Andy Fischer

Vi får aldrig plads nok...

Det store spørgsmål er, om I har nogle professionelle museumsfolk ansat, som kan kuratere jeres genstande udfra hvad de besøgende ønsker at se, og ikke ud fra hvad I selv finder spændende. Jeg er bange for, at jeres egne vurderinger næppe vil bringe en tilstrækkelig mængde af betalende gæster, til at undgå en gentagelse af det igangværende problem, når dette lejemål ophører.

Hver gang jeg læser om jeres problemer, tænker jeg på, hvor fantastisk det ville være, hvis jeres åbenlyse knowhow blev brugt til at forbedre udstillingerne på Teknisk Museum, fremfor til at forsøge at opbygge et nyt museum, som tydeligvis ikke har den store folkelige interesse i sig selv.

Tænk hvis man kunne gå på Teknisk Museum og se relevante og interessante datahistoriske genstande, korrekt opsat, mærket og forklaret, i stedet for den ynkelighed der nu præger deres udstillinger, med pinlige fejl som en simpel Google-søgning kunne have fundet og rettet.

27. november 2021 kl. 07:05
Schrems' positivliste

Ikke relevant i forhold til emnet, men blot til orientering. Pas på med at komme i uføre med Hetzner's økonomiafdeling. De fungerer som en mellemting mellem en aarhusiansk abonnements-webshop og en multi-level-marketing-virksomhed. Jeg er på vej ind i tredie års kamp med en fejl, de selv var ansvarlige for, men ikke ønsker at indrømme.

5. november 2021 kl. 18:44
Algoritme skal prioritere kommunes børnesager: »Vi arbejder grundigt med at fjerne bias«

@ Aarhus, "Tell me you don't understand AI, without telling me you don't understand AI"

3. november 2021 kl. 08:52
Bestyrelsen mangler digitale kompetencer

Præcis. Det er svært at forestille sig et andet fagområde, hvor man ville acceptere, at størsteparten af arbejdsstyrken er selvlærte, og uden basale faglige grundkompetencer.

Den bedste sammenligning er vel økonomi, hvor kun meget få virksomheder ville ansætte en medarbejder uden nogen form for økonomisk uddannelse, og ingen bestyrelser ville være uden mindst et økonomisk uddannet medlem.

25. oktober 2021 kl. 08:42
T-44w og vi leder med lys og lygte

Indtil nu har vi ikke haft brug for større indtægter end vores medlemmers beskedne kontingenter kunne levere, ikke mindst takket være Ballerup Kommunes utrolig generøse husleje.

Det er jeg med på, men på nuværende tidspunkt har I tydeligvis brug for indtægter, eller anden finansiering, og hvis jeres produkt ganske enkelt ikke er interessant nok til at tiltrække det, må man se konsekvenserne i øjnene.

Måske bare bare gemme lidt, i tilfælde af en ny John Titor.

26. november 2020 kl. 10:17
T-44w og vi leder med lys og lygte

Måske er tiden inde til at erkende, at hvis man ikke har tilstrækkeligt med indtægter til at kunne betale sine faste udgifter, ikke vurderes som væsentlig nok til at få offentlig støtte i tilstrækkelig grad, eller indgå under et eksisterende museum, ikke er interessant nok til at få sponsorater, og tilmed ikke kan interessere frivillige nok til at ville forlade Københavnsområdet, skal man måske bare få kørt samlingen til destruktion.

25. november 2020 kl. 13:57
Fysiske nøgler og krypteringsnøgler

Mit problem er, at det lige nu kan være hurtigere at dirke låsen op, end at gå ned i kælderen efter en boltsaks.

Jeg deltog i et amerikansk lockpicking-kursus tilbage i 1985, med en meget Zen-inspireret underviser. Vores mål som kursister skulle, ifølge ham, være at nå det punkt, hvor vi simpelthen ignorerede låse. Ikke lagde mærke til type og producent, men bare ubevidst dirkede dem op, hvis de forhindrede vores fremfærd.

Det var på samme kursus jeg lærte, at hvis der var en lås man ofte skulle dirke op, tog man cylinderen ud, og fjernede alle undtaget den første pin. Ejeren ville ikke opleve forskel, og det var så meget nemmere at komme ind fremover. Lockpicking er en sjov hobby.

6. november 2020 kl. 17:01
Kære justitsminister: Hvordan skal vi fastholde vores digitale førerposition med et udsultet Datatilsyn?

Det hjælper ikke at opprioritere datatilsynet økonomisk. Der mangler teknisk grundkompetence, som i alle dele af staten, og selv om de får penge, kan de ikke tiltrække og fastholde de rigtige kompetencer. Det er samme situation som Rigsrevisionen, SØIK, med mange flere statslige styrelser, befinder sig i. Man har ikke kompetencerne til at få de rigtige folk ind.

28. oktober 2020 kl. 19:49
Sinclair ZX80 40 års jubilæum

Og så har den den store fordel at programmer kan gemmes på SD kort, og man kan lege med blinkende lysdioder mv., for dermed at få en meget tættere tilgang til jernet.

Jeg indrømmer, at det ser spændende ud, og det er nogle gode tanker der ligger bag. Det er dog stadig en avanceret og kompliceret arkitektur, med en overliggende BASIC-fortolker.

En af fordelene ved ZX80 var, at også den underliggende arkitektur var simpel, og ikke mindst simpel at tilgå og lege med. Det gav dem, der interesserede sig for hvordan en computer fungerede, mulighed for at lege og forstå, på en måde, som stort set ikke er set før eller siden.

Man kunne lave avancerede selvmodificerende programmer, så man kunne genbruge hukommelse, man kunne optimere sin kode, ved at manipulere processoren direkte, man kunne stjæle hukommelse fra "operativsystemet", og mange andre tricks.

At arbejde på ZX80 og ZX81 gav mig viden om komprimeringsalgoritmer, så jeg kunne have mest mulig data i hukommelsen, viden om programmering i maskinkode, og ikke mindst viden om optimering af kode til den tilgængelige hukommelse.

(til fx. ram-udvidelse ... 1K RAM var aldrig nok)

Jeg var desværre ikke blandt de rige, der havde råd til den eksterne udvidelse af RAM, men følte det mere som en udfordring end en begrænsning.

29. januar 2020 kl. 11:36
Sinclair ZX80 40 års jubilæum

Idéen om, at det var begrænset hvad den kunne bruges til, kan kun komme fra en, som ikke var med dengang. Den kreativitet som begrænsningerne, og den skræmmende simple arkitektur, nødvendigvis resulterede i, gav grobund for nogle fantastiske programmer, som udnyttede maskinen langt ud over dens oprindelige formål, og lærte en generation nogle programmeringsmæssige færdigheder, som nutiden burde misunde dem, meget mere end den gør.

Det ville være et stort skridt frem, hvis man satte ZX80 eller ZX81 i produktion igen, til erstatning for Micro:Bit til at lære skolebørn at programmere.

29. januar 2020 kl. 09:47
5G komplicerer brugen af teledata i straffesager

Hvis 5G så ligefrem kan forværre problemet, er det svært at forestille sig, at det overhovedet kan bruges til noget fremover.

Hvor er mon fortørnelsen over, at nogle medborgere overtræder loven i en sådan grad, at det i det hele taget er nødvendigt at bruge teledata mod dem i en retssag.

27. september 2019 kl. 07:16
5G komplicerer brugen af teledata i straffesager

Som Wikipedia gør opmærksom på, så betragtes teledata og teleoplysninger som synonymer, så der er ikke tale om at nogen skal ændre noget, andet end måske dig.

26. september 2019 kl. 11:58
5G komplicerer brugen af teledata i straffesager

Ikke desto mindre forekommer ordet teledata, i dets nuværende betydning, i Retsudvalgets betænkning af 31. maj 2012. Det er derudover et almindeligt anvendt juridisk begreb, både herhjemme og i udlandet. Mon ikke bare du skal lade juristerne selv bestemme, hvordan de vil bruge ordet.

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=142260

26. september 2019 kl. 11:38
Tusindvis af bilister har ikke fået klip i kørekortet på grund af it-bøvl hos Rigspolitiet

Jeg har hands-on erfaring med et af statens større systemer, udviklet hos samme leverandør som flere af politiets systemer. Der er gennem rigtig mange år taget udviklingsbeslutninger, nogle datalogisk sunde, nogle kortsigtede, nogle uhensigtsmæssige, og mange uden fornøden omtanke. Det har skabt nogle meget komplekse systemer, som ikke altid er helt sunde.

Selv mindre ændringer kræver på nuværende tidspunkt et meget stort arbejde med at sikre funktionaliteten i det samlede system. Når vi skulle bruge et nyt felt i vores database, kunne det godt tage et par måneder, og hertil skulle lægges udviklingstid til logikken.

Der lægges et meget stort arbejde, både hos leverandørerne og hos de enkelte myndigheder, i at sikre systemernes funktionalitet og stabilitet, så de samfundskritiske systemer kan holdes i luften, og tit er kritikken fra udenforstående lidt hård. Der stræbes i den proces også efter at rydde op i fortidens synder, og undgå at efterlade teknisk gæld til fremtidige udviklere.

Det er ikke den nemmeste opgave, at videreudvikle på systemer i den aldersklasse og med den kompleksitet, og det tager politikerne meget sjældent højde for i deres lovgivning.

7. august 2019 kl. 08:33
Hullet i kæmpeskoven

Der fandtes en del spil til DDE SPC/1, udviklet i Danmark, og så vidt jeg husker portet fra ID-7000, og så er vi tilbage i midt 70'erne. Børnenes By (er ikke sikker på navnet) havde et økonomispil til deres ND (husker ikke præcis hvilken model) også tilbage i midten af 70'erne. Jeg har også set tic-tac-toe på hulkort kodet i Danmark.

6. august 2019 kl. 07:21
Kan Version2's læsere hjælpe? Hvem byggede politiets fejlbehæftede teledatasystem?

Er I sikre på, at Raven, og det nu omtalte system til behandling af teleoplysninger, er identiske?

Er I sikre på, at årsagen til fejlen skal findes i det omtalte system til behandling af teleoplysninger?

18. juli 2019 kl. 08:24
Rigsrevisionen dumper fire statslige institutioners værn mod ransomware

Og så er "De andre stjæler også" ikke noget argument.

Det er heller ikke mit argument. Jeg forsøger at sige, at det i praksis er umuligt at etablere fuld compliance, med mindre man har tilstrækkeligt med ressourcer. Det har staten ikke, og der er vist ingen af os der ønsker, at de skal have det.

22. februar 2018 kl. 12:45
Rigsrevisionen dumper fire statslige institutioners værn mod ransomware

Nu er der, såvidt jeg ved, ikke nogen private virksomheder, som med loven i hånden, påtænker at indsamle og sekventiere vores genom helt generelt og uden at spørge.

Måske ikke, men der er private virksomheder som laver en væsentlig mere dækkende og præcis overvågning af de enkelte borgere, og i mange tilfælde uden at gøre opmærksom på det.

Hverken du eller jeg ved hvilken trussel der ender med at blive den største, den dag lortet rammer. Bliver det lækket sundhedsdata og genom-information, som trods alt kræver et stort apparat for at kunne bruge, eller bliver det lækket lokations- og indkøbsdata, som kan bruges af den simpleste tyv.

Personligt er jeg mindre nervøs for, at mit genom bliver offentligt kendt, eller at folk finder ud af, at jeg har en kronisk sygdom, end for at Dansk Supermarked eller COOP offentliggør min komplette, identificerbare, købshistorik for de sidste par år. Det sidste kan gøre ufattelig meget mere skade for de fleste mennesker.

22. februar 2018 kl. 11:09
Rigsrevisionen dumper fire statslige institutioners værn mod ransomware

Det virker som om de fleste kommentatorer herinde ikke har erfaring med teknisk compliance, eller audit. Der findes ikke en eneste virksomhed, hverken privat eller offentlig, som vil være i stand til at levere fuld compliance med alle tiltag i de nævnte vejledninger. I hvert fald ikke hvis de skal kunne arbejde, og hvis antallet af medarbejdere skal holdes på et fornuftigt niveau, så skatten ikke skal stige eksponentielt. Prøv at lave samme audit hos private virksomheder, så skal I bare se manglende compliance.

22. februar 2018 kl. 10:36
Forskere: Maskiner vil skrive det meste kode i 2040

Tilbage i 1980'erne, da Prolog var på mode, og den kunstige intelligens første hype-bølge var godt undervejs, kunne man se præcis de samme udtalelser i medierne. Inden årtusindeskiftet, ville der slet ikke være programmører længere. Kunstig intelligens ville blive så stærk, at alt kode ville blive skrevet af maskiner.

27. december 2017 kl. 12:55