Louise Klint

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Hvad foregår der under overfladen?

Jeg synes, de politiske visioner er til at overse. Men den der lever stille, lever godt, og jeg vil gerne benytte lejligheden til at vise, hvad der rent faktisk foregår under overfladen, pt. Inden for sundhed og life science, som er blandt de fokusområder, politikerne nævner. Til almindelig opl...

Re: He went to the other side…

Jeg var også meget i tvivl. Men det gav bare ikke mening. Sprogbruget drev mine tanker i retning af markedsføringsgenren. Selvom det er relativt behersket og afdæmpet, så lefler det lidt: ”Ambitiøse initiativer”, en ”radikal fornyelse af datarettigheder”, ”progressiv politik”… (Jeg kom til at t...

He went to the other side…

Det kan være, at jeg har misforstået det, men jeg undrer mig. Jeg undrer mig, når en teknologikritiker, som ham, tilsyneladende skifter side. Morozov agiterer for et budskab, der hedder – deregulering. Deregulering til fordel for profit. At Europa taber (allerede har tabt) i den store AI-konkurr...

Hvad skal man efterhånden sige…

Jeg kan se, at jeg har 23 sider, i mit linkarkiv, om denne SP-problematik specifikt: De Kliniske Kvalitetsdatabaser. Problemet er blandt de 3 største (de to andre er medicinmodulet og de ændrede arbejdsgange) og jeg har mange gange undret mig over, at Christiansborg ikke blander sig. Men så læng...

Mål

Integrationsprojektet i Region H forventes at være færdigt inden udgangen af 2022. Er det for samtlige, omtrent 80 databaser? Eller blot de første 30, som Hellebek er i gang med, mon?

På høje tid

Det er på høje tid med et IT- og digitaliseringsministerium, synes jeg. Men det handler jo ikke kun om at ”tænke datasikkerhed og etik ind i fremtidige it-projekter i det offentlige”. Hvem skal tage ansvaret for samfundsudviklingen? Effekten af digitaliseringen? Og er det det, vi gerne vil? Oms...

En undersøgelse fra i sommer

Undersøgelsen baserer sig på cirka 1.000 webinterviews af 18-75-årige danskere indsamlet via Userneedspanel i perioden 15. juni –20. juni 2018. Med andre ord er det en undersøgelse, som teknologivirksomheden har haft liggende i skuffen. Derudover er de godt en femtedel (henholdsvis 21% o...

Re: "Frivilligt"

Man har sit eget, særlige lingo i denne sektor, hvor mange ting vendes på hovedet: Et ”tilbud” er fx både obligatorisk og tvungent. Gratis arbejde kaldes ”praktik” (eller til dels ”løntilskud”) og kan gentages så ofte den ledige måtte ønske det/orker. Samtidig med, at det obligatoriske ”tilbud...

Forsiden af Politiken

Sagen er på forsiden af Politiken i dag. Det er godt :)

Re: Hvis nogen orker...

Find Holger. Han er væk. Det står heller ikke her: https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L209/index.htm ^^ Den korte præsentation og resumé af lovens indhold. Der står blot: Det foreslås derudover en række forbedringer og udvidelser af digitale løsninger, der understøtter en effektiv be...

Manipulation

Hvis det ikke er vildledning, kan man vel kalde det (forsøg på) manipulation? Jeg ved ikke, hvor den juridiske grænse går, eller hvad det korrekt kaldes. Det, at man, ved forespørgsel, undlader at oplyse alle aspekter. Men det er ikke i orden. Så kan man jo ikke have tillid til myndigheden. Så ...
Kommentar til Skal cpr-nummer kobles direkte med DNA på Nationalt Genom Center?

Next up on the list?

Deling af vores genom-data med andre lande? Jeg har ikke glemt dette link, som Anne-Marie Krogsbøll delte for godt 1 år siden: 10.04.2018: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/eu-countries-will-coo... 13 European countries have signed a declaration for delivering cross-border acc...
Kommentar til Skal cpr-nummer kobles direkte med DNA på Nationalt Genom Center?

Re: Spændende

Ja, jeg ved ikke, om "familiehistorik" og det genetiske stamtræ kun er en feature, som skal være tilgængelig på de afdelinger, som beskæftiger sig med genetik. Region Hs præsentation af den nye tilføjelse var også rigeligt salgsagtig. (I forhold til at det skal anvendes på et hospital,...
Kommentar til Skal cpr-nummer kobles direkte med DNA på Nationalt Genom Center?

Re: Konstitueret

Nationalt Genom Center har, ifølge Dagens Medicin, ansat en ny direktør, Bettina Lundgren. Hun skal starte 1. september i år. 01.05.19: https://dagensmedicin.dk/ny-genom-direktoer-bekymringer-maa-ikke-bremse-... (Artiklen er desværre abonnementsbelagt). Den tidligere/første chef gik af i marts, ...
Kommentar til Skal cpr-nummer kobles direkte med DNA på Nationalt Genom Center?

Re: Spændende

Det er vist allerede muligt at lave et stamtræ i Sundhedsplatformen. Dog i lidt mindre skala – på familieniveau. Til de ekstra forbedringer i SP2018, der kom i februar, hører bl.a.: Familiehistorik: Samler familiehistorik i et stamtræ, der giver visuelt overblik over tendenser og mønstrer af ...
Kommentar til Danmark sakker bagud: Vi er for forsigtige med data-registrering

Skandalerne venter

Som flere er inde på, er vi i Danmark ude på et overdrev, når det gælder datahøst og knægtelse af privatliv. Jeg er selv ikke kommet mig over vedtagelsen af ovennævnte L 127 eller CFCS-loven i sidste uge. Jeg vil sige, at jeg har vel ikke resigneret, hvad angår lovgivning om vores privatliv og s...
Kommentar til Danmark sakker bagud: Vi er for forsigtige med data-registrering

Re: Måske....

@Heino Svendsen, Lad os sige, at vi indsamler alle sundhedsdata, vi overhovedet kan skrabe samme i én database. LÆKKERT! Vi kan (i teorien) lære noget af det, give bedre og hurtigere behandling! Perfekt, ikke sandt? Din skitserede superdatabase er på vej. Den er allerede besluttet af et ...
Kommentar til Danmark sakker bagud: Vi er for forsigtige med data-registrering

Modtager?

Så hvis I intet andet gør, så sørg for at komme i gang med at registrere alt, hvad I overhovedet kan. Må jeg spørge - hvem er det, du henvender dig til?

Re: Spam

De påpeger også at man kun får det større fradrag hvis man udlejer gennem et bureau. Jamen så er der jo ingen tvivl. Det styrker blot pointen om reklame yderligere: At henvendelsen netop er afsendt i ”afsætningsøjemed” og ”med henblik på straks eller senere at afsætte produkter over for modt...

Re: Spam

Tak for info, Emil Stahl. Jeg mener bare, at Ombudsmandens udlægning (eller også er det loven, der) er lidt utidssvarende. Markedsføring foregår langt mere indirekte i dag, end tidligere. Jeg vil hævde, at VisitDenmarks henvendelse er ”afsendt i afsætningsøjemed.” Men det er rigtigt, at man ik...