt: https://gizmodo.com/facebook-censors-u-s-activists-after-falsely-claimin... Hele "fake news"-narrativet er problematisk. Ikke fordi misinformation ikke eksisterer, men fordi omfanget ofte er så småt men blæses ud...

Reglerne om udskriftstakster hæmmer åbenhed

Et link til dommen kunne være rart. Retten på Frederiksberg har ikke lagt domsresumeer op siden maj, og medmindre du vil betale de 200-ish kroner det koster at få et udskrift kan du næppe få adgang til den fulde dom. Domstolsstyrelsen har bestilt et system der skal gøre alle domme frit tilgæ...

Udbudsmøde hos Rigspolitiet

"Hey chef, måske vi skulle lade være med at bestille IT-løsninger fra et firma der fik startkapital fra en stat der ikke skyr at stjæle data fra lande der ikke er med i deres primære SIGINT-alliance" "..." "Nah."

Kryptering er ikke be-all-end-all ift. sikkerhed

Som sikkerhedsresearcher Matt Blaze og journalist Barton Gellman har gjort opmærksom på er kryptering ikke meget værd hvis man derefter lagrer beskederne på en usikker eller sårbar måde. Hvis man er bekymret over ransagning bør man bruge funktioner såsom Signal's "disappearing messages"...

Hvor åbenlyst misvisende har man lov at være?

Det er pinagtigt at se på, hvordan store virksomheder for at bevare deres kæmpestore milliardindtægter forfalder til at lave kampagner, som er så forkerte. Nu er det ikke fordi jeg forventede at Lassen ville handle i god tro, men når kritikken kommer fra organisationer som Wikimedia, EFF, Human ...

"Uden modstand"

Jeg er ikke helt enig i karakteriseringen af at der ikke var nogen modstand. Selv om det selvfølgelig er korrekt at der blev stemt blankt og ikke 'imod' så tror jeg nærmere det skal forstås som en symbolsk erklæring om at regeringen kunne have haft alles opbakning hvis de havde valgt at gå åbenhe...