Peter Hansen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Politiet udelukkes fra adgang til ny Europol-webservice

Re: Hvad er det Danmark går glip af uden for Europol

Ok da: "Folketinget kan gøre som de har lyst til med Retsforbeholdet" Det stemte jeg også imod. I det hele taget stemte jeg og vil igen stemme imod et hvert forslag der flytter endnu mere beslutningskompetence til Folketinget, for de har igen og igen, fra elektrificeringen af...
Kommentar til Politiet udelukkes fra adgang til ny Europol-webservice

Re: Hvad er det Danmark går glip af uden for Europol

Og det "ved lov nærmere bestemte omfang" der var til folkeafstemning lød "Folketinget gør bare hvad de har lyst til" Faktuelt forkert. Det var afgrænset til samarbejdet på det retlige område.
Kommentar til Politiet udelukkes fra adgang til ny Europol-webservice

Re: Hvad er det Danmark går glip af uden for Europol

Jeg gik ikke til afstemning om for eller imod Europol, men om den ophævelse af grundlovens §20, som Helle Thornings lovpakke gik ud på. Aha. Så du er altså af den overbevisning, at når man følger en paragrafs ordlyd, så ophæver man den. Spændende synspunkt! Er det en fortolkning, du baserer p...
Kommentar til Politiet udelukkes fra adgang til ny Europol-webservice

Re: Hvad er det Danmark går glip af uden for Europol

Min fornemmelse er, at det var DF-vælgere, der sammen med rød stues vælgere skabte et nej ved afstemningen. Måske er det forkert. Men det er min antagelse. Men hvis rød stues vælgere gik imod partiernes anbefalinger, må man vel sige, at de pågældende partier ikke havde forklaret deres indstill...
Kommentar til Politiet udelukkes fra adgang til ny Europol-webservice

Re: Hvad er det Danmark går glip af uden for Europol

Men rød stue er nok fundamentalt EU-skeptiske og godt tilfredse med, at DF i første omgang hjalp med til et nej til Europol uden dybere analyse af den langsigtede og mere fundamentale virkning. Så de var med i koret om "vi kan jo bare få en aftale". Det er muligt, du har forstand på...
Kommentar til FBI til amerikanske selskaber: Boykot Kaspersky

Re: Omvendt ?

Det er så mig selv og vi har endnu ikke fået monteret noget på vores kabler / trådløse link. Er det ikke bare fordi, I har så få kunder i eget net, at FE kan nøjes med at overvåge jeres trafik gennem DIX'en?
Kommentar til DKCERT: Websteder stiller for få krav til passwords

Re: DK-CERT vs. NIST

De fleste tilgængelige widgets er mildest talt ringe og er ofte biased mod bestemte former for variation. Når de virker er det mere af psykoogiske grunde (nudging) end at de reelt set viser styrken af et kodeord. Og det er vel også godt nok, hvis man ikke er naturvidenskabelig idealist? Det ...
Kommentar til DKCERT: Websteder stiller for få krav til passwords

Re: DK-CERT vs. NIST

Grundlæggende handler det jo om, at jo mere "uforudsigelig variation" et password indeholder, jo bedre, men det er åbenbart for abstrakt et begreb til, at almindelige brugere kan forstå det jfr. DK-CERT's vejledning. Det er klart modsatrettede anbefaliger til hvad en "Verifier...
Kommentar til FBI til amerikanske selskaber: Boykot Kaspersky

Re: Køb dansk

Jo mere lokalt man kan få sine sikkerhedsprodukter, jo bedre kan man sikre sig mod dette problem. Vil det sige, at hvis NETS havde valgt en dansk leverandør i stedet for IBM, så ville deres kunders private forbrugshistorik ikke være blevet solgt af en betroet medarbejder til den kulørte press...
Kommentar til Region H må erkende: Sundhedsplatformen stækker hospitalsproduktionen

"overleve politisk"

I min øjne burde man ikke kunne overleve det beskrevne forløb politisk - med mindre man kan komme med en rigtigt god begrundelse for forløbet. Jeg ved ikke hvad du mener med "overleve politisk". Og jeg ved ikke hvad du mener med "udskifte business case". Der har kun været...

Re: Hvem?

Det kunne være rart at få oplyst, hvilken region, der er duksen i klassen? Man er ikke nødvendigvis "en duks", fordi man har forsømt at opbygge den fornødne kapabilitet internt og derfor i stedet er nødsaget til at købe den dyrt hos CFCS, som i øvrigt snart får mulighed for at...

Re: Det findes

Men det er da bemærkelsesværdigt at "vi" i vores lille land med 5-6 millioner indbyggere skal have mindst to forskellige EPJ-systemer ? Hvis jeg havde fået en krone hver gang jeg har hørt denne lægmandsbetragtning, ville jeg være millionær i dag. Der er sjovt nok aldrig nogen, som har...

Re: P. S.

Du vil blive overrasket over hvor tit det går den anden vej. Nå men så er det jo godt, at Region Hovedstaden og Region Sjælland har fået indføjet en option i kontrakten med EPIC, der gør det muligt for Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland at "hoppe med på vognen...

Oh the humanity!

Brugerne af LinkedIns eneste mulighed for at undgå denne monitorering er dermed at gøre deres konto privat. Hvor forfærdeligt! Til gengæld må resten af samfundet gerne fortsætte med at lave webscraping-løsninger.

Re: Fast dataleverance

Debatten her bærer nemlig præg af at være temmelig bredspektret - Lige fra dem der opponerer mod at der overhovedet scannes nummerplader Jeg har ikke set nogen i denne debat være modstandere af, at politibetjente udstyres med et hjælpemiddel, der på deres vegne kan foretage opslag af biler, s...

P. S.

I øvrigt også denne: Man må antage at læger sender deres patienter til sygehuse i flere forskellige regioner. Det er forhåbentlig begrænset, hvor ofte praktiserende læger i hovedstadsområdet sender deres patienter til hospitaler uden for Region Hovedstaden og Region Sjælland? Måske endda begræ...

Re: Meget vrede læsere og manglende passager fra ...

Tak for det konstruktive indspil, som har været en fornøjelse at læse. Der er desværre meget, hvor jeg ikke er enig, men også steder, hvor jeg er blevet klogere! Man kan så diskutere om man burde have haft et eksternt journal system, eller muligheden for at eksportere til et centralt system. (de...

Meget vrede læsere og manglende passager fra pressemeddelelsen

Ved genlæsning virker nærværende artikel desværre som en stærkt selektiv og sensationalistisk vinklet gengivelse af pressemeddelelsens udsagn, hvilket måske er medvirkende årsag til de mange vrede mænd, som i kommentarsporet vælger at bruge udtryk som "kriminelle skrivebordsnazister",...

Re: Svineri

Regionsrådsformanden mangler lige i sin liste over ting der fungerer at nævne arbejdsgangene og dermed SELVE BEHANDLINGEN. Hvor godt går det med den? Man realiserer besparelserne fra år 1, dvs. flipper arbejdsgangene fra en dag til en anden, erkender det ikke går, nikker til budgettet endnu en...

Re: Opbevaring af nummerpladerne

Har du dokumentation for ovenstående? Ja det har jeg, om end den rent kvantitativt kun er delvis idet politiet - som sædvanlig, fristes man til at sige - ikke har bekymret sig om at udføre god datadisciplin i registreringen, og derfor ikke en gang har bekymret sig om at foretage en digital re...