Brian Vinter

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Skal cpr-nummer kobles direkte med DNA på Nationalt Genom Center?

Re: Nå det går galt

Claus: videre kunne de så passende forklare hvad det skulle gøre godt for? Den åbenbare løsning synes at være at når man får tilladelse til at søge i databasen så får man samtidigt en liste af nøgler der kan hashes til database-nøgler så vi ikke blot sikrer at ingen har adgang til både CPR og da...
Kommentar til Skal krypteringsfolk frygte kvantecomputere?

Re: Er kvantecomputere muligt?

Well - fremtiden er nærmere end det:) Du får ikke hele computere endnu men IBM lader dig køre algoritmer på deres HW: https://www.research.ibm.com/ibm-q/technology/devices/

Re: Tak for god opfølgning...

vis omkring to tredjedele af forskerne kører på andre og mere usikre systemer, hvor de får lov at hente stærkt følsomme data ned på egne pc-er, og evt. tage disse med ud i verden - så har RR vel ret i deres kritik der - og man kan måske endda - i følge kommentarer til den anden artikel i går - ...

Re: Tak for god opfølgning...

Brian Vinter er tilknyttet Niels Bohr Institutet (https://forskning.ku.dk/find-en-forsker/?pure=da/persons/228317) Som det tydeligt fremgår af artiklen er jeg også ansvarlig for systemerne ERDA og SIF som I eksplicit valgte ikke at inkludere i revisionen og ikke nævner i rapporten, til trods for...

Re: Det´ li´godt utroligt..

Det er ikke lovligt at udveksle GDPR data - typisk laver man en remote-service til den slags. Danmarks Statistik kræver fx at forskere laver deres analyser på maskiner der står hos DS for at undgår den type problemer! Det er på ingen måde noget nyt - den slags var også dækket under den gamle per...

Re: Det´ li´godt utroligt..

Jeg forstår slet ikke hvordan du kan læse de af mine svar; men lad mig så skære det ud i pap: Det er som forsker på KU ikke tilladt at indsamle personhenførbart data før der er opnået et tilladelse fra DPO, som en del af den tilladelse skal man angive på hvilket af de godkendte systemer man vil ...

Re: Det´ li´godt utroligt..

Som jeg også skriver er der politikker for hvad man må:) Det er, som forsker, på ingen måde nyt at jeg skal overholde landets love og regler - det har jeg altid skullet gøre, også før GDPR. Der er nedskrevne procedurer og en DPO man kan spørge til råds, der er endog en juridisk prodedure man sk...

Re: Det´ li´godt utroligt..

Jeg var selv indblandet i processen og må sige at dels nægter RR at forstå hvilken type arbejdsplads et Universitet er - dels læser V2 rapporten som en hvis mand læser biblen. Dine personfølsomme data ligger IKKE på en tilfældig forskers PC - der er meget klare retningslinjer for hvordan GDPR da...
Kommentar til KU-forskere vælger skyen fra: For dyrt og for langsomt

Re: Svaret på overskriften?

Det er rigtigt - desværre er den beregning ret elastisk:) Vi har et data-center i forvejen så i vores interne beregnigner er det kun den ekstra udgift ved også at køre ERDA der fremgår, det er meget lidt. Tager man ERDA's andel af centerets totale HW er det endnu mindre. (vi taler om mindre end 1...
Kommentar til KU-forskere vælger skyen fra: For dyrt og for langsomt

Re: Spændende...

"Besværligt? Det lyder heller ikke særligt sikkert..." Det var bestemt ikke sikkert! De skal lige nævnes at de data der tidligere blev fragtet rundt på USB medier ikke var underlagt nogen regulering (altså ikke persondata etc), men stadigt kunne repræsentere en substantiel værdi....
Kommentar til Nvidia siger slut med gamer-GPU’er til servere

Re: Lovligt?

Det er formodentligt lovligt - det er helt almindeligt at der er data-center regler for software og som data-center er licenser hurtigt en størrelsesorden højere :(

Re: Ingen cache?

De bruger annoteringer - a la OpenMP - og naturligvis en række håndkodede biblioteker. En stor del af successen er naturligvis at der oftest er tale om meget regulære datastrukturer som rimeligt let lader sig prefetche - samme trick som vi bruger i vores egen Bohrium JIT. Et ældre summary paper ...

Re: En sandhed med modifikationer

Det er næppe sandt:) De fleste maskiner i top-10 vil også blive brugt til militære formål - men simulering af våben er ikke længere en stor udfordring - det var det i 90'erne. Datamining foregår ikke på supercomputere - når Google, Facebook,... ikke er dominerende skyldes det at de maskiner de ...