Louise Klint

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Sundhedsministeriet vil slette lokale datakopier af DNA

Det er godt

Jeg undrede mig også over dobbeltlagringen. Jeg mener at huske det sådan, at et af argumenterne for at oprette Nationalt Genom Center (sidste år, da loven blev behandlet) var, at det ikke var sikkert at lagre genomdata decentralt, på mange forskellige hospitalsafdelinger, rundt om i landet, og m...

Re: Data på flere niveauer

Det lyder som en god model, Bjarne Nielsen, tak. Og et kvalificeret udgangspunkt at starte ud fra, hvis vi skulle prøve at arbejde hen imod en dansk løsning. Det er også en relativt enkel model, der, på en konkret måde, kan hjælpe til at beskrive, forklare og forstå noget, som er relativt abstra...

Re: Uvildig

hvordan sikrer vi, at det er samfundets interesser, som bliver varetaget, når samfundet stiller data til rådighed for forskning? Meget relevant pointe. Pt. gælder dette vist mest i overordnet forstand. Således at myndighederne, i forbindelse med strategier, hvori der indgår sundhedsdata, sig...

Copenhagen Healthtech Cluster

Copenhagen Healthtech Cluster, som står bag ”Data Redder Liv”-kampagnen / partnerskabet er en offentlig-privat interesseorganisation (mine fremhævninger): Copenhagen Healthtech Cluster (CHC) blev etableret af Region Hovedstaden og Københavns Kommune i 2014. Vi skaber samarbejde mellem virksom...
Kommentar til S-lokoførere nedlægger arbejde på grund af it-bøvl

Strejke

Jeg tror, at vores sundhedsvæsen ville se meget anderledes ud, hvis læger og øvrigt sundhedspersonale kunne strejke med samme frekvens, som S-togenes lokoførere. Prøv bare at tænke på de sidste 3 år med Splatformen… Gys, der kunne komme skred i sagerne.

Uskønt

Jeg er enig med jer andre. Patienterne må kunne nås via generel oplysning. Ligesom der sådan set er en grund til denne beskyttelse i loven. Heriblandt, som Anne-Marie nævner, som værn imod markedsføring af ny medicin uden om myndighedernes godkendelse. Overvej engang, hvad det ville kunne udvik...
Kommentar til S-lokoførere nedlægger arbejde på grund af it-bøvl

Det er da også for dårligt

Cool nok. Jeg bakker op :)

Skin-journalisering

Det er rigtig, rigtig godt, Version 2. Version2 har spurgt styrelsen, hvor mange borgere, der har indgået i udlevering af personfølsomme data i 2018, men sådanne opgørelser findes ikke. Jeg synes, det er problematisk, at Sundhedsdatastyrelsen ikke registrerer fyldestgørende. Det burde de gør...
Kommentar til Organisationer om nyt it-ministerium: Der er ikke brug for det

Re: Trine Bramsen

Ja, jeg har også fulgt offentliggørelsen. Skal lige fordøje det...
Kommentar til Organisationer om nyt it-ministerium: Der er ikke brug for det

Morsomt

Det er da morsomt :) Selvfølgelig er hverken Dansk Industri, Dansk Erhverv eller IT-branchen interesseret i, at staten skal opruste – vidensmæssigt og administrativt – på denne front. Endsige prøve at tilsikre, at politikerne får større indsigt på området. Er du rigtig klog?! Offentlig digital...

Ansvarsplacering

Er også relevant at få afklaret, vil jeg mene.

Re: Nye overraskelser ?

Hvorfor er det en overraskelde af EPIC har adgang til all data ? Det er en overraskelse, for mig, at man ikke rigtig fører kontrol. Indadtil har vi streng kontrol. Alt hvad medarbejderne foretager sig, i systemet, logges. Sådan var det også i de tidligere systemer, så vidt jeg ved. Via CIMT ...

Re: Nye overraskelser

^^ … Kobke, vicedirektør i CIMT, fortæller også til spørgsmål 4 (ovenfor): Medarbejdere i Epic kan kun få adgang, hvis vi beder dem om hjælp til at rette fejl i systemet. Hvis de ikke selv forlader systemet, bliver de med nye initiativer lukket ude af platformen efter tre måneder[…] http...

Nye overraskelser

Det holder åbenbart aldrig op. I samme forbindelse så jeg denne her hos DR i går: 10 spørgsmål til Pia Kobke, vicedirektør i CIMT, Region Hovedstadens Center for It, Medico og Telefoni. https://www.dr.dk/nyheder/indland/10-spoergsmaal-til-region-h-efter-krit... Ad spørgsmål 7: Kan I så med sik...
Kommentar til Genomcenter med uklare svar om kobling af CPR-nummer med genomdata

Det økonomiske aspekt

Jeg er lidt målløs. Vi er i Danmark, ikke sandt? Jeg synes myndighedernes ageren ser lidt udansk ud, for at sige det pænt. Det er godt, I skriver om det, Version 2. Der er mange aspekter og perspektiver i denne sag om Nationalt Genom Center. Ikke mindst hvad angår de meget personfølsomme data og...

Godt

Jeg synes det lyder rigtig godt. De sidste 6 mandater må da være til at finde. RV, måske? Selvom de er travlt optaget til anden side og også lidt misfornøjede i dag (pga. det med klimaoffentliggørelsen). (Har I for resten nydt stilheden på politikerlinjen siden valget? Jeg synes det har været s...
Kommentar til Regionerne etablerer eget it-råd

Tør man sige det…

Modellen bliver ifølge Stephanie Lose, at projekter med en værdi på mere end 10 millioner kroner, skal risikovurderes. I første omgang dog kun de projekter, der involverer alle regionerne. Tør man sige det… Ergo ville et projekt som Sundhedsplatformen, der godt nok har kostet mere end 10 mio....

Uvildig undersøger?

Jeg tænker på, om fejlen ikke bør undersøges af en uvildig instans? Har ingen interesse i en kommission eller andet fordyrende eller forhalende mellemled. Men når man undersøger sig selv, er man part i sagen og kan evt. have en interesse i at minimere skaden, eftersom man selv står med ansvaret...

Sjov på en mandag

Det er godt :) Måske lidt ærgerligt, at det er V2, der skal gøre finansministeriet opmærksomme på problemet og ikke mindst den manglende procedure…
Kommentar til Rigtige Mænd er i Cyberhjemmeværnet

Super forslag og initiativ

En helt overordnet og fordomsfri betragtning kunne også være, at et CyberHjemmeVærn ville være et godt og betryggende supplement, for ikke at sige back-up-sikkerhed, når Hjortens styrker af unge junior cyberanalytikere, med ingen forkundskaber og 3 måneders uddannelse, i overvejende grad skal stå...