Jakob Skov

Kommentarer

Kommentar til Skal cpr-nummer kobles direkte med DNA på Nationalt Genom Center?

Groft uagtsomt?

Det ville nu engang have været bedre hvis man politisk havde haft en idé om konsekvenserne af hvad man skrev under på i folketinget: I det politiske forarbejde indgår at man skal have mulighed for at blive tilknyttet efterfølgende og skal kunne hjælpes i begge ender så snart man er oprettet for ...
Kommentar til Datamagt kræver demokratisering og politisering

Data er politik

Amen til at data er politik. Det indebærer at man politisk bør være villig til den kulturændring det vil kræve at "ligestille" dataanvendelse med andre af samfundets magtmidler. Samtidig er der enorm forskel på data og datakvalitet, både teoretisk og praktisk: Teoretisk er problemerne...
Kommentar til Valgkampen 2019 Satan eller klima

Dem mod Os

Jeg som troede at "Bette Balkan" var på Thy og ikke hvadsom kan ses fra Valby Bakke! Nu er det altid sjovt at kalde hinanden øgenavne og definere dem der ikke er "os" med åndssvage stråmænd - uanset sammenhæng i øvrigt! Jeg kunne sige at LA er en sammenslutning af tidligere...

Åbenhed og forklarlighed

Det største problem er den retslige stilling: Kan man stille spørgsmål ved validiteten af et specifikt resultat (principielt har man den mulighed hvis vi da ønsker en retsstat fremadrettet)? En audit er en præ-screening og er derfor ikke nok ift. ie. individuel stillingtagen til "korrelation...
Kommentar til Region H vil lægge data om børn i åben forskerdatabase

Mulighed for projekt

Det er ret smart! Man skaber en ret unik mulighed for ved reidentifikation at studere indvirkningerne på børnene og deres forældre, når man banker på og fortæller dem at deres data er tilgængelige i FIG og at det er derigennem at de er fundet. Området er af en eller anden grund ikke særlig velafd...
Kommentar til Professor får millionbevilling til udvikling af nye algoritmer

Re: Er der slet ingen....

Artiklen handler om at bestemme hvilken fejl-kilde og/eller usikkerhed der er problematisk i en sammenhæng. Det er en bestemmelse hvor usikkerheder i systemet kommer fra. Det er som udgangspunkt et godt redskab. Om noget, kan redskabet netop skabe syn for sagen når tvivlsom trawling af persondat...

Re: en særegen undtagelse?

Problemet er at Grundloven har mange gode hensigtserklæringer, men indeholder forbavsende få lovkrav. Kristian Jensen er vist den eneste minister i dansk historie der har tilstået grundlovsbrud i 2009 jvf. paragraf 22, dog uden straf: https://www.altinget.dk/artikel/2009-5-4-kristian-jensen-broe...

Re: Etiske principper og ansvar

Hvad angår etik, er det netop forsigtigheden i forhold til dataindsamling og datasammenkøring der problematiseres. Her er der en del med den holdning at data i udgangspunktet skal etableres gennem gensidig forståelse af fordele og ulemper overfor borgeren og ikke kun af elevator-pitchen til proje...

Samfundspligt og samtykke

Hr. Alstrup er vist lidt udenfor alfarvej. Hans algoritme til bestemmelse af om gymnasie-elever vil ret beset maksimalt hjælpe med at initiere en indsats med maks 3 måneder, per hans egen forklaring ifald man sætter indsats igang ved tidspunktet hvor personen dropper ud. Han forklarer ikke hvilke...

Re: Retsforbeholdet

Ikke for at forsvare EUs COREPER-procedurer, trilog versus "stor åbenhed", udenrigstjeneste uden repræsentativt mandat og de utallige andre uhensigtsmæssigheder i EUs form og farve, men: - Som med valuta er det ofte mere ekstreme situationer hvor det ikke giver mening at følge den...

Re: Stort eller for stort

Vi når lidt tilbage til at retssikkerhed bliver en by i Rusland hvis vi ikke stiller samme retslige/etiske krav for nutidens AI og menneskelig sagsbehandling. Det er også derfor at Gladsaxe-modellen er så vigtigt et dilemma: Personer i afdelingen har ikke adgang til de data man ønsker at bruge f...

Digitale løsninger er ikke entydigt bedre end x

Man må som altid græmmes ved at læse at digitale løsninger afkorter "afstanden mellem borger og den offentlige forvaltning" som forsvar for tvangsdigitalisering. Selvom man får et indtryk af de miserable rammer man administrerer under fra myndighedsside, er eksistensen af et lovkrav om...
Kommentar til Tidligere PET-chefer: Udvist Huawei-ansat kan udgøre sikkerhedsrisiko

Re: Det spiller ingen rolle

Respekten for retssikkerhed, samt anti-overvågning er vist ikke specielt politisk farvet. Grunden til at Enhedslisten og mange andre vestlige venstredrejede kærer sig om det idag stammer fra at deres medlemmer blev overvåget af ie. PET i en årrække under den kolde krig på grund af deres politiske...

Re: kommuner vil have flere værktøjer imod socialt bedrageri...

Det kunne være rart med en smule uanstændig ærlighed fra politikere om hvad der foregår i deres møder med blandt andet KLs uansvarlige folk (De skal ret beset ikke stå på mål for Christiansborgs aftaler hvorfor de kan kæmpe for overvågning galore og alt det andet de ikke tør røre normalt!) og arb...

Djævelens advokat

Nu er vi ret ensidige i holdning her, med en enkelt undtagelse. Men tror problemstillingen også bør ses i en anden sammenhæng: Case 1: ProjectFreeTv Tidligere var det en enkelt hjemmeside, men idag er det flere forskellige celler af bagmænd. Funktionen er relativt ens: De linker til download af ...

Re: Gad vist hvad et 'originalt værk' er?

Domstolene kæmper med ret basale IT-tekniske destinktioner. Tror ikke engang der er konsensus blandt de praktiserende om at de kan finde ud af det (ret beset er spændet af divergerende holdninger gennem ankesystemet en indikation på samme). Det er ikke for ingenting at IT-området var blandt de en...

Re: Gældsstyrelsen indkræver tilgodehavender fra 120

Heldigvis er der i Danmark stadig mennesker der skal tage ansvaret for sagsbehandling i søjlerne. Indtil det ændres er det klart bedste for at undgå at skulle lære Karnovs samlede værker og dertil tilstødende domme udenad, at bede om at tale med en person i de af gældsstyrelsen angivne "...
Kommentar til DKCert: Mange offentligt ansatte tager for let på it-sikkerhed

Re: Spørgsmålet dækker jo over mange "småting"

Det er også der man må erkende svagheden i spørgeskema-undersøgelser og de data de frembringer. Ofte er det måden hvorpå spørgsmålet er stillet der påvirker svaret: Når nogen medtager toiletbesøg mens papirene ligger på et lukket kontor eller at de ikke altid får slettet mails til tiden når de ha...
Kommentar til Blåt flertal i Folketinget er klar til at droppe Sundhedsplatformen

Re: For dyrt i længden?

Udbud er i øvrigt en sjov størrelse idet man betaler penge for at lade en virksomhed få monopol. Der er praktisk set ingen "markedskræfter" inde over med undtagelse af udvælgelsen. Samtidig vil der ved efterfølgende udbud være en erfaringsfordel hos den første vinder. "Ingen er...

Re: Og hvad vil man så gøre ved det?

Det er i udgangspunkt bekymrende hvor meget vil udlede af ansigtsgenkendelses-teknologi uden omtanke for hvad man bør. Eugenik er desværre allerede en meget reel mulighed. Idag starter den ved foster-prøver i 1 måneds nyfødte og så har man ellers 2 måneder til at stoppe det hvis barnet ikke er d...