Peter Hansen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Fast dataleverance

Debatten her bærer nemlig præg af at være temmelig bredspektret - Lige fra dem der opponerer mod at der overhovedet scannes nummerplader Jeg har ikke set nogen i denne debat være modstandere af, at politibetjente udstyres med et hjælpemiddel, der på deres vegne kan foretage opslag af biler...

P. S.

I øvrigt også denne: Man må antage at læger sender deres patienter til sygehuse i flere forskellige regioner. Det er forhåbentlig begrænset, hvor ofte praktiserende læger i hovedstadsområdet sender deres patienter til hospitaler uden for Region Hovedstaden og Region Sjælland? Måske endda be...

Re: Meget vrede læsere og manglende passager fra ...

Tak for det konstruktive indspil, som har været en fornøjelse at læse. Der er desværre meget, hvor jeg ikke er enig, men også steder, hvor jeg er blevet klogere! Man kan så diskutere om man burde have haft et eksternt journal system, eller muligheden for at eksportere til et centralt system. (de...

Meget vrede læsere og manglende passager fra pressemeddelelsen

Ved genlæsning virker nærværende artikel desværre som en stærkt selektiv og sensationalistisk vinklet gengivelse af pressemeddelelsens udsagn, hvilket måske er medvirkende årsag til de mange vrede mænd, som i kommentarsporet vælger at bruge udtryk som "kriminelle skrivebordsnazister",...

Re: Svineri

Regionsrådsformanden mangler lige i sin liste over ting der fungerer at nævne arbejdsgangene og dermed SELVE BEHANDLINGEN. Hvor godt går det med den? Man realiserer besparelserne fra år 1, dvs. flipper arbejdsgangene fra en dag til en anden, erkender det ikke går, nikker til budgettet endnu en...

Re: Opbevaring af nummerpladerne

Har du dokumentation for ovenstående? Ja det har jeg, om end den rent kvantitativt kun er delvis idet politiet - som sædvanlig, fristes man til at sige - ikke har bekymret sig om at udføre god datadisciplin i registreringen, og derfor ikke en gang har bekymret sig om at foretage en digital...

Re: Opbevaring af nummerpladerne

Jo, den holder. For det handler om at man udvikler i takt med den teknologiske udvikling - hele forudsætningen for ANPG er baseret på ny udvikling der medfører nye muligheder - og skal vi stoppe ny udvikling og nye muligheder, af frygt for hvad det kan bruges til om 20 år? Nej den holder i...

Re: De 1k snits død

Omvendt, er jeg modstander af at politi/pet skal have adgang til sundhedsdata. Men her kan vi jo ellers være ganske rolige, da det slet slet ikke er "intentionen" med lovforslaget ifølge en mand, der som beskæftigelsesminister gav Folketinget usande oplysninger, instruerede...

Re: Opbevaring af nummerpladerne

Nu er de jo kun retsligt uskyldige. Man skal have lavet noget, for at havne i det register i første omgang. Vupti - så legitimerer man lige sit standpunkt ved at opfinde gradsforskelle af skyld. Hvis man på denne måde ikke kan leve med grundlæggende retsprincipper om, at det alene er domstole...

Re: Opbevaring af nummerpladerne

Min analogi holder. Nej din analogi holder ikke, for du påstod, at man kunne sammenligne vores kritik med en kritik af flyvemaskinen, som ikke måtte blive opfundet, fordi man måske om 20 år kunne (mis)bruge den til overvågning. Sagen er bare, at de teknologier, som den (uhensigtsmæssige m...

Re: Opbevaring af nummerpladerne

Det kan opstå ifbm ny kriminalitet eller hvis man på anden vis bliver registreret og søgt i databasen. Og med den formulering gled du let og elegant hen over det faktum, at politiet registrerer uskyldige mennesker i massevis og gemmer deres fingeraftryk og DNA på ubestemt tid. Og så opfan...

Re: Opbevaring af nummerpladerne

Hvis man hele tiden skal udvikle samfundet under rammerne for om, eller hvordan, noget eventuelt kan misbruges om 20 år, så ville al samfundsudvikling gå i stå. Datalagring misbruges til at gemme overvågning, fly bruges til overvågning, kameraer, telelinser, mikrofoner osv. "Om 20 år kan...

Re: Hvis gemte data kan opklare kriminalitet

men vi bevæger os alle på et kontinuum der starter ved at alle data om alle skal registreres, så vi bare kan plukke folk ud når de bryder loven, og slutter et sted hvor politiet ikke må se dig i øjnene under afhøring, i fald de skulle huske hvordan du så ud. Jeg vil gerne opfordre til, at ...

Re: De 1k snits død

hvor jeg mister tilliden, når myndighederne ikke gør noget for at beskytte borgerne mod kriminalitet I mine øjne har du så en overraskende lav tærskel for hvornår du accepterer myndighedernes ubegrundede eller dårligt begrundede forklaring på, om et konkret tiltag rent faktisk kan forvente...

Re: Opbevaring af nummerpladerne

Hvordan blev 30 dage lige pludselig til "evig tid" eller "20 år"? Bare rolig. Det skal du nok snart få at se. Det er klart, at man skal overholde de regler, der er. Men jeg må også sige, at reglerne for, hvor længe man kan opbevare oplysningerne, er fuldstændig urimelige...

Re: Hvis gemte data kan opklare kriminalitet

Vi må vælge mellem debat og ekkokammer. På hvilken måde bidrager det til debatten, at man uden argumenter proklamerer, at ens holdning er "Hvis gemte data kan opklare kriminalitet så er det det vi skal. Længer er den ikke."? Det er da netop et udsagn som dette, der sætter en...

Længden er irrelevant - det er princippet, det gælder

En lødig diskussion vil skulle dreje sig om længden af denne opbevaringsperiode; skal det være få minutter, 24 timer, 3 hverdage, 30 kalenderdage, osv. I lyset af de seneste to kendelser fra EU-domstolen burde du anerkende, at det er en særdeles lødig diskussion at fastholde, at opbevaring af...

Excel til big data-analyser et tegn på lav digital modenhed

Opgaven med at lave den rå data om til analyser ligger hos en studentermedhjælper, der har arvet Excel-filen fra tidligere ansatte. Arbejdet er besværliggjort af, at filens størrelse betyder at Excel crasher, når man ‘leger med data’, Måske skulle Danske Bank/MobilePay overveje at ansætte nog...

Re: Aldersgrænse for en Google eller apple konto

United States: 13 or older, except for Google Accounts created in Family Link for kids under 13 Det skal blive interessant at se, om personerne bag søgsmålet rent faktisk har oprettet de berørte konti i "Family Link"/familiedeling eller ej. Hvis de ikke har, er det jo fair nok af...

Re: Et forkert spor

Det har jeg jo netop argumenteret for. Hvid du bare maler alle de hvide mænd i IT industrien med den enorme pensel som du her bruger, så rammer du også dem der er helt uden skyld i problemstillingen. Tak for svaret, men jeg forstår ikke, hvorfra du har idéen om, at Google maler "alle de...