Louise Klint

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Professor advarer imod udnyttelse af persondata fra private gentest

Private DNA-tests belaster sundhedsvæsenet

Problemet er også, at de DNA-tests, som folk køber over nettet, kan gå hen at blive dyrt for vores offentlige sundhedsvæsen. Dels fordi de private udbydere af disse tests kun leverer et resultat til dig, som køber. Rådgivning, udredning og eventuel behandling overlades til andre. Dvs. aben ende...
Kommentar til Professor advarer imod udnyttelse af persondata fra private gentest

Reklame og hykleri

Her er vist en, der har behov for at differentiere sig og få fårene ind i folden. For nu at sige det, som jeg ser det. Brunak gør fin reklame for Nationalt Genom Center. Det er desværre også en sandhed med modifikationer. Budskabet er, at det er (mere) trygt, sikkert og samfundsgavnligt at afle...

Re: Det er ikke nødvendigvis en fejl i IT-systemet

Jeg synes, det er uhyre relevant, for den almene offentlighed, at få indblik i hvor mange faldgruber, der er, kan være og sandsynligvis har været i forbindelse med disse data. I forhold til den omfangsrige anvendelse, og hvor megen lid, danske myndigheder og retsvæsen har fæstnet til dem. Data s...

Re: Kender nogen begrundelsen...

Med ”forretning” tænkte jeg på leverandøren. At man, som virksomhed, kan have en interesse i at beskytte sig og værne om sit brød. (Evt. kontraktligt, i samarbejdsaftalen. Tænk på Epics mange klausuler). Men jeg ved det ikke. Det var bare en hurtig konsekvensberegning, et overslag.

Re: Kender nogen begrundelsen...

Det vil sandsynligvis smadre deres forretning, når de er involveret i så stor en retssikkerhedsmæssig skandale, som denne. Tænker jeg. Derudover inkluderer sagen politietaten, og så falder hammeren angiveligt meget tungt, som nævnt i øverste kommentar.

Suk

Jeg starter lige med at sige... Suk.

Re: Ikke interessant? Det kommer da an på....

Ja. Jeg tror også det handler om at lukke den, så der ikke kommer mere dårlig presse. Det er da netop relevant at evaluere på det eksisterende, således det nye system strikkes mest hensigtsmæssigt sammen. (Evalueringen behøver jo ikke være en kæmpe, forkromet rigsrevisionsrapport. Man kan sætte...
Kommentar til Britisk sundhedsvæsen indgår partnerskab med Amazons Alexa

”De er skøre, de briter”

Jeg synes det er uoverlagt, for ikke at sige hasarderet, at indgå dette samarbejde. Jeg synes myndighederne løber en stor risiko. Nemlig risikoen for at sætte egen pålidelighed – samt befolkningens generelle tillid til myndighederne – over styr. Den dag en brite får et forkert (sundheds)råd af ...

Har jeg fået solstik?

Eftersom jeg befinder mig indendøre er det sandsynligvis ikke tilfældet. Alligevel kommer jeg i tvivl, efter læsning af ovenstående. Er det mon en ny surrealistisk sommerrevy her på Version2? Nuvel. Nu skal man tydeligvis vare sig for at råde hr. Holbøll til noget som helst, idet han så egenrådi...

Bagatellisering eller større problemer?

Thomas Dalsgaard Clausen, der er overlæge og sektionschef ved Sundhedsplatformen i Region Hovedstaden, siger, at årsagen til at der først rettes op på problemet nu, er, at opdateringen fra februar også medførte andre problemer. Problemer, der var vigtigere end den stærkt forøgede risiko for fejl...

Re: Tager man problemet alvorligt?

Mon ikke der primært er tale om fejlrettelser, og at rette op på de utåleligt langsommelige arbejdsgange. Måske. Det må vi håbe. De har i hvert fald stærkt brug for det i Region Sjælland. Lettere arbejdsgange og effektivitet. Udover Sundhedsplatformen er de trængt af sidste års store fyring...

Tager man problemet alvorligt?

At dømme efter sektionschefens udtalelser, virker det, for mig at se, til, at problemet har kunne afvente den efterfølgende, planlagte opdatering af systemet. Den faldt, så vidt vides, 19. juni i Region Sjælland (se link nedenfor). Altså omtrent 4 måneder med risiko for fejlmedicinering? Så – s...

Re: aksept af fejl

Læser jeg det rigtigt, akseptere man at 10 til 20 procent af medicinkortene ikke indeholder valid data? Krydser man bare fingre og håber på at det ikke går galt for patienter, indtil at der kommer en opdatering ud? Ja, det kunne se sådan ud. Og så gemmer man såmænd nyheden til sommerferien...

Drop samarbejdet

Opsig kontrakten. Med henvisning til misligholdelse eller tillidsbrud, eller hvad, der er juridisk muligt. Hvis det ikke er muligt med hjemmel i den aktuelle kontrovers, så opsig aftalen alligevel, ved førstkommende lejlighed. Vær konsekvente. Det er sådan set alvor, det her. (Afsøg i mellemtid...
Kommentar til Sundhedsministeriet vil slette lokale datakopier af DNA

Re: Epigenics - It's not just genes that make us

Er det virkeligt bedre at gemme disse data i et centralt register? I gamle dage, da man endnu huskede besættelsen, blev en sådan praksis betragtet som farlig. Af en eller anden grund husker jeg ordet ”registersamkøring” fra, da jeg var barn. Af en eller anden grund, som jeg ikke husker, l...

Re: Falsk præmis

Andet, der anføres i denne forbindelse: Advokat og ph.d. i persondataret, Charlotte Bagger Tranberg fra Bech-Bruun, der har stået i spidsen for analysen til CHC (som opridser juridiske barrierer for forskning i sundhedsdata) vurderer at: forskning og udvikling af ny teknologi ligger inden for d...

Falsk præmis

Jeg synes, at der bliver sagt en række ting, ovenfor i artiklen, som kunne trænge til at blive udfordret lidt: Morten Freil, direktør i Danske Patienter: »Vi mener, det er næsten umuligt at lave et opt-in-system, hvor man hver gang skal spørge borgerne, f.eks. når det handler om registerforskni...
Kommentar til Sundhedsministeriet vil slette lokale datakopier af DNA

Det er godt

Jeg undrede mig også over dobbeltlagringen. Jeg mener at huske det sådan, at et af argumenterne for at oprette Nationalt Genom Center (sidste år, da loven blev behandlet) var, at det ikke var sikkert at lagre genomdata decentralt, på mange forskellige hospitalsafdelinger, rundt om i landet, og m...

Re: Data på flere niveauer

Det lyder som en god model, Bjarne Nielsen, tak. Og et kvalificeret udgangspunkt at starte ud fra, hvis vi skulle prøve at arbejde hen imod en dansk løsning. Det er også en relativt enkel model, der, på en konkret måde, kan hjælpe til at beskrive, forklare og forstå noget, som er relativt abstra...

Re: Uvildig

hvordan sikrer vi, at det er samfundets interesser, som bliver varetaget, når samfundet stiller data til rådighed for forskning? Meget relevant pointe. Pt. gælder dette vist mest i overordnet forstand. Således at myndighederne, i forbindelse med strategier, hvori der indgår sundhedsdata, sig...