Søren Neermark

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Det drejer sig om konfiguration

@Anne Der er ikke nogen tvivl om at en højere strukturering af data vil give bedre muligheder for kodning og dataudtræk - det er jo netop formålet med Sundhedsplatformen! Struktureringen er selvfølgelig under forudsætning af at det altså lykkedes med mapningen if. til SNOMEDCT/SKS til det ønske...

Sundhedsplatformen og registreringer

Den danske kontaktmodel til patientregistrering er unik i international sammenhæng. Det udfordrer alle leverandører der vil lave EPJ-systemer i Danmark og ville være kommet uanset leverandørvalg. F.eks. var Region Syddanmark (Cosmic) nødt til at betale 4 mio. kroner i efteråret til OUHs sekretære...