Jesper Bergqvist

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Nytænkning er godt

Og det er der, man muligvis har skåret nogen kritiske hjørner af i dette tilfælde. Regionerne har meldt åbent ud, at det ikke er "Rolls Royce"-modellen der er blevet købt, men en billigere standard model, hvor mange indstillinger er som de kommer fra producenten. (Altså tilpasset...

Re: Lidt uddybning

Den mere stratificerede tilgang til sundhedsvæsenet i USA slår også igennem ifm forsøget på at lave glidende patientforløb i DK. Ambulatorier, sengeafdelinger og operationsgange er i EPIC helt separate søjler, der kun vanskeligt kommunikerer med hinanden. Det har således krævet besværlige workaro...

Re: Gys gys gys...

Jeg har ikke en superdetaljeret information om de enkelte, tekniske spørgsmål, der blev stillet i processen. Kravet om størrelse var indført for at undgå at spilde tid på et system "bygget i garagen", som fungerer på lille skala, men crasher, når det skaleres op. Mht erfaringer fra andre...

Re: Gys gys gys...

Mht beslutningsprocessen, er opgaven blevet sendt ud i licitation med ufravigelige krav til de systemer, som leverandørerne måtte byde ind med. F.eks. Single-sign on, systemet skal have kørt på et stort antal klienter stabilt i lang tid, etc. 5 leverandører bød ind, og 3 af dem kom videre til e...

Re: Gys gys gys...

Ja, groft sagt er konklusionen er at enten er beslutningstagerne dumme eller onde. Enten har man ikke gennemtænkt de sundhedskulturelle forskelle på det amerikanske og danske sundhedsvæsen, eller også har man bevidst valgt et system med de ovenstående problemer for at kunne høste strukturerede d...