Christian Svanberg

Dansk politi dumper: Nabolande er langt bedre til at få oplysninger ud af it-giganter

"Læg mærke til hvad jeg skriver: En internantonal IT-udbyder er ikke forpligtet til at udlevere oplysninger til dansk politi"

Korrekt. Men hvorfor skulle det være relevant i lyset af artiklen som jo netop omhandler der hvor der er en kendelse eller retsanmodning? Anyway...

"Hvordan har du i øvrigt med din kommentar påvist, at decentraliseringen af efterforskningen efter politireformen ikke har haft negativ betydning for udvikling og brug af nye efterforskningsredskaber, herunder brug af oplysninger fra IT-udbydere ?"

Du har så heller ikke påvist det modsatte. Lad os sige, jeg ved mere om dansk politi end du gør...nærmere kommer vi det ikke i et kommentarfelt på Version2 :-)

22. juni 2017 kl. 18:21
Dansk politi dumper: Nabolande er langt bedre til at få oplysninger ud af it-giganter

"De internationale IT-tjenester er ikke forpligtet til at udlevere oplysninger - selv med en national dommerkendelse. Så det er nok ikke forskelle i national lovgivning, der gør sig gældende."

Der er vist noget, du har misforstået. Selskabernes opgørelser omfatter også udleveringer efter retskendelser, der formidles via retsanmodninger. Så hvis et USA-baseret selskab bliver bedt om at udlevere på baggrund af en dansk retskendelse gør de det, og det vil - hvis de er bekendt med at den kommer fra Danmark - angiveligt fremgå som en dansk udlevering af deres opgørelser. Men som jeg skrev, er det efter selskabernes egne oplysninger ikke altid tilfældet, at de får oplyst at det er en retsanmodning, der ligger bag og/eller hvem der er afsender. Derfor er dette endnu en fejlkilde, som artiklen ikke har med.

"Det drejer sig nok om, at dansk politi ikke rigtig har lært hvordan det skal gribes an. Og så har decentraliseringen efter politireformen sikkert også betydning.

Endelig har dansk politi været al for fokuseret på teleoplysninger, som dermed har skygget for værdien af oplysninger fra IT-tjenester."

Disse påstande kan jeg så heldigvis hjælpe dig med at få afkræftet, hvilket hermed er gjort. :-)

21. juni 2017 kl. 08:13
Dansk politi dumper: Nabolande er langt bedre til at få oplysninger ud af it-giganter

Almindelig kildekritik ville indebære, at man læser det med småt i rapporterne. F.eks. dækker de "government request". Altså også andre myndigheder end politiet. Så hvis et andet land har en lovgivning, der hjemler afgang til data til brug for andre myndighedsopgaver, vil det jo gøre de landes antal af anmodninger større allerede dér. Det samme gælder, hvis et land som f.eks. Tyskland forbyder holocaust benægtelse og forfølger disse sager aggresivt på nettet, ja så skaber det jo en forskel. Ligeledes hvis f.eks. injurier - der i DK forfølges som private straffesager og ikke af politiet - hvis de i andre lande køres af politiet. Igen en kilde til skæve tal.

Så overskriften er måske lige vel hård, medmindre Version2 og deres eksperter har styr på alle disse og andre relevante forhold. Måske et lille forbehold ville være på sin plads næste gang?

Fortsat god dag!

21. maj 2017 kl. 12:44
Hver anden virksomhed kender ikke til persondataforordningen: »De har travlt«

Hej Claus. Nej, ikke hvis vi antager, at alle virksomhederne har medarbejdere og dermed som minimum har personoplysninger om dem.

29. juni 2016 kl. 17:49
Hvem har ansvaret?

Meget fint indlæg. Blot en enkelt bemærkning: Det fremgår allerede i dag udtrykkeligt af persondataloven, at databehandlere har et ansvar for at sikre et passende sikkerhedsniveau, modsat hvad der anføres ovenfor.

De bedste hilsner

27. juni 2016 kl. 07:22
Retten til at blive glemt

Ja, men kun hvis der ikke er en af de - meget brede - undtagelser i fordningen, der finder anvendelse. Folketinget vil bl.a. kunne fastsætte en undtagelse, der kan undtage DAMD fra RTBF, så forordningen giver ikke noget endeligt svar.

18. juni 2016 kl. 09:50
Retten til at blive glemt

Det er ikke korrekt som anført i kommentaren ovenfor, at den kun gælder offentlige oplysninger. Retten gælder i den grad også oplysninger, der ikke er offentlige. Der er så en særlig pligt til at forsøge at fjerne oplysninger, der også er offentlige eller er blevet videregivet.

18. juni 2016 kl. 08:59