Peter Hansen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Basal mængdelære og "myten om de 30 systemer "

I øvrigt er det interessant at fortalere for SP nærmest konsekvent nævner at der før SP var 30 systemer Kunne det tænkes, at dine anekdotiske referencer hver især har brugt 5-6 forskellige systemer eller måske 2-3 fælles systemer og 2-3 systemer, der er særlige for deres kliniske speciale? Så...

Re: Re.: Standardpakker

En måde (en meget MEGET dyr måde) ville være at have en dedikeret forløbskoordinator, der er din ambassadør uanset om du skal have journalhjælp, operation, undersøgelse eller klage. Det vil sige en "superperson", der har medicinsk, pædagogisk og juridisk viden. Det vrimler med dem og de...

Re: Fantastisk godt

Jeg bilder mig ind, at jeg har holdt en pæn tone overfor dig, Peter Hansen. Tager jeg fejl der, siden du i den grad griber til de personlige udfald? Jeg har ikke brugt ordet, der retteligt staves "fattesvage", så den må du tage op med Poul Juul. Du antyder i dit indlæg, at jeg har...

Re: Fantastisk godt

Hvorfor deltager du selv, Peter Hansen? Har du for meget tid Nu du bringer emnet på bane, så kan vi helt objektivt konstatere, at du med dine i alt 3.000 indlæg i Version2's debat siden april 2015 sammenlignet med mine godt 360 indlæg i samme periode må konstateres at have næsten 10 gange så...

Re: Fantastisk godt

Men har du overvejet, om vi fatsvages indsats med at kræve forholdene afklaret og forbedret faktisk har været med til at skubbe på, så SP måske hen ad vejen kan ende med at komme til at fungere godt? Dette her udsagn kandiderer vist til Version2's debatpris for årets største selvovervurdering...

Re: Re.: Standardpakker

Kan du komme med et eksempel fra mig i denne debat på "ukvemsord om sindsyge beslutningstagere hos Region Hovedstaden"? Nej for "det bruger vi ikke her". Jeg skal nok svare dig, når du undlader at klippe manipulerende i mine citater. Eksempelvis undlod du at gengive mit...

Re: Re.: Standardpakker

Det er jo glædeligt, at der er patienter, der er rigtigt godt tilfredse - men er det ikke de forløb, hvor tingene går i skuddermudder, som bør veje tungest, når man vurderer, om det er en succes? Der er det jo trods alt folks helbred, og i værste fald liv, som er på spil. Nej for dit standpun...

Re: Der er mange ting i det her og hun forsimpler det lidt

Ja, men de er samlet i et proprietært system. Der så at sige låser patienten fast i regionen. På sigt vil det betyde en masse integrationer, efterhånden som behandlings specialer spredes ud over Danmark og måske også uden for landets grænser. For slet ikke at tale om den stigende grad af privat...

Re: Problemer med standardisering.

Og din tone fremmer helle ikke rigtig lysten til at bruge tid på at give dig seriøse svar. Tak i lige måde. Selvfølgelig er der indavlede klynger af dinosaur klinikere, der hører hjemme i en anden tid. Enhver der har fulgt bare lidt med i medierne de sidste år, og set historier om designer m...

Re: Re.: Standardpakker

Ingen påstår jo, at der aldrig forekommer et godt forløb i SP, eller at der ikke er forbedringer på nogle punkter. Det ophæver jo bare ikke alle de problemer, som har vist sig med projektet, og som de fleste ser ud til at mene, er større end fordelene. Dette er jo så det centrale, men for at ...

Re: Problemer med standardisering.

(98 ord om at hver patient er unik og man ikke kan klemme dem ned i en skabelon osv osv) Når det så er sagt så har der været mangel på standardisering på tværs af hospitaler, endda i samme region. F.eks. ved jeg fra Fruen, at f.eks. indlæggelses procedurer og processer har været forskellige fr...

Re: Re.: Standardpakker

Jeg har selv været i forbindelse med begrebet i forbindelse med en undersøgelse for en lungekræft. Min erfaring var meget positiv - det virker utrolig glat når undersøgelserne alle er booket på forhånd og samtaler om resultaterne også er fastlagt Interessant at se, at der er så få læsere, d...

Re: Problemer med standardisering.

Hvilket vist også var en af grundene til at det projekt gik i UDU "en af grundene til at det projekt gik i UDU" Jeg har sjældent set en så overfladisk og ureflekteret analyse af årsagssammenhænge i et projektforløb. Men måske det er bekvemt for fremstillingen at undlade at forholde...

Re: Der er mange ting i det her og hun forsimpler det lidt

Samtykke? Det bruger vi ikke her. Interessant påstand. Har du konkret faglig viden som belæg for dette udsagn, der er i strid med den gældende kliniske vejledning på området, udarbejdet af Region Hovedstaden eller lukker du bare varm luft ud? Hvis der mangler oplysninger om henviste eller fa...

Re: Problemer med standardisering.

SP er “workflow-baseret”. Ideen er, at der til hver eneste klassifikation, typisk en diagnose, er knyttet en helt bestemt arbejdsgang, som afstedkommer en række fastlagte handlinger, såkaldte workflows. Workflows er langt fra på plads, og skal nu bygges ind i systemet, så de passer til danske f...

Re: Bindegale !

lagde du mærke til jeg skrev "og denne artikel " ikke og denne overskrift ? Ja det gjorde jeg og jeg lagde også mærke til, at du ikke bidrog til debatten med noget som helst, der tog afsæt i artiklens indhold, men blot fremturede med din egen mere eller mindre kvalificerede mening,...

Re: Bindegale !

Jeg er helt enig, og denne artikel har ikke fået mig til at ændre mening Så skulle du måske prøve at læse den i stedet for bare at "bidrage" med en letkøbt kommentar på baggrund af artikeloverskriften.

Re: Standard forløb

Ja for alle fejler jo det samme, og der er jo slet ikke mulighed for at man fejler mere end én ting. Og patienter kan hverken have allergener mod den medicin som systemet standard udskriver, eller fejle en kompliceret afart af den pågældende lidelse. Der kan heller aldrig være andre omstændig...

Re: Det retoriske spørgsmål

Jeg bad om en reference vedrørende "transponder signal". Og det fik du. Den resterende del af dit indlæg er bare en længere måde at skrive, hvad artiklens forfatter allerede har beskrevet mere præcist og elegant: Men signalet har en ulempe, da myndighederne må stole på den...

Fed føljeton!

Dejligt med en fortsættelse på denne handson-føljeton. I forhold til problemet med indlæsning i Excel så gætter jeg på, at det er fordi, forfatteren valgte "Åben" i stedet for "Importér". I sidstnævnte tilfælde kan man nemlig få lov at anføre hvilke feltseperatorer, der skal...