Simon Kamber

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Svenskerne delte GDPR-bøder ud for 110 millioner kroner i 2020

Re: Hvad er årsagen til...

De svenske bøder bliver udstedt direkte af tilsynsmyndigheden. Det er kun i Danmark og Estland at bøderne skal omkring retten. Det er den danske grundlov der stiller krav om at bøder skal komme fra domstolene.

Re: Samtykke ?

Hvor langt går reglen for samtykke ? Den går ca. (ikke præcis, men ca.) lige så langt som du har brugt samtykke som din begrundelse overfor medarbejderen da du sendte videoen ud i første omgang. I den her sag har DMR sagt til medarbejderen at det var fuldstændigt frivilligt om han ville deltage...

Misvisende overskrift

Det er ikke Microsoft Office som sådan, der bliver frarådet. Det er "kun" Office Online og de mobile apps. Til gengæld indeholder rapporten en række konkrete sikkerhedstiltag og indstillinger der bør rettes, hvis man bruger Office.

Misvisende overskrift?

Der står i overskriften at Rigspolitiet vil udveksle fingeraftryk. I artiklen står der "kun" at de vil dele krypteringsnøglen. Er det overskriften eller artiklen der er misvisende?
Kommentar til Myspace mister 50 millioner sange i migrationsbrøler

Re: NU er data i skyen en backup

Og man har forhåbenligt sine data et andet sted også, eller omvendt Antal af valide backup =N-1 Det er sikkert rigtigt at langt de fleste kunstnere vil have andre kopier af deres materiale. Men samlingen er ikke nødvendigvis gengivet andre steder. Myspace i den tidsperiode var en vigtig del...

Re: Digitaliseringsforstyrrelsen...

Og det koster os nu indtil videre 43 millioner Det er faktisk ikke det der står i artiklen. Det er rigtigt nok at det står i overskriften, men det der står i selve artiklen er at forlængelsen af aftalen med e-boks koster 43 millioner. Det er jo ikke fordi driften af e-boks havde været gratis...

Re: Læser jeg forkert

Med ovenstående tekst er borgeren så ikke blevet hørt eller bedre sagt har borgeren ikke haft mulighed for at blive hørt? Jo, jeg tror der er et par spor der er blevet blandet sammen i artiklen. Den citerede bestemmelse handler om selve afgørelsen, ikke høringen ("agterskrivelsen"). Det...

Re: FORKERT!

Det må simpelthen stoppe! Hvordan kan man ved sine fulde fem betvivle betydningen af simple ord? Det er latterligt!! Det er ikke latterligt, det er sådan naturlige sprog virker. De skal fortolkes i en kontekst. Du kan selvfølgelig begynde et korstog baseret på den opfattelse at hele den måde me...

Hvad med den anden del af budskabet?

Jeg synes det er interessant hvordan halvdelen af Cathrines budskab ("For at opnå en bedre samtale mellem de to faggrupper og dermed en bedre brug af data, foreslår Catrine Søndergaard Byrne konkret, at it-udviklere får basal juraforståelse ind med uddannelsen...") fylder meget lidt i...

Re: Forklaring udbedes...

""Gdrp siger klart at brugeren/borgeren skal informeres og give sin accept (med mindre at der er lovhjemmel for ikke atindhente accept)"" Det er en sandhed med modifikationer. Samtykke er en af de seks forskellige "behandlingsgrundlag" man skal have, men der er fem...
Kommentar til Skat sender indkomstregister i udbud for 325 millioner kroner

Overskrift?

I overskriften står der at "Skat vil købe nyt indkomstregister". I brødteksten står der at udbuddet handler om "drift og videreudvikling af systemet". Er der noget der mangler i selve artiklen, eller er overskriften misvisende?

Re: Hah.

""Dette kunne læses sådan, at højere uddannede gør mere brug af kildekritik, og stoler mere på deres "bullshit-detektor"."" Hvordan det? Undersøgelsen viser jo netop at højere uddannelse korrelerer med højere tillid til medierne. (Postgraduate er et højere...

Den er måske liiige skarpt nok vinklet

Det der faktisk står i undersøgelsen er at folk tror at nyhederne er "are made up or cannot be verified". Stadig skræmmende, men der er trods alt et stykke fra "cannot be verified" til "forsætligt er skruet sammen til at bedrage".
Kommentar til AI-dommer kan forudsige fire ud af fem menneskerets-afgørelser

Maskinen forudsiger dommen - hvis man giver den dommen?

Jeg synes måske at Version 2's (og Guardians) læsning af artiklen er lige lovligt hurtig. Deres algoritme bruger domstolens begrundelse som input - selvfølgelig kan den forudsige dommen. Det er heller ikke det der er deres interessante konklusion (selv om de åbner for at teknologien kunne gå i d...