Louise Klint

Kommentarer

Alibi for NPI?

Er denne ”analyse” ikke også samtidig lobbyarbejde for NPI? Nationalt Patient Indeks, som I skriver om andetsteds i disse dage? https://www.version2.dk/artikel/patientformand-borgerne-boer-selv-styre-... Sundhedsminister Ellen Trane Nørbys uhyrlige megaregister, hvor alle danskeres sundhedsoply...

ADMINISTRATIVE GEVINSTER

Jeg har vanskeligt ved at se, hvordan vi har råd til regionerne, i tider som disse. På en dag, som i dag, hvor Rigshospitalet er ude at skære i kerneydelsen http://politiken.dk/indland/art6076429/Hospitaler-i-hovedstaden-skal-fyr... http://politiken.dk/debat/ledere/art6077584/Allan-Riise ‐ som f...

Re: hmm hvornår sagde hun det ?

@Anne‐Marie, Jeg tænker også det må være ansvarspådragende. SP har enorm indflydelse. På knapt 40.000 menneskers arbejdsliv, 2,5 mio. patienter og samfundsøkonomien. Man behøver ikke være økonom for at se, det tegner til at knække sammen næste år. Brevet fra alle Rigshospitalets klinikchefer, i ...

Re: hmm hvornår sagde hun det ?

@Jesper Frimann, Jeg er meget enig. Tak fordi du siger det (for mig). Jeg har læst i bilagene, da jeg kiggede dokumenterne igennem forleden. De nye ”26 driftsmål” (=besparelsesområder) var nok det punkt, der optog mig mest, måske fordi det andet forekom mig så fiktivt(?) (Bilag 3, side 384 i dit...

Re: hmm hvornår sagde hun det ?

^^ Afstemningsresultat, for en ordens skyld: IT- og afbureaukratiseringsudvalget stemte for forslaget mandag og Forretningsudvalget, tirsdag: POLITISK BEHANDLING Forretningsudvalgets beslutning den 15. august 2017 Formanden satte indstillingspunkt 4 under afstemning: For stemte: A (3), B (2...

Re: hmm hvornår sagde hun det ?

‐ Det kan så undre, hvorfor Hæstorp stemmer for forslaget. Hvorfor hun, sammen med et enigt Forretningsudvalg, i tirsdags stemte for fortsat at anvende businesscasen, som fundament for hospitalernes fremtidige besparelser (”gevinstrealisering”)?! ”Gevinstrealiseringsplanerne tager afsæt i gevins...

Det er rystende

Det bliver fremlagt allerede på tirsdag, 22. august, hvor mange medarbejdere/hvilke faggrupper, der skal fyres på hospitalerne næste år, jævnfør de 102 mio. kroners ”gevinster”, artiklen nævner: ”Regionsrådet vil på orienteringsmødet den 22. august 2017 få en gennemgang af, hvorledes hospitalern...

Re: Tallene er nok noget større

Det tror jeg du har ret i. ”Herlev/Gentofte har været på Sundhedsplatformen siden maj 2016, kan vi få de konkrete tal for hver kvartal før og efter SP?” Regionen har ikke tallene, så vidt jeg har forstået. Fremgår svagt, indirekte ovenfor ”der foreligger ikke valide opgørelser på nuværende t...

GODT ARBEJDE!

Flot arbejde, Version 2!

SP INDENFOR ANLÆGSRAMMEN?

Peter Hansen: ”For et projekt i den størrelsesorden er det en selvstændig bedrift, at man har holdt sig inden for anlægsrammen.” Hvorvidt ”økonomien holder” tror jeg er et spørgsmål om, hvordan man ser på det… Hvis man nærlæser Dagsordenen for gårsdagens Forretningsudvalgsmøde, pkt. 9, afsni...

Er alle ikke lige for loven?

En tilsynsrapport viste i sidste måned at 12 % af Forsvarets Efterretningstjenestes (FE) søgninger på personer i Danmark i 2016 var ulovlige og udført uden retskendelse. https://www.version2.dk/artikel/forsvarets-efterretningstjeneste-soegte-... Lovovertrædelser sanktioneres normalt restriktivt...
Kommentar til Kæmpe netværksnedbrud i Region H lukker hospitals-it ned

HVAD SKER DER?

Region Hovedstaden har udsendt en pressemeddelelse her kl. 13 https://www.regionh.dk/presse-og-nyt/pressemeddelelser-og-nyheder/Sider/... Heri beskrives fejlen således: Netværksnedbruddet skyldtes en fejl, som opstod i forbindelse med en standardændring af en central netværkskomponent, der skul...

Re: MUSESKADER

”Splatformen”… Det nye ord for Sundhedsplatformen blandt de indfødte? Måske ‐ hvem ved? Det var også fristende at lade det stå, da jeg havde læst korrektur... Det er dyb, dyb alvor derude.

MUSESKADER

Hvad angår Sundhedsplatformen (SP) er der noget om snakken. Det er vanskeligt at se at man under udviklingen/valget af systemet har taget højde for at mange brugere (også) er KIRURGER. Det er nogle temmelig værdifulde arme (skuldre, håndled, fingre), de har. Lang og dyr uddannelse, mange års rut...

Implementering på PAUSE

Jeg synes der er behov for at Kræftpakkeforløb og frem for alt Medicinkortet fungerer i Sundhedsplatformen. Som det har været fremme i flere medier de seneste uger kan Sundhedsplatformen ikke give hospitalerne overblik over Kræftpakkeforløb, hvilket har konsekvenser for patienterne. Der er nogle...
Kommentar til Professor: Mine sundhedsdata skal ikke bruges til uetisk forskning

Jeg forstår ikke logikken

Hvis vi benytter os af det skattebetalte sundhedsvæsen, må vi samtidig acceptere, at vores patientdata deles uden samtykke, mener direktøren for Danske Patienter, Morten Freil. ERGO: Hvis jeg betaler for behandling med mine skattepenge (1 gang), skal jeg også betale én gang til (= 2 gange) me...

PROBLEMER = GEVINSTER

Det står her, i Regionsrådets mødedagsorden fra forleden: https://www.regionh.dk/politik/nye-moeder/Documents/RR%20DO%2013.06.2017... (Nederst s. 23): ”Hospitalerne er efter go-live fortsat præget af aktivitetsnedgang og registreringsmæssige udfordringer med deraf følgende konsekvenser i form a...

REALITETSSANS

Det er meget bekymrende. Jeg synes man bør erkende, allerede nu, at de 150 mio. kroner bliver et langt større beløb. Allerede i år. Og det bliver det, fordi AKTIVITETSNEDGANGEN ER VARIG. Aktivitetsnedgangen hersker ikke kun omkring implementeringen af systemet, den er varig. Og det er den af min...

Keep up the good work!

Det er vigtigt, tak. Jeg tænker på om der i ovenstående er indregnet de 250 ‐ 300 specialister, der skal til for at holde Sundhedsplatformen kørende? https://www.version2.dk/artikel/laege-blogger-sundhedsplatformen-ligner-... Hvis jeg ikke husker galt, skulle det være dobbelt så meget personal...

KØS / Sundhedsdatastyrelsen

Mange tak fordi I på Version 2 dækker emnet så indgående. Det berører os alle sammen. Jeg er meget optaget af aktiviteterne i Sundhedsdatastyrelsen. Jeg synes de har en bekymrende iver efter at udbrede borgernes helbredsoplysninger: KØS http://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/registre-og-services/om...
Brugerundersøgelse Version2
maximize minimize