Louise Klint

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: En grim sag

Og det er vel helt ok, at se sig tilbage, og indse at man er gået for langt, også handle der efter. Selvfølgelig er det i orden at lære af sine fejl og handle derefter. Helt sikkert. ”Vi lærer, mens vi løber”, etc. Alligevel undrer det mig stadig lidt, at ingen i Microsoft tilsyneladende har...

En grim sag

Py-ha, jeg synes dette her er en grim sag. Mon ikke databasen er slettet, fordi det gik op for MS, at den, og deres forehavende, er både stærkt uetisk, men også ulovlig? Ved godt, at MS angiveligt ikke er ansvarlige over for GDPR eller lign., når de opererer fra USA, men jeg synes også, at de h...

Jeg tænker på –

Om årsagen mon kunne være, at de manglende IT-politikere måske har et godt job, som de er glade for? Inden for det der IT, du ved…

Re: Trial Nation Denmark

Jeg mener også, at industrien nu kan købe sig ind på hele sengestuer og afdelinger på hospitalerne, og anvende disse til deres forsøg. Så bliver skellet mellem uafhængig, offentlig forskning, og profitdrevet, privat forskning yderligere udvisket. Og det lægger desuden beslag på de sengepladser ...

Re: Suppl. til Louise Klints gennemgang

Hold da op… ”En dansk model” … Der kan man bare se. ”Der mangler opmærksomhed om rammerne for forskning […]” Det tror jeg ikke, der gør. Dette område har, de seneste år, fået i pose og i sæk af lovgivningsmæssige fordele. Drevet frem af en efterspørgsel, de selv opfinder. Og den store opmærk...

Re: Trial Nation Denmark

^^ Hvad er problemet? Problemet er til dels at… 1) Retten til privatliv knægtes + patienten bliver et aktiv. I forbindelse med denne strategi har man strømlinet sundhedslovgivningen ved at (de)regulere til fordel for virksomhederne og de sekundære formål. Det kan have den konsekvens, at du, p...

Trial Nation Denmark

Gennem de seneste år har den nuværende regering lagt skinnerne ud til den største kommercialisering af vores sundhedsvæsen, vi nogensinde har set. Strategien handler om, at gøre Danmark til verdens foretrukne land at udføre kliniske (medicinske) forsøg med mennesker. http://trialnation.dk At ti...

Re: Hvad foregår der under overfladen?

Jeg synes, de politiske visioner er til at overse. Men den der lever stille, lever godt, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at vise, hvad der rent faktisk foregår under overfladen, pt. Inden for sundhed og life science, som er blandt de fokusområder, politikerne nævner. Til almindelig opl...

Re: He went to the other side…

Jeg var også meget i tvivl. Men det gav bare ikke mening. Sprogbruget drev mine tanker i retning af markedsføringsgenren. Selvom det er relativt behersket og afdæmpet, så lefler det lidt: ”Ambitiøse initiativer”, en ”radikal fornyelse af datarettigheder”, ”progressiv politik”… (Jeg kom til at t...

He went to the other side…

Det kan være, at jeg har misforstået det, men jeg undrer mig. Jeg undrer mig, når en teknologikritiker, som ham, tilsyneladende skifter side. Morozov agiterer for et budskab, der hedder – deregulering. Deregulering til fordel for profit. At Europa taber (allerede har tabt) i den store AI-konkurr...

Hvad skal man efterhånden sige…

Jeg kan se, at jeg har 23 sider, i mit linkarkiv, om denne SP-problematik specifikt: De Kliniske Kvalitetsdatabaser. Problemet er blandt de 3 største (de to andre er medicinmodulet og de ændrede arbejdsgange) og jeg har mange gange undret mig over, at Christiansborg ikke blander sig. Men så læng...

Mål

Integrationsprojektet i Region H forventes at være færdigt inden udgangen af 2022. Er det for samtlige, omtrent 80 databaser? Eller blot de første 30, som Hellebek er i gang med, mon?

På høje tid

Det er på høje tid med et IT- og digitaliseringsministerium, synes jeg. Men det handler jo ikke kun om at ”tænke datasikkerhed og etik ind i fremtidige it-projekter i det offentlige”. Hvem skal tage ansvaret for samfundsudviklingen? Effekten af digitaliseringen? Og er det det, vi gerne vil? Oms...

En undersøgelse fra i sommer

Undersøgelsen baserer sig på cirka 1.000 webinterviews af 18-75-årige danskere indsamlet via Userneedspanel i perioden 15. juni –20. juni 2018. Med andre ord er det en undersøgelse, som teknologivirksomheden har haft liggende i skuffen. Derudover er de godt en femtedel (henholdsvis 21% o...

Re: "Frivilligt"

Man har sit eget, særlige lingo i denne sektor, hvor mange ting vendes på hovedet: Et ”tilbud” er fx både obligatorisk og tvungent. Gratis arbejde kaldes ”praktik” (eller til dels ”løntilskud”) og kan gentages så ofte den ledige måtte ønske det/orker. Samtidig med, at det obligatoriske ”tilbud...

Forsiden af Politiken

Sagen er på forsiden af Politiken i dag. Det er godt :)

Re: Hvis nogen orker...

Find Holger. Han er væk. Det står heller ikke her: https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L209/index.htm ^^ Den korte præsentation og resumé af lovens indhold. Der står blot: Det foreslås derudover en række forbedringer og udvidelser af digitale løsninger, der understøtter en effektiv be...

Manipulation

Hvis det ikke er vildledning, kan man vel kalde det (forsøg på) manipulation? Jeg ved ikke, hvor den juridiske grænse går, eller hvad det korrekt kaldes. Det, at man, ved forespørgsel, undlader at oplyse alle aspekter. Men det er ikke i orden. Så kan man jo ikke have tillid til myndigheden. Så ...
Kommentar til Skal cpr-nummer kobles direkte med DNA på Nationalt Genom Center?

Next up on the list?

Deling af vores genom-data med andre lande? Jeg har ikke glemt dette link, som Anne-Marie Krogsbøll delte for godt 1 år siden: 10.04.2018: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-countries-will-coo... 13 European countries have signed a declaration for delivering cross-border acc...
Kommentar til Skal cpr-nummer kobles direkte med DNA på Nationalt Genom Center?

Re: Spændende

Ja, jeg ved ikke, om "familiehistorik" og det genetiske stamtræ kun er en feature, som skal være tilgængelig på de afdelinger, som beskæftiger sig med genetik. Region Hs præsentation af den nye tilføjelse var også rigeligt salgsagtig. (I forhold til at det skal anvendes på et hospital,...