Louise Klint

Kommentarer

Re: Screenshots af platformen?

Er det bare mig eller hvad foregår der? Det er bestemt ikke bare dig. (Der er mange, der korser sig). Der har fra starten været meldt ud, at Epic ikke tillod gengivelser af SP-skærmbilleder i medierne, hvorfor der eksisterer ganske få. Her er det seneste: https://www.version2.dk/artikel/ung-l...

Re: Historiens vingesus i boomerang-stil

E-sundhedsobservatoriet spillede, efter alt at dømme, en central rolle som mødested og kontaktformidler mellem NNIT og Epic, på et tidspunkt (2011) hvor alle i branchen vidste, at Region Hovedstaden havde det store udbud om Sundhedsplatformen på vej. Dette møde er blevet en del af et forløb, der...

Re: Uhørt

Ja. Men de bliver tilsyneladende ikke altid oplyst, politikerne, som det fremgår af denne sag. De forholdes information, virker det til. Og så er det kun Hæstorp, formanden, der er fuldtids(lønnet)politiker. For de øvrige er det en bibeskæftigelse. Og med de ofte omkring 500 sider bilag, der i r...

Re: Uhørt

^^ Jeg regner med at det er disse, der menes. De er i hvert fald ansvarlige for de beslutninger, der træffes inden for deres revir. Uanset om det er på rådgivning fra embedsværket/administrationen (Torben Stentoft). https://www.regionh.dk/om-region-hovedstaden/denAdministrativeRegion/kon...

Re: Uhørt

Nej, det er uden om politikerne. Således it-direktørerne og koncernledelsen, der i Region Hovedstaden er/var Hjalte Aaberg, Svend Hartling, Jens Gordon Clausen. Politiken har også talt med et par vrede regionsrådsmedlemmer/politikere (Jacob Rosenberg og Christoffer Buster Reinhardt, formand for...

Uhørt

Politiken skrev i går aftes, at politikerne i Region Hovedstaden ikke engang er orienteret om regionens afslag på optionen, der fandt sted for et år siden. Først her søndag morgen fik de besked (uddrag): Region Hovedstadens it-afdeling fremsendte søndag morgen en orientering til regionsrådets po...

Re: Stokholmsyndrom?

Jeg er meget enig. Ligesom Anne-Marie Krogsbøll skrev i sidste uge: …Så fatter jeg ikke, at man fra regionsledelsens side ikke ytrer et kritisk ord om Epic på nuværende tidspunkt. https://www.version2.dk/comment/379277#comment-379277 Det synes jeg også er meget mystifystisk. Den noget nær k...
Kommentar til Regioner overvejer at udskyde ny version af Sundhedsplatformen

Re: Det handler om økonomien

Hej Torben Nielsen Med de ca 200 integrationer til bestående specialsystemer, som fortsætter efter fuld EPIC implementering og opdateringerne, burde go live planlægges med en mikro live test - f eks på Nykøbing F sygehus. De fungerer stabilt med et personale der er omstillingparat, og løsn...
Kommentar til Regioner overvejer at udskyde ny version af Sundhedsplatformen

Re: Det handler om økonomien

Ja, du har ret. Men det er et dilemma. Uanset hvad, synes jeg, det ligner en dårlig situation – pest eller kolera. For på den anden side har man (programorganisationen og regionen) igennem 2 år sagt og gentaget, over for medarbejdere og offentlighed, ”der kommer en ny version i 2018”. Systemet h...

Re: Yesterday's gone

Selvfølgelig er det godt. Selvfølgelig er det positivt med realisme og rettidig omhu. (At tidsplanen justeres, frem for at grundstøde skuden 3. november). Min egen kommentar i morges gik på, at det er en meget lang periode med evindelig omstilling og problemer. Med et genstridigt og dysfunktione...

Suk

Jeg føler med de 45 - 50.000 medarbejdere på hospitalerne, der skal holde til dette langvarige kaos.

Re: Der er altså noget der ikke hænger sammen.

Jo, integrationen mellem SP og Landspatientregisteret/LPR er meget væsentligt. juni forklarede Per Buchwaldt, der er it-direktør i Region Sjælland: Hvis det nye Landspatientregister ikke når at blive klar, kan Sundhedsplatformen teknisk set godt bare indrapportere til det gamle register. Te...

Re: Hvordan

Jo, men når man ser billedet af brugergrænsefladen ligner det jo også noget amatøragtigt og uovervejet. […] Det ligner jo noget fra 90'erne hvor man ikke havde ensartede design principper endnu. Ja, du har ret. Manglen på struktur og omskiftelig navigation er en krævende udfordring...

Re: Overlæge

Som Jesper Frimann er inde på (i går 13:21) ^^ Hvis man vælger at bruge 'standard systemer', så SKAL man IMHO adoptere 'standard systemets' forretnings processer og metoder (hvis det da har sådanne), ellers så giver det ikke rigtig mening at bruge systemet....

Småfejl & En fantastisk implementeringsplan

Ja, i relation til ovenstående ^^ kan jeg godt huske hvor små-surrealistisk det var, at høre nogle af de meldinger, der kom fra programchefen i forbindelse med implementeringen for to år siden. Jeg synes vi skal genhøre hvad hun siger, 2 dage efter at systemet er gået i luften, maj 2016: https://...

Det stopper jo ikke her

Det stopper jo ikke ved dette. Det mener jeg er urealistisk at forestille sig. Så kan Rigshospitalet jo gennemføre de besparelser, som der var lagt op til i fjor, men blev afværget i sidste øjeblik. http://politiken.dk/indland/samfund/art6076524/%C2%BBDet-her-vil-g%C3%A5... Eller droppe dele af f...

^^ Hvor er I sjove, tak for det :)

Jens Gordon Clausen er ham, der blev sendt på banen, når de andre to – Hartling og Aaberg – af den ene eller anden grund var blevet lidt slidt. Når de havde været for meget i vælten, så blev det hans tur. Det er også ham, der har underskrevet aftalen om 100.000-kroners-bonussen til Gitte Fangel ...
Kommentar til Udvalgsformand i Folketinget: Sundhedsplatformen får et halvt år

Re: Lummervarm valgflæsk.. valgflæsk..

Det er det givet, men nu ser vi. – Så må hun jo holdes op på det. Jeg hilser al form for handlekraft velkommen, når det drejer sig om Sundhedsplatformen. Om man skal skære igennem fra Christiansborg og gennemtvinge et nyt udbud eller whatever – bare man tager problemerne alvorligt og sørger for ...
Kommentar til Udvalgsformand i Folketinget: Sundhedsplatformen får et halvt år

Tak

Så regner vi med det.

Re: Tunnelsyn ?

Er de stadig ansat og ansvarligt, eller er de gået med deres bonus og gyldne håndtryk ? Mikael Bay Skilbreid er først kommet til i efteråret. Det var Gitte Fangel, der var den første programchef med ansvar for implementeringen af Sundhedsplatformen. Og ja, hun gik med en bonus på kr. 100.000...