Peter Hansen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Skal en arkitekt kode? (Skal en murer male?)

Re: Alt for få har lært at skelne mellem it-arkitekter

Det mener jeg stadig ikke er EA arkitektens rolle - hvis det er det behov man har i virksomheden, så skal man ikke ansætte en EA arkitekt (i teorien naturligvis, verden er sjældent sort/hvid). De markedstendenser som kræver hurtig tilpasning, de skal klares af små teams med relativt stor teknisk...
Kommentar til Skal en arkitekt kode? (Skal en murer male?)

Alt for få har lært at skelne mellem it-arkitekter

Inden vi diskutere hvorvidt skribenten giver et retvisende billede af, en it-arkitekts hverdag - så skal vi lære at skelne mellem fx EA arkitekter og systemarkitekter. Hvis vi skal forsætte analogien fra byggeriets forunderlige verden, så ser en EA arkitekt på byen og systemarkitekter på bygning...

Re: Accelererende normskred uden bremser....

Er det offentlige system i gang med at udvikle (eller har intentioner om at udvikle) programmer og algoritmer, "der kan forudse, hvem blandt de kommunale ansatte der bliver syge, eller hvilke borgerne der ender i det sociale system."? Nej. Om intentionen er der, det er umuligt at...

Re: Accelererende normskred uden bremser....

Rapporten handler jo direkte om allerede eksisterende patientforløb med komplekse lidelser - det er jo noget helt andet end at spore ansatte, som forventes at blive syge senere. Det er helt korrekt, at det ikke handler om at spore ansatte som forventes at blive syge - det har jeg aldrig påst...

Re: Accelererende normskred uden bremser....

Hvis du går ind under punktet "Forskning fra LPR" så er der link til "vejledning udtræk fra LPR". I denne vejledning er der et afsnit, der hedder "Personfølsomme data". Tak, det lå godt gemt :-) Om der gælder særlige regler for forskning, ved jeg ikke, men ud fra...

Re: Accelererende normskred uden bremser....

Ifølge dette link indeholder LPR personfølsomme data: Hvor står det henne? Jeg fandt dette: "Oplysningerne kan eksempelvis beskrive, hvornår og hvor patienten er blevet indlagt eller kan beskrive patientens diagnoser, undersøgelser, behandlinger, operationer m.m." og intet af dette...

Re: Accelererende normskred uden bremser....

Men vi taler jo om, at det er kommunerne, der vil have adgang til at samkøre disse registre? Ja og det er der intet problem i, hvis disse data ikke er personfølsomme eller personhenførbare jf. persondataloven, og jeg tror ikke at de data som ligger på landspatiensregistret er personfølsomt e...

Re: Accelererende normskred uden bremser....

Hvis du vil forstå min skepsis, så er der mange argumenter her: http://www.altinget.dk/velfaerdsteknologi/artikel/sundhedsklynge-giv-vir... (sundhedsklyngen er støttet af det offentlige) Det står også sort på hvidt her: "De oplysninger, der skal stilles til rådighed for regionsrådene...

Re: Accelererende normskred uden bremser....

Jeg ved ikke, om det er mig, der ikke forstår, hvad du siger - men hvordan er disse data offentligt tilgængelige? For mig at se er det da i høj grad personfølsomt, hvis det er rigtigt, hvad du skiver her? Uden at kende datastrukturen og kvaliteten af data i registret, så tror jeg ikke de dat...

Re: Accelererende normskred uden bremser....

Helt enig - det er det bare ikke. Hvordan man så vil snige de forbi den nye persondataforordning - det ved jeg ikke Nu har jeg læst lidt om løsningen, og umiddelbart er der intet personfølsomt data der er offentligt tilgængeligt. Så mon ikke det er derfor, at der ikke er stillet krav om samt...

Re: Accelererende normskred uden bremser....

"Men du mener altså, at man arbejder på at få lavet algoritmer og få samkørt registre, så det offentlige kan udpege problemborgere på forhånd? Har du viden om, at det i så fald vil ske med samtykke, eller er det bare din personlige mening? " Det skal ske med samtykke så fremt det er...

Re: Accelererende normskred uden bremser....

Men du taler om noget andet, end det artiklen handler om, Peter Sebastian Hansen. Gør du ikke? Det er ikke det, IT-direktøren efterlyser, så vidt jeg kan se - han taler om at finde folk, inden de har fået en sagsbehandler eller er blevet syge. Nej det mener jeg bestemt ikke. Jeg GÆTTER (bekl...

Re: Nej det er det ikke.

Vi stoler ikke som sådan på det "offentlige", og at de arbejder for alles bedste. Der er som altid en eller anden skjult dagsorden, som du også lige har afsløret i dit indlæg. Surf du bare videre kammerat. Der er ingen skjult dagsorden i mit indlæg.

Re: Accelererende normskred uden bremser....

Er ønsket, at man kan samkøre sundhedsdata, sociale data, alle mulige andre data, så man via algoritmer f.eks. kan finde folk, der bliver syge eller får sociale problemer? Ja det ville da være super skønt med sådan en agoritme, løsningen er dog noget mere jordnær og knap så science fiction inspi...

Re: Accelererende normskred uden bremser....

Har Københavns Kommune udbudt en opgave, der hedder noget i retning af "Udvikl en algoritme, der kan finde borgere, som inden for en given tidshorisont vil blive syge eller få sociale problemer"? Nej, det er jeg helt sikker på at de ikke har. Vi taler om at kunne forudsige...

Re: Spørger han de rigtige leverandører ?

Det er desværre ikke så nemt på det kommunale it-marked (endnu). Ser man på de store løsninger på fx sundhedsområdet, så bære de tydelig præg af et marked hvor der kun har været én leverandør og, hvor de mindre leverandører ikke har en chance. Vi taler kæmpe store løsninger (desværre) og her kræv...

Re: Accelererende normskred uden bremser....

Det lyder som om, du har projekterne tæt inde på livet. Kan du evt. lægge et link til nærmere beskrivelse? Naturligvis: http://www.kl.dk/Okonomi-og-administration/Administration-og-digitaliser... http://sundhedsdatastyrelsen.dk/-/media/sds/filer/rammer-og-retningslinj...

Re: Accelererende normskred uden bremser....

Uden samtykke og logning? Samtykke klares via samtykkeerklæring til borgeren, og logning er juridisk bundet til den nye EU-persondataforordning, så der er juridisk hold i det hele. Hvis man vil have en ringere behandling fordi man ikke ønsker at dele sine data, så står det en frit for.

Re: Accelererende normskred uden bremser....

Jeg kan ikke se hvad problemet er? Jo tidligere man kan sætte ind med en indsats, jo bedre og det gælder uanset om du er på vej til at blive syg, eller på vej ud af det sociale system. Der er ikke tale om at tiltvinge sig oplysninger, det handler om at dele de data som kommune, stat eller region ...