Peter Hansen

Kommentarer

Re: Dårlige undskyldninger?

Ja, men Søren Lauesen giver også udtryk for, at det er stort set omkosningsfrit at sige ja til optionen, og irrationelt at sige nej, mens Burchwaldt forsøger at gøre det meget svært og ressourcekrævende at sige ja. Jeg tror du misforstår Søren Lauesen (eller at jeg fejltolker dit svar). D...

Re: Dårlige undskyldninger?

Hvis Søren Lauesen har ret, så falder Burchwaldts begrundelser vel til jorden? De har vel mest karakter af at brænde alle broer bag sig - uden at være nødt til det? Søren Lauesen giver sådanset udtryk for det samme som Per Buchwaldt, i Politiken: »Hvis der er konflikter og problemer med...

Re: Er manden fyret ?

Ja - det er altid systemets skyld. Det er i hvert fald det lette svar, også i denne sag. Faktum er at det er medarbejderen som ikke har efterlevet de interne retningslinjer, derfor må vedkommende modtage en passeende "straf" fra sin ledelse. Vedkommende har uden tvivl haft adgang til...

Re: Er manden fyret ?

Det er medarbejderen som har overtrådt kommunens retningslinjer, så det må være medarbejderen og ikke lederen som skal fyres.
Kommentar til KL: Kommunerne må selv klare etiske fremtidsproblemer

Glimrende rapport

Jeg hilser DareDisrupts rapport meget velkommen, og KL's arbejde kan man i mine øjne ikke sætte en finger på. Det er rigtig positivt at offentlige ledere provokeres og inspireres, og det lykkedes rigtig med denne rapport. Det er netop oplæg som disse der sætter gang i debatten omkring...

Re: Er jeg den eneste, der får mareridt?

Hvordan vil du kortlægge "ressourcekrævende" borgere, mere end de allerede er indkredset, hvis ikke de i et eller andet omfang indkredses identificerbart? Det gør man bl.a. igennem sagsbehandling og sagsforløb. Hvis du kalder det overvågning, så må vi hellere lukke diskussionen...

Re: Er jeg den eneste, der får mareridt?

Hvad er så dette? 'følsom privatlivsdata anonymiseres og bruges til at kortlægge ressourcekrævende borgere, så adfærdsmønstre kan kortlægges og optimeres - for bedre synergi med kommunen og bedre service for borgeren" Det er statistik og udvikling. Hvor ser du...

Re: Er jeg den eneste, der får mareridt?

"Adfærdsmønstre kan kortlægges og optimeres"? Hvordan kan dette ikke være dybt, dybt totalitært i en grad, ingen for blot 5 år siden ville turde sige højt? Kommuner, stat og private virksomheder har "altid" kortlagt adfærdsmønstre og efterfølgende optimeret servicen/...

Re: Undrer mig....

Det er ikke kun et etisk problem - det er også et datasikkerhedsproblem, når man håndterer sådanne personfølsomme oplysninger Hvor i artiklen ser du datasikkerhedsproblemer? Og i så fald plejer man at skulle anmelde til Datatilsynet, hvem der f.eks. er databehandler, og hvordan projekt...

Re: Undrer mig....

Hvorfor mener du at Datatilsynet skulle drages ind i det? (spørger af nysgerrighed). Umiddelbart er der ikke noget som tyder på lovbrud i forhold til selve håndteringen eller behandlingen af data, men snarer en etisk problematik i forhold til dårlig kommunikation. I sidste ende må det være den en...

En tilfreds borger og forbruger

Som daglig bruger af rejsekortet, homebank, mobilepay og jævnlig bruger af borger.dk og eboks, så er jeg rigtig godt tilfreds. Det passer mig ualmindelig godt, at jeg kan klare mine ting når det passer mig bedst, hvilket ikke var muligt tidligere. Er der plads til forbedringer? Ja, naturligvis er...

Re: Hvorfor er der overhovedet password?

Derudover henviser du til, der ikke ligger følsomme personoplysninger i systemet. Det er interessant for vores research, hvis du har dokumentation for denne påstand. Ja, når nu I ikke selv magter opgaven så må andre jo gøre det beskidte arbejde.

Re: Bøder til offentligt ansatte - er vejen frem

Hvis man tror at bøder, kørekortfrakendelse og fængsel virker i trafikken, så er det i mine øjne hyklerisk at man mener at det samme ikke skulle være tilfældet inden for den offentlige forvaltning. Straffelovens § 152 giver allerede mulighed for bøde- og fængselsstraf til offentligt ansat...
Kommentar til Køwenhavnerier

Re: Han er et godt menneske

Skal debatten her virkeligt forstås sådan, at I har givet op (også dig, Peter Hansen)? Eller er I bare ikke enige i, at der overhovedet er behov for en sådan erklæring ift. udviklingen indenfor IT? Kapitalismen har jeg overgivet mig til forlængst, den kamp lader jeg andre kæmpe - jeg hæve...
Kommentar til Køwenhavnerier

Re: Kan dette ikke få jer alle til at skrive under?

for at forhindre totalitær udvikling, hvor vi reduceres til råstoffer for de rigeste Det løb er kørt. Kapitalismen kan man ikke ændre ved en Linkedin trend som The Copenhagen Letter, uanset hvor godt det er formuleret.
Kommentar til Fortrolige firma-oplysninger lækkes gennem gratis oversættelsestjenester

Re: .....

og netop derfor er det en god ide af starte det, forhåbeligt inden det begynder Hvad er "det"?
Kommentar til Fortrolige firma-oplysninger lækkes gennem gratis oversættelsestjenester

Re: .....

Måske fordi empiri - i al sin sørgelighed - fortæller, at 'det offentlige' ikke formår at indtænke rettidig omhu. Og det skal fremhæves i en kontekst hvor private virksomheder udviser manglende formåen i at "indtænke rettidig omhu"?
Kommentar til Fortrolige firma-oplysninger lækkes gennem gratis oversættelsestjenester

Re: .....

Men at offentlige myndigheder bruger disse tjenester med dokumenter/tekster der har med borgernes personlige data at gøre, det er og bliver stærkt kritisabelt. Ja, det ville være stærkt kritisabelt. Problemet er bare at artiklen nævner private virksomheder - ikke offentlige myndigheder. ...

Re: .....

"»Sidste skridt er eventuelt at blackliste tjenesterne. " Bør det offentlige ikke straks blackliste disse tjenester i de offentlige systemer? Vel ikke før man har dokumenteret at der er sket læk fra offentlige myndigheder via tjenesterne? Og hvorfor egentlig denne særlige...

Nyhed? Næppe.

Hvad er det nye? De eksempler som nævnes i artiklen har bankerne (i hvert fald min egen) altid gjort, det har bare ikke været automatiseret eller datadrevet på samme måde. Som forbruger vil jeg elske at få målrettet tilbud om alt fra lån til mayonnaise, og jeg kan bestemt ikke se et problem i, a...