Henrik Morell

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Det rigtige tidspunkt

Hvis vi gerne vil have et alternativ til Googles undervisningsløsninger på EU-plan, så er det et godt tidspunkt. Den nye tyske regering har digitalisering som en mærkesag, og skal lave en masse fra bunden, så et initiativ til at skabe en fælles løsning kunne være en realistisk mulighed.
Kommentar til FE melder pas: Kan ikke genskabe SMS-beskeder fra mink-sagen

Kun sms'er

Interessant at forsvaret taler specifikt om sms'er, mens der har været omtalt en række andre beskedtjenester som fx iMessage.
Kommentar til Elmålersagen: Fogedsagen tabt. Elmåler skiftet - vi tager en civil sag

Datatilsynet

Nu du har fået el-måleren, så kan du vel gå til Datatilsynet som det første (du skrev tidligere, at de ikke ville behandle sagen, da der ikke var opsamlet data).

Mindre ambitiøs

Katastrofen skal afværges ved at ændre hele opfattelsen af it-faget blandt de unge. Det skal føre til en stigning på 35-40 procent i antallet af datalogistuderende ved de danske universiteter inden 2025. Måske skulle man være lidt mindre ambitiøs og satse på at få kendskabet til uddannelserne be...

Mange underretninger?

7.000 sager om året er med et 200 dages arbejdsår 35 sager om dagen, der skal prioriteres. Er man så ikke nede i en størrelsesorden, hvor det giver mindre mening at bruge AI?
Kommentar til Elmålersagen: PhD-forsvar

Re: Hvem skal have adgang til hvilke data?

Jep. Men ingen taler for, at forbrugeren ikke skal have adgang til disse data. Det skal de naturligvis. Se del 2 for uddybning. Nu havde jeg ikke present, hvad du skrev i del 2. Men den skelnen du laver, den synes jeg sjældent jeg ser, når der bliver talt om data, hvor det oftest fremstilles...
Kommentar til Elmålersagen: PhD-forsvar

Re: Hvem skal have adgang til hvilke data?

Hvorfor skal de vide, hvad man har brugt af el? Jeg tænker det som kr. og ikke kW, så enig.
Kommentar til Elmålersagen: PhD-forsvar

Hvem skal have adgang til hvilke data?

Man kunne også stille spørgsmålet, om hvem der skal have adgang til hvilke data. El-selskabet har brug for at få at vide, hvad man har brugt af el og prisen, men oplysningen om hvordan man er kommet frem til det beløb behøver andre end kunden ikke vide. Det kan være værdifulde oplysninger, hvis m...

Re: Åbne/standard API'er og data strukturer til udveksling

Hvorfor skulle diktature være en stopklods for at udvikle systemerne og have dem ude som open source? Fordi vi fx ikke ønsker at hjælpe det syriske eller belarusiske politi med at undertrykke ders egen befolkning - herunder med tortur og drab. Den opgave har politiet i diktaturer foruden det he...

Re: Åbne/standard API'er og data strukturer til udveksling

Og så KUNNE man jo bidrage til udviklingslandes politi kvalitet Lige når det gælder politiet, er det lidt problematisk i forhold til de mange diktaturer. Men selvfølgelig fint til de udvalgte. Derimod ville det være oplagt på EU-plan og i Norden, at vi begyndte at dele med hinanden.

Hvad skal vi med Erhvervsstyrelsen?

Skulle området ikke bare helt fjernes fra Erhvervsstyrelsen og lægges over til Datatilsynet (med tilsvarende rokering af ressourcer)?

Har man spurgt de indsatte?

Har man spurgt de indsatte, om de synes, at det er et problem, at de evt. kunne indentificeres af en praktiserende læge som tidligere indsat, eller om de foretrækker en mere sikker behandling? En løsning kunne være, at man gav regionerne ansvaret for sundheden i fængslerne, så man ikke behøver a...

Siger ikke noget om adfærd?

Det er en lidt overraskende oplysning, at det man foretager sig på Youtube ikke siger noget om ens adfærd. Reklamesælgerne hos Youtube vil vist have en lidt anden opfattelse. De oplysninger, der utilsigtet er delt med Youtube, er almindelige personoplysninger, som ifølge kommunen ikke giver muli...

Forskningsetik

Bente Adolphsen kan også være bange for, at sagsbehandlerne bliver sløvet i deres agtpågivenhed. Det er projektets ledere enige i: »Igen gør vi opmærksom på, at vi endnu ikke ved, om det forholder sig sådan. Det kan vi først se, når vores lodtrækningsforsøg er gennemført. Her vil vi have særlig...

Re: Bruger Erhverstyrelsen ikke bare den forkerte begrundelse?

Nu prøver Erhvervsstyrelsen sig med en alternativ forklaring: Styrelsen hæfter sig dog ved, at Datatilsynet ikke har lagt vægt på, at styrelsen som offentlig forvaltningsmyndighed har et særligt ansvar for at sørge for, at styrelsens vejledning af borgerne og virksomhederne er korrekt Det er en...

En total ændring af kulturen?

Man kunne se på den nuværende praksis, hvor lovgivningen i høj grad bliver overtrådt, som det fremgår af Ankestyrelsens behandling af klagesager (det kan være noget så simpelt som at høre de involverede før man træffer en afgørelse). Hvis man ikke med det mere gennemskuelige grundlag kan handle e...

Re: Statens Cloud

Og hvis statens it-forbrug ikke er nok, så kan man tage regioner og kommuner med.

Re: Problemet

Man skulle måske starte allerede i lovgivningsprocessen og kræve et bevis for, at det kan omsættes til beregningerne. Lad juristerne lave en model i Excel, der rent faktisk omsætter lovgivning til praksis og fortæller, hvor data kommer fra. Når høringssvar så kommer, og gør opmærksom på de forhol...

Besparelse for hvem?

Så selvom det sjældent er et enten eller, efterlader it-ordfører Kasper Roug det indtryk, at hvis man på den ene side ser på positive effekter i form af potentielle besparelser og på den anden side betragter muligheden for at give den generelle service i velfærdsstaten et løft, så er det teknolog...
Kommentar til Svenskerne delte GDPR-bøder ud for 110 millioner kroner i 2020

Re: Hvad er årsagen til...

Det er den danske grundlov der stiller krav om at bøder skal komme fra domstolene Nu er det de færreste bøder, der kommersom følge af en dom. Fx er det ikke de færreste fartbøder, der kommer forbi domstolene, og der bliver udstedt en mængde administrative bøder andre steder. Hvis man accepterer ...