Peter Hansen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til It-projekter i København forsømmer business case og gevinstrealisering

Re: Er problemet ikke.....

Í mangel af bedre forslag, synes jeg, at mere åbenhed er et forsøg værd - om ikke andet så fordi lukketheden undergraver tilliden til systemet. Enig, det løser bare ikke det problem som rapporten fra KBH peger på. Anerkender du ikke at åbenhed kan være et problem, et problem i forhold til a...
Kommentar til It-projekter i København forsømmer business case og gevinstrealisering

Re: Er problemet ikke.....

Måske - men havde er så din løsning? Blot at acceptere, at disse ulykker sker den ene gang efter den anden? Nej det skal vi da ikke acceptere, der bliver tabt milliarder verden over på dårlige it-investeringer penge som kan bruges væsentlig bedre. Men jeg tror ikke på at mere åbenhed nødvend...
Kommentar til It-projekter i København forsømmer business case og gevinstrealisering

Re: Er problemet ikke.....

F.eks. ved at ændre Mørklægningsloven, reglerne om resultatkontrakter og bonusser osv. , så det bliver sværere at "fifle" for at få ressourcer, uden at det opdages. Men hvis det løser problemet, tror du så ikke man havde gjort det i andre lande eller i private virksomheder? Eller at...
Kommentar til It-projekter i København forsømmer business case og gevinstrealisering

Re: Er problemet ikke.....

Hvordan så? Hvis jeg vidste det så sad jeg ikke her og diskuterede, så sad jeg på min egen tropiske ø og drak dyr, dyr champagne! Men hvordan mener du politikerne skulle ændre dette?
Kommentar til It-projekter i København forsømmer business case og gevinstrealisering

Re: Er problemet ikke.....

Man skal ikke tilrane sig ekstra ressourcer ved a fifle. Vi borgere har krav på at få indblik i, hvad der foregår, så vi kan sætte vores kryds bedre næste gang. Du ændrer ikke gevinstrealiseringspraksis ved, at stemme anderledes til et kommunal-, regions- eller folketingsvalg.
Kommentar til It-projekter i København forsømmer business case og gevinstrealisering

Re: Er problemet ikke.....

Hvad er i dine øjne den troværdige forklaring på, at man i business casen for SP pludseligt fyrer det grundige konsulentfirma og ansætter et, som acceptere en kontrakt, som giver direktionen hånd - og halsret over, hvad der står i business casen? Og hvad er i dine øjne den troværdige forklaring...
Kommentar til It-projekter i København forsømmer business case og gevinstrealisering

Re: Er problemet ikke.....

Det er jo netop min pointe, at man nøjes med at konstatere, at estimaterne ikke holder vand. Men man undersøger ikke, hvorfor de ikke holder vand - og det burde man gøre. Ja det burde man gøre, og det gør man også - i de fleste tilfælde. Det er i højere grad manglende opfølgning på gevinster...
Kommentar til It-projekter i København forsømmer business case og gevinstrealisering

Re: Er problemet ikke.....

Hvis der er tale om bevidst fiflen med tal og scenarier - og evt. i fuld forståelse med den politiske ledelse - så er det i mine øjne undergravende for demokratiet og tilliden til dette, hvis man holder den slags internt. At fifle er bevidst snyd og svindel (= strafbart), i dette tilfælde er...

Re: Er problemet ikke.....

Jeg tror, at det jeg savner i rapporten, er, at man faktisk graver ned i nogle af disse business cases, og stiller de ansvarlige til ansvar for, hvordan de er kommet til at se ud, som de gør Jeg tror såmænd nok at de ansvarlige bliver stillet til ansvar, men det klares med garanti internt - ...

Re: Er problemet ikke.....

Det er udfordringen med business cases helt generelt, både i offentlige og private virksomheder. Der smøres tykt på, på gevinstsiden for at få godkendt projektet, og så "glemmer man" at revurdere bc'en efterfølgende. Så business cases skal ALTID tages med et gran salt, uanset hvem...

Re: Dårlige undskyldninger?

Ja, men Søren Lauesen giver også udtryk for, at det er stort set omkosningsfrit at sige ja til optionen, og irrationelt at sige nej, mens Burchwaldt forsøger at gøre det meget svært og ressourcekrævende at sige ja. Jeg tror du misforstår Søren Lauesen (eller at jeg fejltolker dit svar). Det ...

Re: Dårlige undskyldninger?

Hvis Søren Lauesen har ret, så falder Burchwaldts begrundelser vel til jorden? De har vel mest karakter af at brænde alle broer bag sig - uden at være nødt til det? Søren Lauesen giver sådanset udtryk for det samme som Per Buchwaldt, i Politiken: »Hvis der er konflikter og problemer med de...

Re: Er manden fyret ?

Ja - det er altid systemets skyld. Det er i hvert fald det lette svar, også i denne sag. Faktum er at det er medarbejderen som ikke har efterlevet de interne retningslinjer, derfor må vedkommende modtage en passeende "straf" fra sin ledelse. Vedkommende har uden tvivl haft adgang til...

Re: Er manden fyret ?

Det er medarbejderen som har overtrådt kommunens retningslinjer, så det må være medarbejderen og ikke lederen som skal fyres.
Kommentar til KL: Kommunerne må selv klare etiske fremtidsproblemer

Glimrende rapport

Jeg hilser DareDisrupts rapport meget velkommen, og KL's arbejde kan man i mine øjne ikke sætte en finger på. Det er rigtig positivt at offentlige ledere provokeres og inspireres, og det lykkedes rigtig med denne rapport. Det er netop oplæg som disse der sætter gang i debatten omkring dataetik, ...

Re: Er jeg den eneste, der får mareridt?

Hvordan vil du kortlægge "ressourcekrævende" borgere, mere end de allerede er indkredset, hvis ikke de i et eller andet omfang indkredses identificerbart? Det gør man bl.a. igennem sagsbehandling og sagsforløb. Hvis du kalder det overvågning, så må vi hellere lukke diskussionen her...

Re: Er jeg den eneste, der får mareridt?

Hvad er så dette? 'følsom privatlivsdata anonymiseres og bruges til at kortlægge ressourcekrævende borgere, så adfærdsmønstre kan kortlægges og optimeres - for bedre synergi med kommunen og bedre service for borgeren" Det er statistik og udvikling. Hvor ser du tvangsovervågning?

Re: Er jeg den eneste, der får mareridt?

"Adfærdsmønstre kan kortlægges og optimeres"? Hvordan kan dette ikke være dybt, dybt totalitært i en grad, ingen for blot 5 år siden ville turde sige højt? Kommuner, stat og private virksomheder har "altid" kortlagt adfærdsmønstre og efterfølgende optimeret servicen/...

Re: Undrer mig....

Det er ikke kun et etisk problem - det er også et datasikkerhedsproblem, når man håndterer sådanne personfølsomme oplysninger Hvor i artiklen ser du datasikkerhedsproblemer? Og i så fald plejer man at skulle anmelde til Datatilsynet, hvem der f.eks. er databehandler, og hvordan projektet ...

Re: Undrer mig....

Hvorfor mener du at Datatilsynet skulle drages ind i det? (spørger af nysgerrighed). Umiddelbart er der ikke noget som tyder på lovbrud i forhold til selve håndteringen eller behandlingen af data, men snarer en etisk problematik i forhold til dårlig kommunikation. I sidste ende må det være den en...