Henning Christiansen

ITU-forskere: Digital borgerbetjening kobler handicappede og ikke-vestlige af

Som gammel systemudvikler ved jeg, at selv i en virksomhed, med kvikke, erfarne og professionelle medarbejdere, kan det være ekstremt vanskeligt at lave brugervenlige it-systemer. Brugerens måde at tænke og handle på, er orienteret imod erfaring, vaner, praktiske forhold, risiko, relationer til ledelse, medarbejdere, osv., osv. I ”gamle dage” udviklede man systemer, som var tilpasset virksomheden. Man baserede systemerne på de konkrete processer og mennesker. Derved fik man simple skræddersyede systemer, der fungerede, men var dyre at udvikle og næsten umulige at udbygge. Så kom standardsystemerne, som var født med et utal af muligheder. Disse var billige og attraktive for ledelserne. Endelig kunne vi blive fri for begrænsningerne. Verden var åben for udvikling, integration, analyser og gennemsigtighed. Men nu var det ikke mere medarbejderne, der skulle have deres behov dækket af systemerne. Rollerne blev byttet om. Nu var det systemkonsulenter, som fortalte medarbejderne, hvordan de skulle gebærde sig for at opfylde systemernes krav. Hvad betød de forskellige felter? Hvilke felter skulle man udfylde – og hvornår? Hvilke måtte man ikke røre? Hvordan retter man fejl? Hvor ser jeg det, jeg har brug for? Hvor noterer jeg det, jeg plejer og som systemet ikke kan rumme?

Systemet bliver ”den krævende kunde” og mennesket bliver ”leverandøren”.

Når det offentlige laver it-systemer, som alle bare nogenlunde velfungerende mennesker skal kunne betjene, er det nødvendigt at gøre sig klart, hvilke ”dataleverandører” man har med at gøre. Udgangspunktet må være borgerens personlige forhold og egenskaber, som jo kan være vidt forskellige. Alene det, at selve InformationsTeknologien er blevet et krav og således en flaskehals er begrænsende. Alle mennesker skal nu tænke ”Informations-Teknologisk”!. Ja, men det er da unaturligt for mange mennesker! Spørgsmålet er, om ikke det er de kolde it-hjerner, der har mistet helhedstænkningen? Det er vidunderligt at udtænke alt det man kan – og kan spare – gennem kold intellektuel informationsudveksling. Men kolde hjerne kan let glemme, at der findes andet i livet end kold tænkning.

Derfor er projektet dømt til evig kamp.

7. april 2017 kl. 12:38
ITU-forskere: Digital borgerbetjening kobler handicappede og ikke-vestlige af

Hvor mange får en bekendt til at ordne det digitale, fordi de ikke selv kan? Jeg, personligt er "bankbestyrer" og "digital hjælper" for fire andre personer. Disse fire indgår ikke i nogen opgørelse over digitale analfabeter.

7. april 2017 kl. 11:25