Thomas Birk Kristiansen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Region Sjælland vil have gang i datadrevet sygehusvæsen

Ved alle projekter sætter man nu “data-” eller “tele-“ foran.

Region Sjælland er ikke en rig region og sundhedstilbudet er ikke luksuriøst. Men nu ser ud som om nogle smarte konsulenter har forklaret politikerne at alt med data er vejen frem ligesom de også har forklartet dem at alt med tele er det. Ved alle projekter sætter man nu “data-” eller “tele-“ for...
Kommentar til Genomcenter med uklare svar om kobling af CPR-nummer med genomdata

Peter Løngren bekræfter: CPR og genetiske data kan kobles

Direktør for Nationalt Genom Center Peter Løngren var i dag på besøg i P1 Orientering. Det kom der et rigtig fint interview ud af. Peter Løngren lyder til at være en fornuftig mand som faktisk taler lige ud af posen og har de helt rigtige intentioner. Det er der al mulig grund til at være glad fo...

Privacy-by-desing

I GDPR artikel 25 er man bundet på at benytte privacy-by-design herunder dataminimering. Det kan man ikke sige gør sig gældende når en fuldt spejlet version af SP kan tilgås i det såkaldt support miljø fra EPIC i USA. Så skal danskernes sundhedsdata sendes verden rundt så skal man selvfølgelig i...

Hepatitis C

Det er muligt et lave dataudtræk på behandlingsdata som kan erstatte de omtalte forskningsdata. Derfor er problemstilling i dette tilfælde konstrueret.

Administrationen tager igen røven på politikerne.

Når data lægges i en cashe i USA så man kan læse dem der - så er det en overførsel at data. Det gælder både i praktisk, juridisk og GDPR-forstand. Hvis en i USA kan læse om impotens, depression og abort så er den tekniske vej for data underordnet. For brudet på privatlivet er det samme. Desuden ...
Kommentar til Genomcenter med uklare svar om kobling af CPR-nummer med genomdata

Der kan søges i genetisk oplysninger på identificerbare personer

Fra Betænkning om Genom Center "Det er Sundheds- og Ældreministeriets vurdering, at der i almindelighed ikke med hjemmel i retsplejelovens regler om edition vil kunne foretages en søgning i Nationalt Genomcenter med henblik på ud fra et dna-spor at identificere en person. Det vil dog ikke...
Kommentar til Skal cpr-nummer kobles direkte med DNA på Nationalt Genom Center?

3 væsentlige problemer

Der er flere væsentlige problemstillinger som mangler at blive berørt. * Dobbeltlagring af genetiske oplysninger. * Nationalt Genom Center vil andrage langt flere danskere end først meddelt. * Ingen begrænsning på hvem der kan få adgang til Nationalt Genom Center. Det kan man læse mere om i dett...

Mangler

Hvad blev der af rådet til det offentlige om ikke at ophobe exorbitante mængder følsomme data om danskerne uden samtykke og gennemsigtighed? Og af rådet til det offentlige om ikke at bruge ophobede data til profilering og segmentering af dyre og billige borgere?

Misvisende ministersvar

Det kunne se ud som Ellen Trane Nørby med den seneste artikel i Version2 om Rigshopsitalets samling af helgenomsekventeringer på Computerome ikke har svaret korrekt i et svar til Folketinget (1) på en henvendelse fra PROSA, IDA IT, Dansk Selskab for Almen Medicin, Patientdataforeningen, Patientfo...

Nul samtykke til genomcenter: Samtykke er "uhensigtsmæssigt"

I høringsnotat vedrørende genomlovforslaget kan man læse hvorfor ministeriet ikke vil indføre et samtykke, det er simpelthen uhensigtsmæssigt...men sådan er det nok tit med basale menneskerettigheder. "Institut for Menneskerettigheder har påpeget, at patienten bør kunne frabede sig, at...

Jan Kold gik måske for meget igen alligevel.

"It-selskabet Cerner mente, at Epic og NNIT havde en »uberettiget konkurrencefordel«. Konkret blev der klaget over to forhold: at regionerne havde lagt for lidt vægt på pris, og at Region Hovedstadens øverste it-direktør indtil 2011, Jan Kold, nu arbejdede for NNIT. Ifølge klagen havde Kold...

DSAM fik ret om NPI

Nationalt Patient Index - hvad mon det egentlig er for en størrelse? NPI blev indført som værende en aftalekalender for 50.000 patienter med uoverskueligt mange aftale i sundhedsvæsenet, men nu knopskyder projektet, omfatter os alle og formålet med indekset skrider. http://www.dsam.dk/flx/dsam_me...

DNA-forskning ja tak, men under ordnede forhold

Jeg vil i øvrigt gerne understrege, at jeg går ind for DNA-forskning. Jeg kan også sagtens værdsætte den videnskabelige lødighed i iPSYCH, Bloddonorstudiet, Hjertekar-projektet og Det Danske Referencegenom. Her er nogle af de ting jeg i midlertid finder problematisk 1) DNA-aflæsning af prøver ud...

Gunnar Houge er kommende præsident i videnskabeligt selskab

Det er interessant at Gunnar Houge ikke blot er overlæge. Han er også valgt som kommende præsident (såkaldt pesident-elect) i European Society of Human Genetics. Spørgmålet må derfor være hvordan ser det videnskabelige eurpæiske selskab for humangenetik mon på den ekstreme tilgang til registreri...

Ulovligt idag lovligt imorgen - man vil finde de dyre borgere

Skræmmende citater: "- Med mere viden om de borgere, som er i risiko for at bruge sundhedsvæsenet betydeligt, og hvad der typisk karakteriserer deres adfærd, så kan vi bedre sætte ind med målrettet hjælp. Det giver øget fokus på forebyggelse samtidig med, at borgerne kan komme til at spille...

Formand for Patientdataforeningen

EUs konkurrencekommisær Margrethe Vestager ser problemer når Google og andre giganter akkumulerer persondata for at styrke egen konkurrenceposition. Gad vide, hvordan hun ser på, at det nu er et helt land (og endda hendes eget fædreland), der nu markedsfører sig selv på netop den strategi og i o...
Kommentar til Undervisningsministeriet politianmeldt for at bryde persondataloven

Vækstdagsorden og her?

CPR-koblede trivselsundersøgelser fra vores børn har åbenbart også en vækstdagsorden "Digitaliseringen af undervisning er globalt set en stor og hastigt voksende industri. I Danmark har vi en oplagt mulighed for at udnytte vore stærke pædagogiske traditioner kombineret med en god tradition...

Re: Jan Kold går igen og igen.

Det er ser ganske rigtigt ud til Kold skifter før udbud, og det er ganske rigtigt belejligt, men ikke direkte angribeligt. https://www.computerworld.dk/art/227195/bliv-klogere-her-er-planerne-bag...

Re: Jan Kold går igen og igen.

Det har været lidt svært at stykke sammen, men uden at have konkrete skriftlige kilder, og jeg vedkender at det på rygtebasis, ser det ud til at direktøren for Koncern IT, som er forløberen for CIMT, hedder Jan Kold. Da det bliver officielt at CIMT skal dannes meddeler han at han ikke fortsætter ...

Re: Jan Kold går igen og igen.

Kold og Carecom er vist bare mig der ikke kan læse. Beklager.
IT Company Rank
maximize minimize