Louise Klint

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Alle verdens forskere.... og firmaer?

Ja, jeg tror også, det kan være lidt svært, at overskue eller forestille sig, hvordan ens umiddelbart harmløse blodprøve kan blive til nutidens genomsekventering. Og hvad det åbner for af muligheder og konsekvenser. Samkørt med alle de øvrige oplysninger, der er tilgængelige, både inden for sundh...

Re: Alle verdens forskere.... og firmaer?

Jeg har ikke indtryk af, at man kan få hverken data eller biologisk materiale slettet. Overhovedet. Det tror jeg ikke, vi skal regne med. Dels skal de opbevare biologisk materiale (de anvendte blodprøver) ”af dokumentationshensyn”, som de skriver i tilmeldingsbrochuren fra dengang (linket ovenfo...

Re: Alle verdens forskere.... og firmaer?

Godt spørgsmål... Moderen gav samtykke på barnets vegne ved tilmelding dengang, skriver BSIG her: https://www.bsig.dk/til-deltagerne/udmeldelse Børnene skal selv bekræfte deres videre deltagelse: Som ung kan du selv bestemme Når du fylder 18 år, bliver du kontaktet af BSIG via digital post e...

Re: Alle verdens forskere.... og firmaer?

Jeg kan ikke gennemskue, om projektet faktisk indeholder nogle af de ovenfor omtalte data. Jo, du har ret, Anne-Marie. Din reference er sandsynligvis denne: https://www.bsig.dk/til-deltagerne/bsigs-undersoegelser/tidligere-unders... De 2000 kvinder ^^, der har fået delt deres data med USA, er e...
Kommentar til Netcompany skal levere operativ it til politiet for 200 mio. kroner

Spændende

Det lyder alligevel omfattende. Systemet skal anvendes nationalt, tilsyneladende på alle niveauer i organisationen, inklusiv PET, samt understøtte disponering af mandskab mv. på tværs af landets politikredse og koordinering med interne og eksterne samarbejdspartnere. Sammen med de ofte så ømfindt...

Re: Så går jeg ud fra,....

Ja, skal de berørte 2000 kvinder ikke have besked? Hvis her er tale om databrud – som sandsynligt i dette tilfælde – skal de vel have besked? Trods alt? Har vi ikke haft denne lovgivning oppe at vende flere gange, alene den seneste måned? 27.-31.01.20: https://www.version2.dk/artikel/uhindret-ad...
Kommentar til Regeringens ugennemtænkte business case for udflytning af Rigspolitiet

Man fodrer hunden med dens egen hale

Jeg tror, de tænkte, at vi har en hund og ikke så meget andet. Så nu bliver vi nødt til at fodre den med dens egen hale. Der er mange samfundsområder, som skal finansieres. Og så kan problemerne "løses" via ”omprioritering”. Tænk fx. på div. omprioriteringsbidrag. Under forrige...

Re: Hvordan virker denne nødret?

Denne "nødret" er ikke en kattelem til et meget sjældent tilfælde – det vil øjeblikkelig danne præcedens, og i praksis i løbet af meget kort tid være ikke en kattelem men en ladeport. Præcist hvad industrien og visse grænseløse – ofte industritilknyttede – forskere ønsker. Ja. Det er...
Kommentar til Minister klar til at lempe »uklare« GDPR-regler

Kære minister, læs op på dit stof...

Som flere er inde på ovenfor, består GDPR af en god del regler, der har været gældende igennem en årrække. Med GDPR skal reglerne nu blot følges, for at undgå evt. sanktion. Ministeren lufter selv i den sammenhæng, at eksempelvis Datatilsynet måske skal have mulighed for at give påbud ved rege...

Ikke behov for at ændre lovgivningen

Jeg mener, at DR-artiklen udspringer af denne artikel på Altinget: 24.01.20: https://www.altinget.dk/digital/artikel/190727-patienter-med-livsfarlig-... Den er lidt mere fyldestgørende, men stadig med ensidigt fokus på, at lovgivningen er en barriere for forskerne. ”Datalov forbyder forskere at...

Lyt til P1 Orientering

Interview med: Forskningschefen fra projektet, Gitte Sommer Harrits, VIA University College og Catrine Søndergaard Byrne ^^ advokat med speciale i persondataret ved Labora Legal og medstifter af tænketanken Dataethics. 03.02.20: https://www.dr.dk/radio/p1/orientering/orientering-2020-02-03/00:41:...

Re: Trivselsundersøgelser

@ Jesper Lund Stocholm, "Det fremgår, at man anvender data fra trivselsundersøgelserne til at udvikle en indikator for barnets trivsel" Og endelig – ved nogen af jer, hvor denne formulering kommer fra? Se venligst første artikel om sagen (nederste parameter): 29.01.20: https://www....
Kommentar til Venstre siger ja til ansigtsgenkendelse

Partiformanden siger...

Og partiformand, Jakob Ellemann-Jensen, kommenterede det nye standpunkt: Det øger altså ikke overvågningen, at man i konkrete tilfælde kan tillade at anvende ansigtsgenkendelse på konkrete, i forvejen eksisterende kameraer. 03.02.20: https://twitter.com/JakobEllemann/status/1224317825424162...
Kommentar til Sundhedsplatformen: 8 ud af 10 læger mangler oplæring i it-systemet

Re: Styrelsen for Patientsikkerhed

^^ Sundhedsplatformen har haft problemer med patientsikkerheden siden starten, i maj 2016. Medicinmodulets problemer er omfattende og velbeskrevet (også her på V2) såvel som de mange uhensigtsmæssige arbejdsgange. Styrelsen for Patientsikkerhed har gennemført flere tilsynsbesøg. Senest som beskr...
Kommentar til Sundhedsplatformen: 8 ud af 10 læger mangler oplæring i it-systemet

Styrelsen for Patientsikkerhed

Problemet er i høj grad, at Styrelsen for Patientsikkerhed overlader ansvaret for patientsikkerheden til regionerne, når det drejer sig om Sundhedsplatformen. (Kan også læses i artiklens link til Politiken-artikel). Styrelsen griber ikke ind over for de problemer, der enten indberettes til dem ...

Re: Underretninger

Der er så vidt jeg ved 50 000 – 60 000 børn i en årgang. Hvis tallene for underretninger holder, er det godt nok voldsomt. Børn i Danmark må have det elendigt. Min hukommelse siger mig, at der for år tilbage blev (lovgivet) indført en underretningspligt. Nu har jeg lige søgt på det: Alle ha...
Kommentar til Patientdataforening: Big BAD data er gift for kunstig intelligens

AI = medicinsk udstyr?

Tak for et godt og vigtigt indlæg. Jeg er meget enig i de 6 forslag. Det er yderst relevant og nødvendigt med mere og specifik lovgivning på området. Jeg erfarede, via en artikel og interview med chefen for Lægemiddelstyrelsen, at AI og machine learning, i sundhedssektoren, er reguleret som medi...

Der måles...

Det er også en grotesk mekanisering af individet = barnet, efter metoder vi kender fra fremstillingsindustrien: »I projekt Underretninger i fokus vil rådgiverne, når de modtager en underretning, således få adgang til en kortsigtet risikoscore, der angiver barnets akutte udsathed inden for 3 må...

Re: Lovligt?

Den indikator, projektet har valgt, er anbringelse. Beslutningsstøtten er således trænet til at kunne forudsige barnets eller den unges risiko for at blive anbragt indenfor henholdsvis tre måneder og indenfor et år. Og vupti! Så kan Statsministeren få opfyldt sin erklærede målsætning om, at ...
Kommentar til Svindel med Dankort rammer rekordlavt niveau

Re: Hvad bliver der så svindlet med?

Brancheglidning? Jeg tænker også, at man vel er nødt til at se svindlen i sin helhed. Om dette fald i dankortsvindel kunne være udtryk for, at tyvene nu i stedet/også har flyttet fokus til net-svindel med NemID / identitetstyveri? Fordi der evt. kunne være langt større beløb at hente, hvis de s...