Asbjørn Jensen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

At bo i et glashus

Udbetaling Danmark burde starte med at kontrollere sig selv. Hvordan skal de kontrollere hvis de ikke har uddannet deres medarbejdere til at følge loven ? PS det er underligt at de lige som flere andre etater IKKE kan kontaktes via sikker kommunikation (E-Boks)

offentlige fejl

NU ER DET STORE SPØRGSMÅL : Hvilken erstatning får offeret ? og hvorfor ikke Det offentlige lærer aldrig af deres fejl når det er sanktionsfrit at efterlade hovedet hjemme når man går på arbejde.

Standarder ???

Så kommer der jo nok igen et system som stiller afvigende krav til slutbrugernes systemer (PC)Er just i gang med Sundhed.dk, der som SKAT, udbetaling DK, e-boks stiller indbyrdes forskellige krav til mine PC'er. Hvornår får digitaliseringsstyrelsen orden i den rodebutik ?

Hvem er det nu der er IT analfabeter

I den anden ende af tilværelsen er det mindst lige så galt ( selv om der påstås at blive taget hensyn til de ældre: At søge folkepension, at søge udsættelse, at indberette indtægt og formue; kun selve ansøgningen virkede ( kommunen fik det til at fungere men føler i øvrigt ikke ansvar for den def...

(Offentlig) digitalisering

Det undrer vist ikke nogen. Af personlig erfaring ved jeg at det er tilsvarende at starte en pensionssag op ( jeg gav dem 3 md respit og nu 2 år efter er det ikke på plads) Skilsmisse problemerne varer ved, kan jeg godt love: 7 år efter skilsmisse er jeg udelukket fra aktindsigt i alle mine perso...
Kommentar til Omfattende huller i danske bankers digitale selvforsvar

BANK security

Helt som forventelig. Når man rapporterer til dem om fejl og huller ved de ikke hvad de skal gøre. De henviser til andre kunder, serviceproviders eller system ejere. Hvis de så sender det op i organisationen ses ingen reaktion.

Nem ID / e-Box til firmaer

Det var da et skridt på vejen. Myndighederne er i konflikt med sig selv. I mit lille enkeltmandsfirma får jeg at vide at jeg kan bruge de "private" adgange fra nogle myndigheder, hvorimod andre ( andre dele af samme org) siger at jeg skal have separate

Sanktioner

Der bør indføres sanktioner for løsagtig omgang med persondata, både for offentlige og private dataejere. Det bør etableres som et objektivt økonomisk ansvar fx som en erstatning til de eksponerede på minimum 1000 Kr pr person eksponering. Herved forsvinder chefmotivationen til at sløse med IT-si...
Kommentar til It-brøler hos Rejsekort: Brugere kunne se hinandens personlige data

Straframme

Det eneste der kan få dataejere til at tage persondatasikkerhed alvorligt er straffene. De bør pålægges objektivt ansvar for alle data, de har ansvar for. FX ved at de bliver erstatningspligtige for alle exponeringer fx ved at borgeren får minimum 1000 uanset omstændigheder. om de så kan gøre ...
Kommentar til Chefer efter it-kaos i Jobcenter: Vi ender i it-superligaen

"SUPERLIGA"

Bare udsagnet viser amatørismen. De uvidende tror at de bliver kirurger efter et 1.te hjælps kursus. Relevante ressourcer (viden og kapacitet) i god tid er en af forudsætningerne for et succesfuldt projekt. Brugerinvolvering er helt nødvendig og derfor nytter det ikke at brugercheferne tror at he...

Supply fejl

UPS strategi var ikke lavest risk, havde UPS en været on line ville fejlen nok kun vise sig ved samtidig NET fejl og UPS fejl Manglende test. Anlæg der ikke testes vil fejle når det er mest ubelejligt. fejlen ville dog næppe blive eksplosion. se nedenfor Meget tankevækkende at se de samme fej...

SKATs overholdelse af lovgivning

Dette er kun et eksempel på SKATs løsagtige omgang med data: FX når man ringer op til SKAT bliver man bedt om at indtaste CPR nummer. Når man når frem til en medarbejder kender denne ikke til noget CPR nummer og beder om at få det oplyst. SKAT ønsker ikke at oplyse hvad de bruger det indtastede C...

Offentligt ansvar (sundheds CD-er)

Som det så tydelig fremgår føler offentlige institutioner intet ansvar. Hvilket viser deres manglende professionalisme. De vasker hænderne og lader den der har begået en formel fejl (evt. tilfældet) bære bebrejdelserne. Det må altid være dataejeren der er ansvarlig for de valgte løsninger. Der s...