Henrik Morell

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Forskningsetik

Bente Adolphsen kan også være bange for, at sagsbehandlerne bliver sløvet i deres agtpågivenhed. Det er projektets ledere enige i: »Igen gør vi opmærksom på, at vi endnu ikke ved, om det forholder sig sådan. Det kan vi først se, når vores lodtrækningsforsøg er gennemført. Her vil vi have særlig...

Re: Bruger Erhverstyrelsen ikke bare den forkerte begrundelse?

Nu prøver Erhvervsstyrelsen sig med en alternativ forklaring: Styrelsen hæfter sig dog ved, at Datatilsynet ikke har lagt vægt på, at styrelsen som offentlig forvaltningsmyndighed har et særligt ansvar for at sørge for, at styrelsens vejledning af borgerne og virksomhederne er korrekt Det er en...

En total ændring af kulturen?

Man kunne se på den nuværende praksis, hvor lovgivningen i høj grad bliver overtrådt, som det fremgår af Ankestyrelsens behandling af klagesager (det kan være noget så simpelt som at høre de involverede før man træffer en afgørelse). Hvis man ikke med det mere gennemskuelige grundlag kan handle e...

Re: Statens Cloud

Og hvis statens it-forbrug ikke er nok, så kan man tage regioner og kommuner med.

Re: Problemet

Man skulle måske starte allerede i lovgivningsprocessen og kræve et bevis for, at det kan omsættes til beregningerne. Lad juristerne lave en model i Excel, der rent faktisk omsætter lovgivning til praksis og fortæller, hvor data kommer fra. Når høringssvar så kommer, og gør opmærksom på de forhol...

Besparelse for hvem?

Så selvom det sjældent er et enten eller, efterlader it-ordfører Kasper Roug det indtryk, at hvis man på den ene side ser på positive effekter i form af potentielle besparelser og på den anden side betragter muligheden for at give den generelle service i velfærdsstaten et løft, så er det teknolog...
Kommentar til Svenskerne delte GDPR-bøder ud for 110 millioner kroner i 2020

Re: Hvad er årsagen til...

Det er den danske grundlov der stiller krav om at bøder skal komme fra domstolene Nu er det de færreste bøder, der kommersom følge af en dom. Fx er det ikke de færreste fartbøder, der kommer forbi domstolene, og der bliver udstedt en mængde administrative bøder andre steder. Hvis man accepterer ...

Uagtsom?

Jeg kan godt undre mig lidt over, at der er tale om uagtsomhed, hvor der i dommen bliver lagt vægt på at de befandt sig i et ældre og til dels udfaset system, der kun blev tilgået lejlighedsvist . Et af kravene er, at man skal slette gamle oplysninger, og man skal have styr på de data, man har...
Kommentar til Danmark får digitalt coronapas

Hvorfor digitalt?

I artiklen fra TV2 står der: Ved at bruge det digitale forspring, vi har, så kan vi åbne for rejser og for deltagelse i kulturlivet i Danmark. Vi kommer til at få glæde af coronapasset i mange år frem, siger han. Udviklingen tager sin tid: Det er håbet, at den første version vil være klar i sl...

Hvorfor kommer den test først efter fejlen?

De angiver trin for trin, hvordan en test case skal skrives. Havde det ikke været en idé at bruge den, før der bliver rullet ændringer ud? Det virker som om, at temmelig mange af de datalæk, som Version2 beskriver, ville være fundet, hvis man havde prioriteret automatiserede test højere.
Kommentar til Google truer med at lukke sin søgemaskine i Australien

Re: Hvem har MEST brug for hvem?

Min pointe er ikke, at man ikke kan finde alternativer, men at man i den grad har bundet sig op på Google-tjenester, at det bliver meget omkostningsfyldt. Du siger fx, at man kan få kunderne andre steder fra end Google, men det hjælper ikke meget for de butikker, der i måneder mister kunderne, og...
Kommentar til Google truer med at lukke sin søgemaskine i Australien

Re: Hvem har MEST brug for hvem?

Hvis man læser artiklen hos BBC, så kan man se, at det mere er et spørgsmål om de konsekvenser det vil få, hvis Australien kommer igennem med loven. Men nogle af de spørgsmål, der er blevet stillet er ifølge artiklen, om det så vil fjerne Google Maps og Gmail osv., og så er vi vist inde i, at Au...

Re: Ikke helt ubegrænset

I et retssamfund er det ret ligegyldigt, at det ikke er mange, der bliver udsat for noget. Det vigtige er, at der er tale om mennesker, der ikke er dømt for noget, og der er selvfølgelig langt flere mistænkte end sigtede og flere sigtede end anklagede og flere anklagede end dømte. Det er ikke et ...

Kunne måske klares nemmere

Det kunne måske klares nemmere, hvis man lavede nogle fælles løsninger, hvor man ikke lokalt behøver tænke på sikkerhed, databehandleraftaler, om man registerer for meget, og om det bliver slettet efter foreskrifterne osv. At noget er centralt behøver jo ikke betyde, at man fx skal styre, hvordan...

Underlig kritik

Jeg må forbløffes over, at det i debatten bliver kritiseret, at forfatterne af rapporten beskriver, at politi og domstole skal lære, at fordi oplysninger kommer med tre decimalers præcision, at så passer data ikke nødvendigvis, og at man skal tolke og være kritisk over for data. Eller skal der sæ...

Re: Gå efter mellemmanden!

TDC oplyste at de bruge alle deres kræfter på at kæmpe for retten til at logge Det virker som en modsætning til Teleindustriens udmelding. Hvis man gerne ville undgå at logge, som Teleindustrien siger, så ville man vel som teleselskab nærmest bede om, at en kunde lagde sag an (uden krav om ersta...
Kommentar til Jurister: Mere corona-overvågning kan øge danskernes frihed

Hvorfor?

Hvad er det så lige, at man skal brug big data til? SmitteStop prøver at begrænse data, så man ikke får for mange falske positive udslag, og man kunne sagtens skrue, så man får advaret endnu flere, men til hvad formål? Mon ikke Sydkoreas succes nok så meget har været, at man har fået lavet en mas...

Anden model

I betragtning af Datatilsynets begrænsede ressourcer, så kunne en model måske være, at kommunerne får udarbejdet en vejledning, der behandler de forhold, man står med i dagligdagen (man kan sagtens købe sig til kompetent bistand, når man skal have styr på det juridiske), som Datatilsynet kan sig...

Hvad med salgbarheden?

Et problem med at nå det rigtige tal er vel, at man ikke ser på, hvad det er for nogle kvaliteter en bolig har. Er den indflytningsklar eller hvor meget skal man smide oven i, er der nyt køkken, badeværelse, er det et badeværelse med lyserøde fliser, er der de oprindelige stuklofter, er indretnin...

Re: Datatilsynet skal selv kunne udstede bøder...

Det ville være skønt, men det ville fordre en grundlovsændring at nå dertil Nej, det vil det ikke. Man bruger det fx i forbindelse med fødevarekontrol, men der er tale om et bødeforlæg (en administrativ bøde). Betaler man bøden, er sagen afsluttet, og hvis man ikke gør, så bliver sagen givet vid...