Louise Klint

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Gå efter bolden

@Anne-Marie, Jeg vil vove at sige, at jeg synes, du skal prøve at beherske dine personangreb. Jeg synes ikke, det er i orden. Jeg tror ikke, at det er ond vilje, men jeg synes, du kommer til at skyde folk motiver i skoene (ovenfor). Påstande og formodninger, som man så må/skal sidde at forsvar...

Re: Kilder?

@Mads Hjorth, Konkret... jeg kan ikke læse i lovkataloget at vi arbejder mod en løsning der tillader myndigheder at kontakte borgere mod deres vilje... Hvis man, med lovforslaget, ønsker ”lovhjemmel til” ”at allerede angivne kontaktoplysninger (telefonnumre og mailadresser) fra Digital Post og ...

Re: Kilder?

Kilden er Jyllands Posten (link i artiklen) som bringer nyheden fra Ritzau. Heri beskrives og citeres fra det planlagte lovforslag, som er en del af det ”Lovprogram” (også linket i artiklen), som Regeringen har fremlagt i denne uge, i forbindelse med Folketingets åbning. Regeringens Lovprogram ...

Tag ansvar for samfundsudviklingen

Tak, alle sammen, for jeres input og konstruktive forslag. Jeg vil straks gøre som Morten Jensen og slette den af mine mailadresser, som er tilknyttet e-boks og tilgå den manuelt i stedet. (Det er så længe siden, den blev oprettet, at jeg erindrer den tilknyttede mail som obligatorisk). Jeg syne...

Re: Forklaring udbedes....

»Kontaktoplysningerne skal bruges af de offentlige myndigheder til at påminde borgere om eksempelvis aftaler og tidsfrister samt til kontakt typisk i forbindelse med et konkret sagsforløb,« lyder det i lovforslaget. Jeg troede, at det var det, e-boks skulle bruges til? Ja, jeg mener også, at e-...

Sanktionér nu

Sanktionér. Nu. (Ikke mere snak). Statuér et eksempel. Kom i sving.

"Personligt tilpasset"

Talspersonen for Facebook udtaler: Vi bruger den information, som folk oplyser, til at yde en bedre, mere personligt tilpasset oplevelse på Facebook, inklusive reklamer. For virksomheder gælder: Jo mere vi ved om forbrugeren, Jo større mulighed har vi for at påvirke. Og dermed øge salg/indtjen...

Afsender

Jeg mener det er relevant at være opmærksom på meddelelsens afsender (se link i artiklen). Den direkte afsender er Sundhedsministeren, Ellen Trane Nørby + embedsmand, men det fremgår, at deres besvarelse bygger på oplysninger fra Region Hovedstaden: For den del af spørgsmålet, som vedrører Regio...

Re: Jeg forstår det ikke - sådan rent it-teknisk set ....

…og nævner, at hun og hendes team derudover har måttet erkende, at opgaven med at arbejdsgangsunderstøtte databaserne – altså indarbejde et felt til at aflevere de krævede koder eller data på logiske steder i klinikerens arbejdsgang i Sundhedsplatformen, så det er nemt at dokumentere koderne/da...

Re: Jeg forstår det ikke - sådan rent it-teknisk set ....

Begge er rigtige… Det er her, I måske bedre kan se det: https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om-de-nationale... Jeg synes Jan Heisterbergs model/forslag lyder plausibel, men jeg er ikke teknisk inde i det. Det forekommer mig, at der er en række dobbeltregistreringer, som tekn...

Hvorfor har Styrelsen For Patientsikkerhed ikke ført tilsyn?

Hvorfor har de ikke handlet på det? Hvorfor har Styrelsen For Patientsikkerhed ikke ført tilsyn før 7. august 2018? (Den omtalte sag, i sidste uge, i Region Sjælland, hvor en patient døde på Sjællands Universitetshospital i Roskilde, er det første tilsyn Styrelsen For Patientsikkerhed har foreta...

Perspektiv

Det er godt at få lidt perspektiv og proportioner i tingene. Tak, Version 2. Man kan finde de specifikke projektomkostninger til Epic i bilaget side 14 + 15 og ekstern finansiering side 17. Derudover vil jeg ikke sige så meget andet end… Hold da op, hvor må de klaske sig på lårene af grin ovre ...

Re: Patienternes datasikkerhed i Sundhedsplatformen

Ja, netop. Men eftersom ingen ved om/hvornår SP vil blive i stand til at overføre data til disse værdifulde kliniske databaser, er man nødt til at dobbeltregistrere (som jeg skriver). Så man har en ”back-up”, hvis det alligevel skulle vise sig, ikke at kunne lykkes. Ellers vil data være gået ta...

Re: Patientsikkerhed & effektivitet

Jeg er ikke ude på at placere skyld, eller bebrejde nogen noget. Vi har nu – igennem 2 år – hørt at medicinordinationer ”forsvinder” ud af systemet i overgangene mellem afdelinger. (Som i det aktuelle eksempel). Derfor er det relevant, at få kastet lys over den lavpraktiske arbejdsgang, der er ...

Patientsikkerhed & effektivitet

Ordinationerne forsvandt, da patienterne gik fra at være ambulante til at blive indlagt... Det er helt afgørende at få nogle flere detaljer (bl.a. af teknisk art) her. Jeg synes der er et væsentligt punkt, i denne ulykkelige sag, som er relevant og vigtigt at få afklaret: Følger medicinordinati...

Re: Patienternes datasikkerhed i Sundhedsplatformen

Nu har man så løst det på den pågældende afdeling ved at ansætte en person til specielt at tjekke medicingivningen. "Så det er løst".... Men hvad med alle de øvrige afdelinger? Er det også løst der? Har Styrelsen for Patientsikkerhed været proaktive og har krævet ansættelse af lignende...

Re: Patienternes datasikkerhed i Sundhedsplatformen

Relateret til patientsikkerhed ^^, Politiken-artikel fra onsdag. Jeg har først set det nu til aften. (Må være skyllet væk i dagens hektiske nyhedsstrøm om Danske Banks hvidvask, DR-beskæringer, mv.): https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art6708283/Hospitalsle... Det er alvor. Vi har...

Re: Patienternes datasikkerhed i Sundhedsplatformen

Ja, du har ret. Det er ikke så godt. Altså, vi ved jo at Datatilsynet har fået tildelt meget knappe ressourcer, så jeg ved ikke med dem? Men Styrelsen for Patientsikkerhed har siddet på hænderne gennem 2 år, det er en kendsgerning. At Svend Hartling har fået lov at skrive den ene redegørelse eft...

Patienternes datasikkerhed i Sundhedsplatformen

Dernæst synes jeg, at det pt. kunne være relevant at nogle tilsynsmyndigheder handler på dette: Patienternes datasikkerhed i Sundhedsplatformen https://dagensmedicin.dk/hvor-er-datatilsynet-naar-det-gaelder-sundhedsp... Sundhedsplatformen giver angiveligt for vid adgang til data. Det er muligt a...

Organisering af data

Ja, der er store udfordringer med at få data ud af Sundhedsplatformen. Bl.a. med integrationerne til De Kliniske Kvalitetsdatabaser, der har stor betydning for forskningen og kvalitetsudviklingen af patientbehandlingen herhjemme. Det er fuldkommen afgørende med konsekvens her. Altså at data indsa...