Peter Hansen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Velkommen til 70'erne...

Altså på samme måde, som Unix og senere Linux har været indrettet i knap 50 år? Who would have thought!
Kommentar til Google husker hvor du var i går ... i sidste uge og for flere år siden

Re: Opklaring af forbrydelse

I dette spørgsmål er jeg over hovedet ikke i tvivl om, at hensynet til opklaring af grove forbrydelser vejer tungest i afvejningen om proportionalitet og retten til privatliv (med absolut domstolskontrol). Jeg mener, at vi decideret svigter ofrene for grov kriminalitet, hvis vi blindt følger Te...
Kommentar til Google husker hvor du var i går ... i sidste uge og for flere år siden

Re: Alternativer til Google?

Er der nogen af jer som har et godt forslagt til erstatning af: https://prism-break.org/en/ I forhold til dine specifikke spørgsmål: Tutanota / StartMail / Mailpile.is / Posteo Tresorit / SpiderOak OpenStreetMap / wego.here.com / Krak Eniro / skobbler.com/apps

Re: Indstillinger

hente den vha. Raccoon på en PC Raccoon er en rigtig god idé, men det, der ind til nu har forhindret mig i at bruge den mere er, at det er ret besværligt at batch-hente nye udgaver af alle ens apps. Det ville have været rart, hvis der i Raccoon var indbygget en automatisk facilitet til at bat...

Re: Opklaring af forbrydelse

Hvis nu Googles logningsdata kunne bruges til at opklare mordet på Emilie Meng, ville det så være i orden? Man kan forestille sig meget. Hvis nu oplysningerne inde i dit hovede kunne bruges til at opklare mordet, og alt man skulle gøre var at tortere dig en lille smule for at få dem ud, vill...
Kommentar til Uenighed om hvorvidt cyberskills skal på skoleskemaet

Re: Hvem skulle undervise?

som vi aldrig fik lov at lege med solcelle-bilen i Fysiklokalet.. Taler vi om det to-kroners plastiklegetøj, man har kunnet finde i Kinder-æg de sidste syv år? https://www.youtube.com/watch?v=3_ZbIs89Mk0
Kommentar til Uenighed om hvorvidt cyberskills skal på skoleskemaet

Hacking != cybersikkerhed

Af BBC-artiklen fremgår det, at det først er fra 16-årsalderen, at folk tilbydes "apprenticeships" med fokus på hacking. Det andet program, som omfatter 5.700 elever fra 14-års alderen handler alene om at kultivere en forståelse af cybersikkerhed på et niveau, som jeg personligt ville...

Virkelighedsfjernt tjeklistetilsyn

En anden kritik falder på, at Pensam Liv i et enkelt tilfælde har forsømt at tjekke, at sikkerheden hos databehandleren er som krævet. Til sidst har PenSam Liv heller ikke levet op til kravet om, at passwords skal udskiftes mindst én gang årligt. Jeg vil vædde 5.000 kroner på, at tjekliste-juri...
Kommentar til Linux kan være på vej ud af München

Ransomware next stop

Og hvis vi så lige spoler 2 år frem i tiden er det nok ikke noget dårligt bud, at Version2 kan skrive historien "München ramt af ransomware". Hvorom alting er så virker det totalt 90'er agtigt at valg af desktop platform stadig skulle være et issue, som politiske beslutningstagere skal...

Re: Dyk i graf

Der er også nogle systemer, der anvender DAWA så sjældent at der kan gå en uge uden nogen er på. Kan du evt. fortælle lidt mere om jeres brug, styring af og samarbejde med leverandører af udviklingsydelser? Indgår I 4-årige aftaler med ét systemhus om at udvikle et givent system eller indgår...

Re: Gode passwords

men hvis nogen løber med Version2s password database og cracker den, hvad skal så forhindre dem i at lave s/Version2/Gmail/g på resultaterne, hvis de får lyst til at se om passwords kan bruges hos Gmail? Det er meget simpelt at svare på: Brug af unikke email-adresser!

Re: Man kan roligt ophæve logningsreglerne

Så er der vel mere tale om en interesseorganistation under EU? Jeg kan ikke lade være med at spekulere over, hvilket budget EU mon har udstyret East Stratcom med? Det ville være lettere at debattere med dig, hvis du havde en grundlæggende forståelse for hvilke opgaver, en udenrigstjeneste har og...

Re: Man kan roligt ophæve logningsreglerne

Her er en bunke citater fra Anne Marie Krogsbølls indlæg i det ovenstående, der alle bygger på det fejlagtige, propagandistiske præmis, at der vedligeholdes et "register" over Kremlin trolls: Der er også den aktuelle historie om East Stratcom, hvor Iben Tranholm har gjort sig fortjent...

Re: Man kan roligt ophæve logningsreglerne

Du flytter målstolperne. Din påstand ville være mere overbevisende, hvis du dokumenterede den. Der findes ikke noget register og Iben Tranholm er ikke registreret i et sådant. Dette er hvad jeg påstod og det er korrekt. Det er dig, der har fået en fiks idé om, at den upræcise, interview-bas...

Re: Man kan roligt ophæve logningsreglerne

Altinget er nået til samme konklusion efter at deres indledende, interview-bårne artikel blev suppleret med faktisk research i sagen: Præcisering: Den liste, som omtales i klippet, er det ugentlige nyhedsbrev "Disinformation Review" med en tilhørende liste over artikler, som er blevet...

Re: Man kan roligt ophæve logningsreglerne

Her bliver man, om ikke sat fast, så sat på EU-taskforcen East Stratcoms liste, hvis man som Iben Thranholm i mediet Russia Insider den 31. oktober 2015 mener, Ja en liste, der bringes i hvert nummer af Disinformation Review / Disinformation Digest over artikelcitater med propagandistiske og ...

Re: Man kan roligt ophæve logningsreglerne

Der er også den aktuelle historie om East Stratcom, hvor Iben Tranholm har gjort sig fortjent til at blive registreret som russiskvenlig propagandist pga. sine udtalelser. Der findes ikke noget register og Iben Tranholm er ikke registreret i et sådant. Der er bare nogen, der har tilladt sig a...

Re: Man kan roligt ophæve logningsreglerne

Så det er helt i strid med vore retsprincipper og værdien af logning, at man på forhånd udpeger forbryderspirer, selv om de ikke er konkret mistænkt. Det er helt forkert. Der er tale om en proportionalitetsafvejning af retten til privatliv med behovet for bekæmpelse af kriminalitet. Hvorfor t...

Re: Hvem tager teten?

Er det ikke lettere at politianmelde teleselskaberne? Hvis du nu prøvede at tænke dig om, ville du sikkert komme i tanke om, at en politianmeldelse kræver, at man kan henvise til, at der er foregået en overtrædelse af straffeloven. Måske du venligst kunne oplyse mig om, hvad det er for en pa...

Re: RE: gå efter bolden og ikke manden

Mener du også at direktøren for Rigshospitalet skal ansætte sin datter som chef kirurg, fordi hun har taget et aftenskolekursus i førstehjælp eller er uddannet slagter? Er det OK, så længe hostpitalsdirektøren blot er visionær og driftig nok? I København er nepotismen blandt topledere mere s...