Christian Svanberg

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Datatilsynets afgørelse

Du mener den på side 11?: https://www.datatilsynet.dk/media/6916/aarsberetning_2017.pdf

Re: Der er nok noget om det

"Læg mærke til hvad jeg skriver: En internantonal IT-udbyder er ikke forpligtet til at udlevere oplysninger til dansk politi" Korrekt. Men hvorfor skulle det være relevant i lyset af artiklen som jo netop omhandler der hvor der er en kendelse eller retsanmodning? Anyway... "Hvordan...

Re: Der er nok noget om det

"De internationale IT-tjenester er ikke forpligtet til at udlevere oplysninger - selv med en national dommerkendelse. Så det er nok ikke forskelle i national lovgivning, der gør sig gældende." Der er vist noget, du har misforstået. Selskabernes opgørelser omfatter også udleveringer efter...

Re: Ensidet dækning

Almindelig kildekritik ville indebære, at man læser det med småt i rapporterne. F.eks. dækker de "government request". Altså også andre myndigheder end politiet. Så hvis et andet land har en lovgivning, der hjemler afgang til data til brug for andre myndighedsopgaver, vil det jo gøre de...

Re: Kunne det tænkes

Hej Claus. Nej, ikke hvis vi antager, at alle virksomhederne har medarbejdere og dermed som minimum har personoplysninger om dem.
Kommentar til Hvem har ansvaret?

Ansvar

Meget fint indlæg. Blot en enkelt bemærkning: Det fremgår allerede i dag udtrykkeligt af persondataloven, at databehandlere har et ansvar for at sikre et passende sikkerhedsniveau, modsat hvad der anføres ovenfor. De bedste hilsner
Kommentar til Retten til at blive glemt

Re: Hvad med sundhedsdata

Ja, men kun hvis der ikke er en af de - meget brede - undtagelser i fordningen, der finder anvendelse. Folketinget vil bl.a. kunne fastsætte en undtagelse, der kan undtage DAMD fra RTBF, så forordningen giver ikke noget endeligt svar.
Kommentar til Retten til at blive glemt

Re: Retten til at blive glemt Vs regnskabskrav

Det er ikke korrekt som anført i kommentaren ovenfor, at den kun gælder offentlige oplysninger. Retten gælder i den grad også oplysninger, der ikke er offentlige. Der er så en særlig pligt til at forsøge at fjerne oplysninger, der også er offentlige eller er blevet videregivet.