Louise Klint

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til It-firma forsøgte at skjule læk af forsikringsdata på danske kunder

Re: Scalepoints kunder

Et testmiljø med en så enorm mængde ikke-annonymiseret persondata – jeg synes det lyder helt sort. Politiken skriver i dag: Fakta: De berørte I alt 1,7 millioner registrerede navne og omkring 1 million individers persondata er blevet kompromitteret på grund af en teknisk fejl hos skadebehandl...

Cpr-nummer på biblioteket

»Det er stadig vigtigt, at man som borger selv er opmærksom på sin egen it-sikkerhed. Det gælder både derhjemme, og når man benytter en offentlig computer. Den her sag er en reminder om, at it-angreb kun bliver mere og mere avancerede, så derfor skal man virkelig tænke sig om, når man færdes på n...
Kommentar til Medie: FE-skandale handler om hemmeligt spionsamarbejde i USA

Sugerør

Af en eller anden grund får dette mig til at tænke på Garfield. Han er på diæt og må kun få, hvad han kan få op igennem et sugerør: http://images.ucomics.com/comics/ga/1980/ga800804.gif Denne uge har været surrealistisk, ude af kontrol. Hvis ikke man griner (lidt), så græder man sgu.
Kommentar til Tilsyn advarede om kritisable forhold i efterretningstjeneste i 2019

I har selv skrevet om det, V2

Dengang, sidste sommer, 16.07.19: https://www.version2.dk/artikel/forsvarets-efterretningstjeneste-foretag... Med link til redegørelsen: https://fmn.dk/nyheder/Documents/FE-redeg%C3%B8relse%202018.pdf Hvori det bl.a. lyder, i den indledende sammenfatning, side 6: Sammenfatning af tilsynets kon...

Revurdering af L 215

I lyset af gårsdagens afsløringer og begivenheder mener jeg, at det er relevant med en revurdering af L 215. At tage stilling til, om der fortsat er politisk opbakning til loven. https://www.ft.dk/samling/20181/lovforslag/L215/index.htm https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/555 09.01.19:...

Re: New speek

Ja, netop. Akkurat som på hospitalerne – man har nødprocedure. Manuel behandling. På papir eller i et eksternt program, eller i et gængs skriveprogram som Word, f.eks. (Og så overfører man oplysningerne efterfølgende). Hvad skulle de ellers gøre på hospitalerne, når IT-systemerne ikke virker? U...

Re: "Hurra for IT!"

Intensivafdelingerne på Sjælland havde faktisk en god IT-løsning før sundhedsplatformen (de havde den samme som anvendes i resten af Danmark). Så kom sundhedsplatformen og den havde desværre ikke support for intensivafdelinger, så de måtte gå tilbage til papir og fax. Så den forældede arbejdsgang...

Der er gået 4 år

... siden Sundhedsplatformen blev indført (i maj 2016). Jeg kan oplyse, at CIMT (regionens IT-afdeling) også har andre forbedringsprojekter i gang. Tilfældigt, i anden forbindelse, stødte jeg på et jobopslag, hvor CIMT søger en sekretær, der skal være tovholder på et nyoprettet ”fokusområde” ve...

"Hurra for IT!"

For intensivpatienterne betyder det nye system, at akut-koordineringen sparer tid. »Alle intensivpatienter har en tidskritisk faktor i sig. Vi vil meget nødig have dem ude på landevejene og hvor de ikke er bedst hjulpet. Det betyder, at vi hurtigst mulig kan få patienterne derhen, hvor de e...

Re: Underretning af patienterne

Ja, du har ret. Og mange andre spørgsmål melder sig. Hvorledes med underretning af regionspolitikere og offentlighed? Hvorfor får Regionsrådet – og offentligheden – først besked nu? Et halvt år senere, midt i sommerferien? Medarbejderen er fyret tilbage i januar. Som vi har set med politiets ...

Datasø

Relateret – en konkret case fra virkeligheden. Om udlevering af sundhedsoplysninger: Jeg kunne rigtig godt lide at vide, om cpr-numrene på danskere, der er testet positivt for Covid-19, er blevet udleveret til ”forskere”. (Skriver forskere i citationstegn, fordi det er den definition, der anven...

Re: Lægesekretærerne gør det beskidte arbejde

^^ § 12. Indhentning som nævnt i § 11, stk. 1 må kun udføres af en autoriseret sundhedsperson, der er ansat i sundhedsvæsenet, jf. dog stk. 2. Stk. 2. Ledelsen på behandlingsstedet eller den dataansvarlige sundhedsmyndighed kan give tilladelse til, at en anden person, der efter lovgivningen er ...

Lægesekretærerne gør det beskidte arbejde

Hver gang der omtales ”teknisk bistand”, i bekendtgørelsen, betyder det lægesekretærerne: kan yde teknisk bistand til den autoriserede sundhedsperson i forbindelse med indhentning. I loven (link ovenfor ^^) og i bekendtgørelsens § 12, stk. 2. https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/UER/bilag/21/...

Re: Forskningsfrihed

Den eneste måde at bekæmpe det på, er ved kun at afgive strengt nødvendige data til staten og gøre det med stor omtanke. Noget som danskerne allerede er begyndt på. Du har ret. Men problemet med denne nye lov og bekendtgørelse er, at de omfatter oplysninger, som er afgivet i behandlingsøjemed. ...
Kommentar til Microsoft introducerer opdatering af Start-menuen i Windows

Iskiosken har fået ny variant af krymmel

Breaking! Råb det ud over tagene. Højttalerforstærket, som bønnekald. Not.
Kommentar til EU evalurerer GDPR: Indtil videre har det været en succes

Re: BREAKING

Computerworld skriver at datatilsynets budget skal slankes og der skal fyres medarbejdere !!!!!!! Tak for tip. https://www.computerworld.dk/art/252444/datatilsynet-paa-vej-med-redukti... (Desværre abonnementsbelagt). Jeg sidder stadig og måber, hovedrystende. Først og fremmest skal det sikres...
Kommentar til Stort sikkerhedsbrud i Region Syd: Skal underrette 800.000 borgere

Re: Region Syddanmark har sløset med datasikkerheden før

Jeg mener, det er essentielt at informere borgerne, de berørte patienter. Dels fordi det berører deres egne personoplysninger, men i lige så høj grad således borgerne får et indblik i – kendskab til – det offentliges håndtering af vores allermest følsomme og private oplysninger. Således borgerne...
Kommentar til Stort sikkerhedsbrud i Region Syd: Skal underrette 800.000 borgere

Region Syddanmark har sløset med datasikkerheden før

Jeg undrer mig også over, at det kan være lovligt, og få lov at fortsætte, denne løsning – ”et midlertidigt drev”. Javel kan du have en digital ”kladdemappe” til dine egne udkast, derhjemme. Men en tilsvarende ordning, på hospitalerne, som rummer andre menneskers mest private oplysninger, med br...
Kommentar til Stort sikkerhedsbrud i Region Syd: Skal underrette 800.000 borgere

Re: Slipper de med at informere via pressen?

Jeg synes også, det ser ud til, at regionen har fået påbud om at informere de berørte borgere personligt. Det er heller ikke første gang Region Syddanmark her problemer med datasikkerheden på hospitalerne. Sidst mente man heller ikke, at det var nødvendigt at informere de dengang 500.000 involve...

Hvem kontrollerer?

Mange spørgsmål melder sig. Først: Hvem kontrollerer, at dette foregår som beskrevet (og inden for lovens rammer)? Er det et ansvar, som forputter sig et sted imellem de to stole, Erhvervsstyrelsen og Datatilsynet?