Jørgen Kanters

Advokat om Højesterets afgørelse: Tvangsudlevering af NemID særligt problem for ressourcesvage

Antag at jeg ved hvor du bor og at du skal på ferie i weekenden. Jeg bryder ind samme dag som du rejser og bruger dit efterladte nemid til at optage lån i dit navn via din internetforbindelse udbetalt til en konto jeg kontroller og tømmer.</p>
<p>Vi har nu en højesteretspraksis som knæsætter princippet om at du er ansvarlig for hvad der sker med din nemid. At du er rejst på ferie, er jo en bekvem undskyldning som du må have aftalt på forhånd med dem du skylder penge.

Jeg ved ikke om du har læst dommen. I hvertfald tolker du den anderledes end jeg. Det dommen siger er at du ikke må udlevere dit NEMID, pinkode, og kreditkort til dine narkovenner/fjender og så vente et døgn med at anmelde det. Jeg er helt sikker på at jeg ikke vil blive ansvarlig i dit tænkte eksempel, og under alle omstændigheder at den nuværende dom intet siger om dir eksempel.

Du må bryde ind nogen steder for at få fastlagt en retspraksis. Da jeg ikke har min kode liggende med mit NEMID skal det nok ikke være hos mig

28. januar 2019 kl. 13:58
Advokat om Højesterets afgørelse: Tvangsudlevering af NemID særligt problem for ressourcesvage

Denne dom siger intet om hvorvidt man hæfter for andres brug af ens NEMID.

Denne dom fortæller at du ikke må udelevere dit kredikort, NEMID kode samt nøglekort til narkokriminelle. Det kunne jeg og de fleste mennesker med IQ>80 regne ud, og kan man ikke det skal man ikke have NEMID.

Det er efter min mening meget sandsynligt at der har været et samarbejde med A og de kriminelle han ikke lige kunne huske navnet på. Fornuftig dom af Højesteret, og mon ikke Basis bank sidder tilbage med lorten, da det næppe er sandsynligt at A nogensinde betaler en 5 øre af på gælden (Ikke fordi jeg har ondt af Basisbank).

Denne dom har kun betydning for svindlere der planlægger bedrageri, hvor de låner den enes NEMID. Dommen har ingen betydning for normale hæderlige mennesker

28. januar 2019 kl. 12:05
Skal vi have en ny karakterskala?

Rationalet for at lave karakterskalaen om er at der gives for høje karakterer både i gymnasiet samt på de højere uddannelser. Det er uomtvisteligt.

En ting man glemmer var at man tidligere havde et kæmpe problem med at nordiske studerende fik fordelagtigt oversat deres karakterer med det resultat at vi uddannede de fleste svenske læger i København, så der ikke var nok pladser til danskere resulterende i lægemangel. Det problem blev fuldstændigt løst med 12 skalaen. Håber at man ikke glemmer det med en ny skala.

Tror bare ikke en ny skala løser problemet. I en tid hvor skriftlige eksamener med ekstern censur reduceres og erstattes med projekt- og gruppeopgaver der har det med at give topkarakter, bliver problemet ikke løst uanset hvormange karakterskalaer man indfører. Vejen frem er skriftlige eksamener hvor det er forholdsmæssigt nemt at lægge et niveau.

23. januar 2019 kl. 13:38
KU-professor til Rigsrevisionskritik: »De forstår ikke universiteter som arbejdsplads«

Det er det, jeg og andre kalder ulovligt:
<a href="https://www.version2.dk/artikel/86000-danskeres-dna-sendt-usa-uden-kont…;.​

Ja og også i den artikel fremgår at problemet var den manglende kontrolinstans og ikke som du skrev at data ulovligt blev sendt til USA. Men den manglende kontrolopfølgning var en overtrædelse af persondatalovens pgf 42.

Med hensyn til DAMD databasen er det et faktum at den er lavet i et samarbejde med en fagforening (Praktiserende Lægers Organisation) og Regionerne. Der er ikke forskere med her, selvom det er korrekt at den også kunne bruges til forskning.

Jeg har selv skrevet artikler om Ipsych. Disse data er ikke noget der ligger og flyder på universitetet, men ligger svært beskyttet uden for universitetet. Det kræver to faktor kontrol, og forskeren har kun adgang til data i anonymiseret form, med begrænsninger i hvilke metadata der må hentes ud så det ikke bliver persondatahenført. Alt bliver logget.

I virkeligheden har du og forskerne langt hen af vejen den samme interesse. Nemlig at der en meget høj sikkerhed på disse data. Det er vigtigt at vagthunde glammer, så systemet forbedres. Men omvendt må man også kræve at vagthundene orienterer sig om fakta, og er åbne for argumenter. Det skal vi forskere også.

Det jeg gør indvendinger imod er at debatten om rigsrevisionens krav bliver til en debat om persondatasikkerhed. Det var ikke det rigsrevisionen undersøgte. Forskerne brokker sig over tiltag der er rettet mod ikke personhenførbare data.

Derimod er vi enige om at personfølsomme data skal opbevares under høj sikkerhed.

22. januar 2019 kl. 18:37
KU-professor til Rigsrevisionskritik: »De forstår ikke universiteter som arbejdsplads«

danske forskere samlede ulovlige DAMD-data, og andre sendte en stor mængde stærkt følsomme danske PKU-data ulovligt til USA i forskningsøjemed

Lige for at korrigere til de faktiske forhold. Det var ikke forskere der kvajede sig med DAMD databasen, men Danske Regioner. Regionerne ville have et styringsværktøj som de designede til DAMD (Indrømmet at det også kunne bruges til forskning, men det var ikke forskerne der var involveret i designet. Men enig i at det er en dum sag. Der var ikke noget ulovligt i at sende data til genotypning i USA som det skrives: Det der var forkert var at man ikke overholdt reglerne for varetagelse af en kontrolinstans. Selv om det var Harvard man havde entreret med skal reglerne overholdes. Det var en velfortjent næse til forskerne. Heldigvis havde Harvard overholdt reglerne, så dervar ikke sket noget.

Og så bliver I ved med at diskutere personfølsomme data. Disse data har ikke noget at gøre på almindelige forskningssystemer og det ved forskerne godt. Rigsrevisionen har slet ikke beskæftiget sig med det, det er datatilsynet der tager sig af det. Det forskerne brokker sig over er at deres forsøg der intet har med personhenførbare data (rotter, månedata etc.) at gøre skal gøres til genstand til så meget besvær. Vi laver ofte selv vores programmer og det kan en IT medarbejder ikke hjælpe os med: Rigsrevisionen interessere sig for om vores data kan stjæles og Universitetet taber penge: Det ved forskerne godt er et fata morgana og vil slippe fri for disse regler på ligegyldige data. Tror at vi alle er enige om at vi skal have højeste sikkerhed på personhenførbare data.

22. januar 2019 kl. 16:39
Statsrevisorerne: Universiteter sløser med it-sikkerhed omkring forskningsdata

hvis man henter data ned på lokale maskiner

Nej men man henter ikke data ned på lokale maskiner. Det må man ikke.

Man henter resultaterne ned og publicerer dem så hele verden kan læse dem.

21. januar 2019 kl. 16:09
Statsrevisorerne: Universiteter sløser med it-sikkerhed omkring forskningsdata

Sundhedsdatastyrelsen er undtaget disse regler. Enig i det ikke lyder godt at de giver data ned til 2. På danmarks statistik bliver det monitoreret og forskergruppernes adgang lukkes ned hvis de forsøger at hente metadata ud under 3. Alle analyser laves på danmarks statestik og det er kun resultaterne der skal hentes ud til artiklerne. Så her er der forskerne der opfører sig ordentligt. Om det er forkert hvad sunhedsdatastyrelsen gjorde ved jeg ikke fordi jeg ikke kender deres regler, men heldigt lyder det ikke. Husk at det ikke er det her som rigsrevisionen brokker sig over. Sjovt at rigsreviosionens rottedata diskussion bliver til en diskussion om registre (Som i den rette kontekst er helt relevant)

21. januar 2019 kl. 15:44
Statsrevisorerne: Universiteter sløser med it-sikkerhed omkring forskningsdata

Er der andre muligheder, end at de ansvarlige forskere enten ikke aner, hvad de laver rent datasikkerhedsmæssigt (ikke en rar tanke)

Jeg tror du misforstår Rigsrevisionen. Det her drejer sig om firbenede individer, og rigsrevisionen bekymrer sig om den potentielle risiko for at forskningsideer bliver stjålet. Tvivler på at rotterne bekymrer sig om deres data (men måske om deres liv)

Epidemiologiske studier med menneske register data kører på Danmarks Statistik eller Computerroom, hvor der er fuldstændigt styr på sikkerheden.

Forskere bekymrer sig meget lidt, dels fordi forskerdata generelt er værdiløse, og fordi ingen andre end forskeren selv kan forstå dem

21. januar 2019 kl. 15:04
Server-flytning tvang en af Danmarks mest læste nyhedssider i knæ

Jeg er IT amatør, men jeg ville da aldrig lukke det gamle ned gør det andet virkede. Selvfølgelig har man migreret når testene ikke viste fejl, men så snart det ikke virkede hvorfor gik man så ikke tilbage til det gamle site indtil man havde løst fejlene?

25. oktober 2018 kl. 09:04
Region Hovedstaden sletter alle fingeraftryk fra bloddonerer

Da jeg synes, at du lyder til at være fagmand på området, vil jeg spørge dig: Er det scenarie, jeg ridser op ovenfor, realistisk (du kan selvfølgelig kun besvare dette, hvis du også ved noget om hashværdier)?

Det afhænger jo fuldstændigt af hash algoritmen. Det er det ingeniører (og fysikere) ofte glemmer, at det største signal ikke nødvendigvis er(og i biologi sjældent) særligt vigtigt. Hvis jeg skulle gemme en hash værdi for et fingeraftryk for identifikation ville jeg jo nok hashe efter de vigtigste karakteristika. Men tager man konspirationsteoribrillerne på kunne man jo hashe efter småting der prædikterede sygdom, og i såfald ville man hente lignende information ud af hashværdierne. Men i realiteten siger genetik ikke så meget. Har overvejet at lægge mit genom ud på facebook, så folk kan se mine få dødelige mutationer (som i andre også har nogen af) og så indse at genetik intet siger om individet, men giver interessant information om grupper

Da jeg synes, at du lyder til at være fagmand på området, vil jeg spørge dig: Er det scenarie, jeg ridser op ovenfor, realistisk (du kan selvfølgelig kun besvare dette, hvis du også ved noget om hashværdier)?

15. maj 2018 kl. 13:38
Region Hovedstaden sletter alle fingeraftryk fra bloddonerer

Fingeraftryk er ikke genetiske. De opstår i fostertilstandelsen ved tilfældige foldninger af huden (INAD, I'm not a doctor).

Det er ikke helt rigtigt (og heller ikke helt forkert)

Der er betydelig arvelighed i fingeraftryk. Enæggedes tvillingers mønstre ligner hinanden, men er ikke identiske. Netop som du beskriver at trykforholdende i fostervæsken påvirker de præcise strukturer. Men de overordnede strukturer som hvirvler eller ej er klart genetisk bestemt (IAD)

15. maj 2018 kl. 11:44
FBI drev børnepornosite i to uger: »Vores hidtil mest succesfulde indsats mod TOR-brugere«

Politiet i DK må godt under visse omstændigheder specificeret i retsplejeloven bruge agent provacateur så det er der ikke noget odiøst i (udover for den kriminelle)

8. maj 2017 kl. 14:08