Peter Lundtofte

Stigende cyber-trussel: SF ønsker opgør med forsvarsforbeholdet

Det er kun Danmark, som har lagt den offentlige indsats ind under militæret.</p>
<p>Kun en meget begrænset del af problemet (og løsningen) har noget som helst med militæret at gøre.

Ja, det er helt galt. Men ved at lægge så stor en offentlig indsats under militæret, tæller pengene jo med i Nato's krav om et 2% forsvarsbudget?

Militæret skal selvfølgelig være stærke på området, idet de træder ind i krigstid, men at man har fokuseret så stort på en militær indsats i fredstid, på bekostning af den civile myndigheds indsats, er ikke en løsning. Så kan vi jo lige så godt bruge militæret til at lave paskontrol eller fange østeuropæiske indbrudstyve.

18. november 2021 kl. 13:39
Organisationer i desperat opråb om ulovlig logning: »Stop overvågningen af os alle sammen«

Det er jo forfærdeligt, at en socialdemokratisk regering er kommet så langt ud og så fjernt fra befolkningens ønsker.

Og hvor ser du befolkningens ønsker i denne retning henne? Eller baserer du befolkningens ønsker på din egen holdning? ;)

18. november 2021 kl. 13:23
Organisationer i desperat opråb om ulovlig logning: »Stop overvågningen af os alle sammen«

I PROSA har vi overvejet hvilke redskaber, vi skal give til poltiet. Vi har lavet en test, som vi kalder Trump-testen: Ville du turde give pågældende redskaber til Trump/Orban/den polske regering (som alle er demokratisk valgt)?

Det er så skadeligt for nuancen, når man forsimpler tingene med ensidigt fokus.

Trump testen skal jo udføres sammen med "familietesten", for at nuancerne bliver synlige.

Familietesten: Hvis en i din nære familie, som du elsker, bliver udsat for grov kriminalitet, for eks. voldtægt, knivstik, trampet på hovedet eller dræbt, og politiet har brug for disse værktøjer til at opklare og strafforfølge gerningsmanden, ville du så give politiet disse muligheder? Det ville klæde dig, at tage et oprigtigt og holistisk perspektiv, og Familietesten er lige så relevant som Trump testen.

Og ja, teledata har været medvirkende til at opklare ovenstående, og nej, det kan ikke logges målrettet/differentieret, da man ikke på forhånd vidste at det ville ske.

Vores myndigheder er jo ikke kun sat i verden for at straffe de kriminelle i samfundet, men også sikre retfærdigheden for de mange flere ofre derude.

Så ja, i den perfekte verden behøvede vi ikke logning, for der var ingen kriminelle.

18. november 2021 kl. 13:22
Spyware til iPhones lader politiet logge mistænktes adgangskoder

Dernæst virker det på mig som om at dansk politi er hoppet med på vognen om at hemmeligholde efterforskningsmetoder. Det er muligt at kriminelle kan udlede hvordan politiet arbejder hvis de tekniske beviser bliver ordentlig beskrevet, men det er et demokratisk vilkår som dansk politi må være underlagt.

Hvad bygger du det på? Som jeg forstår det, så er der instanser/udvalg der tjekker de "hemmelige" metoder, bl.a. en dommer. Det er muligt, at det ikke kommer til offentlighedens kendskab, men ville det ikke også være at give de kriminelle frit spil? Så kan vi jo lige så godt forære dem alle vores penge. Det er ikke i min interesse, at kriminelle har fuldt indblik i myndighedernes muligheder. Og vi har kontrolinstanser på offentlighedens vegne.

For hvordan skal vi som samfund kunne kontrollere om det som politiet gør, er lovligt – hvis vi ikke kan få at vide hvad der er sket? Hvad er så forskellen på kriminelle og politiet?

Der findes udvalg der tjekker den slags, herudover danske domstole.

Men hvis spionsoftware kunne installeres via f.eks. Bluetooth/wifi så er der i praksis ikke noget som forhindre politiet i gøre dette uden dommerkendelse.

Jo, politiet må ikke gøre den slags uden en kendelse, og hvis der var risiko for at inficere en hel bus, ville de ikke få en sådan kendelse.

Et bevis dukker aldrig op af det ukendte, men på baggrund af en handling. For at en Black Box skal kunne afsløre et bevis, skal der jo være foretaget noget kriminelt, heraf afledt en dommerkendelse.

Men det bliver hurtigt gætterier med attack vectoren, da vi ikke ved om denne anonyme kildes udtalelse er en del af et "spil". Forestil dig, at Iphones er super ubrydelige, men Androids er nemme at bryde - ville en anonym kilde hos amerikansk politi så ikke sige, at Iphones er nemme at bryde, for at få de kriminelle til at bruge Android? Hvem ved, om dette er en hævnaktion mod Apple for ikke at hjælpe amerikansk politi, at sværte Iphones til?

Jeg tror heller ikke på, at Apple ikke har hjulpet FBI - men de har i samspil, for at bevare Apples omdømme, aftalt en dækhistorie der skal få det til at se ud som om, at Apple ikke vil hjælpe FBI.

Man skal virkelig sortere i alle de historier, og ikke lade sig influere af dem.

19. maj 2020 kl. 11:32
Corona - står valget mellem overreaktion eller underreaktion?

Men der er jo 1000vis af for og imod for alle scenarierne. Fordi man er 85, har man vel ikke mindre ret til at overleve end en der er yngre?

Personligt ville jeg da hellere sidde i gæld fra min nedlukkede restaurant, end at gamble med andres liv, uagtet at de er 85 år eller ej. Jeg ville heller ikke forfalde til flasken, så sætter du tingene på spidsen, vil det altid være problematisk.

29. april 2020 kl. 13:54
Corona - står valget mellem overreaktion eller underreaktion?

Efer min opfattelse går vore sundhedsmyndigheder - baseret på, hvad man faktisk gør - efter flokimmunitet, uanset hvad de siger om strategien.

Nu kan man jo opnå flokimmunitet ved vaccine også, men hvis de havde gået efter naturlig flokimmunitet, ville de have været mere ovre i den svenske strategi, så der er jeg uenig. Indledningsvis havde Kåre Mølbak helt sikkert forestillingen om naturlig flokimmunitet ligesom Anders Tegnell, men alle eksperter har nu afvist naturlig flokimmunitet som en valid strategi.

Mht. sundhedsdata så har jeg hele tiden sagt, at der kan være force majeure-situationer, som kan nødvendiggøre tiltag, man normalt ikke vil gøre. Men jeg har ikke i denne situation ændret holdning

Så du siger, at når denne force-majeure situation er overstået, så skal vi ikke gemme data eller samle andre sundhedsdata, der kan være relevant forebyggende ift. nye sygdomme, nye pandemier eller forbedre chancen for redde menneskeliv uden at smadre økonomien? Vi skal vente med at samle data ind, til vi rent faktisk bliver ramt af lynet?

Hvis Kina havde delt data, kunne vi måske helt have undgået denne situation. Jeg mener en proaktiv indsats er langt bedre end den reaktive indsats, som du taler for.

hvis man vil samle data, skal man finde en måde at gøre det på, så data ikke "flyder over", og benyttes til alt muligt andet, herunder forretningsformål, og det har jeg ikke indtryk af, at man har fundet en løsning på. Jeg stoler ikke på SSI på det punkt - de har en dårlig trackrecord mht. respekt for privatliv og databeskyttelse.

Så du mener at vi, optimalt set, skal vente med at samle data om Covid19 ind, så vi kan kontrollere smittespredning, udvikle medicin, vaccine, redde menneskeliv m.v., indtil man har styr på håndteringen af data? Personligt vil jeg hellere have mine data lækket, end at lade livet? Når jeg ligger i graven, er mine private data ret ligegyldige.

Alt hvad mennesket laver, og har lavet, vil der opstå fejl. Man er nødt til at forholde sig til den dynamiske effekt mennesket og udviklingen lever under. Det bliver aldrig muligt, at lave et system der er fejlfrit eller som ikke kan misbruges - skal vi så undlade at lave "systemet" der kan redde menneskeliv, fordi der er risiko for fejl?

Har du selv sygdomme? Evt. hvor du får medicin, - medicin som er blevet til på baggrund af data fra andre med samme sygdom og hvor en forretning har udviklet medicinen? Det er da sådan alt fungerer, så hvis vi alle havde din holdning, havde vi aldrig opfundet noget medicin.

Hvis vi erkender 2 ting, at dataindsamling er essentielle for menneskets velfærd, helbred og overlevelse (du mener kun ved force-majeure, jeg mener ved sygdomme, helbred og velfærd), og at alle systemer kan misbruges - så kan vi begynde at snakke om reelle løsninger på de afledte udfordringer.

En mulig løsning kan være, at gøre personlige data upersonlige - men det er svært at snakke om løsninger, når nogle modarbejder dataindsamling - dataindsamling er grundstenen for vores velfærd, vores liv, vores muligheder, vores overlevelse osv. Det glemmer folk ofte, når de tager deres privileger for givet. Havde vi ikke samlet data ind, havde vi mennesker stadig måtte lade livet, fordi læger ikke mente det var vigtigt at vaske hænder.

Og så længe man ikke, efter min mening, faktisk gør alt, hvad man kan for at bremse smitten uden at krænke privatlivet, så kan jeg ikke se nogen grund til at ændre holdning. og der er masser af ting, man ikke gør, som man kunne gøre, uden at krænke privatlivet.

Men den holdning er jo ekstrem subjektiv? Hvordan prioriterer du rettigheden til privatliv ift. andre rettigheder? Så man må godt krænke alle andre rettigheder, bare ikke den rettighed du sætter højest, privatlivet? Det lyder en anelse dobbeltmoralsk. Så du har ikke noget imod krænkelse af rettigheder, bare de ikke rammer dit privatliv.

Efter min opfattelse er det mere privatlivskrænkende at overvåge folk generelt, end det er at vedtage en afgrænset tidshorisont, hvor folk opfordres til at blive hjemme, og gå i karantæne ved behov - ja, sågar egentligt udgangsforbud i en periode ville jeg opfatte som mindre indgribende

En afgrænset periode er uden tvivl mindre "krænkende" end generelt, men sagen er jo bare, at den generelle indgangsvinkel kan være forbyggende, hvorimod en afgrænset periode som oftest er reaktiv indsats der koster liv. Jeg ønsker ikke at blive overvåget, eller andre skal blive det, men omvendt synes jeg også at "overvågning" er et misbrugt begreb. Nogle mennesker smider "overvågning" uanset hvad samfundet gør ifm. at bruge data til at forbedre velfærd eller helbred. I mine øjne, modsat dig, er det ikke overvågning at indsamle sundhedsdata for at forbedre medicinsk behandling.

bruge corona-krisen til at indsnige et BigBrother-samfund ad bagvejen, som jeg frygter, det er ved at ske.

Konspirationsteorier er ukonstruktive i en seriøs debat.

29. april 2020 kl. 13:44
Corona - står valget mellem overreaktion eller underreaktion?

Som om man kan slå op i de sibyllinske bøger og se, hvordan CoViD-19 skal håndteres.

Ja, det er så grotesk at opleve. Samtidig, vil den bedst mulige håndtering være baseret på den daglige udvikling, så man kan ikke vide noget som helst fremadrettet. Men tror du ikke, det bare er et forsøg fra politikerne til at vise deres kernevælgere at der er nogen der kæmper for deres ve og vel? Lidt som at kulturministeren blev upopulær blandt kultursnobberne, da hun udtalte at det "ikke var tiden" at kæmpe for økonomiske midler til kulturen, mens folk og økonomi døde.

Dertil har man åbenbart haft et behov for at skljule, at man for mange år siden tog det bevidste valg ikke at forberede sig på en vild epidemi/pandemi ved at opbygge kostbare lagre af personlige værnemidler. Ingen vil stille sig op og sige: Vi kan ikke adminmistrere en beskyttelse af personale eller sårbare borgere. Vi HAR ikke materialerne. Så i stedet kommer der tvetydige anbefalinger, og udsagn om at det nok ikke virker alligevel. For i så tilfælde begynder panikken måske. I den situation, man står i, er det nok fornuftigt.

Ja, det kom bag på mig, at vi ikke havde lagre, i stil med koldkrigslagrene og Finland, af bl.a. værnemidler. Men jeg tror det er en naturlig afledning af de konstante krav om økonomisk vækst og overskud (effektivisering), og at man naivt havde forestillet sig at forsyningskæden var ubrydelig. Jeg tror ikke det havde været kostbart at have lagre af værnemidler.

Specielt det med, at "det nok ikke virkede alligevel", som argument for de manglende værnemidler var en katastrofe. De tvetydige meldinger medførte, at man i Jylland opfordrede til at spare på værnemidler, og endte med at have et stort antal smittede sundhedspersoner.

Så informationen skal være "tilpasset" befolkningen, så man undgår uhensigsmæssig adfærd, men den skal være utvetydig, logisk og komme fra ét organ.

29. april 2020 kl. 12:35
Corona - står valget mellem overreaktion eller underreaktion?

Jeg er også bekymret for, om vi kan styre genåbningen. Og om viljen til at gøre det faktisk er til stede

Viljen til at gøre det, er jo ret ubetydelig hvis ikke vi har evnen til at gøre det. Jeg er ret sikker på at viljen er tilstede, for de fleste ønsker jo ikke denne situation, - så der hvor det halter, det er om vi har evnerne/værktøjerne til at håndtere det samlede forløb, hvor genåbningen jo kun er ét af de mange elementer. Hvad med bagefter? Hvad når 2. bølge kommer? Hvad når Covid25 kommer?

Evnerne/værktøjerne for en god genåbning kan være mange, men kan bl.a. være kontrol med smittetrykket, kontrolleret åbning, analyse og kortlægning af sygdommen (covid19), udvikling af vaccine, udvikling af behandlingsmedicin, smittesporing, inddæmning osv.

For at det overhovedet er muligt at have en chance, jf. ovenstående værktøjer, for at bekæmpe Corona og de afledte følger, er det nødvendigt at indsamle data - data over sygdomsforløb, data over symptomer, data for smittespredning, data over virus-karakteristika, data over om folk overholder retningslinjerne osv., og samtidig gøre disse data mulige for myndigheder, videnskaben, forskere m.v. at arbejde med, så samfundet kan gøre det bedst muligt og redde så mange liv som muligt.

Data er altså vanvittig vigtige for den nuværende indsats, men også for den fremtidige indsats. Dette kan ikke understreges nok.

Så vidt jeg husker, er du nærmest aktivistisk modstander af data-indsamling, i særdeleshed sundhedsdata. Andre, der har udtalt sig mere nuanceret om vigtigheden af at indsamle data, netop for at kunne bekæmpe sygdomme og fremtidige sygdomme, som f.eks. Covid19, har du angrebet, herunder også personlige angreb, med beskyldninger om onde hensigter, magtmisbrug osv.

Så er mit spørgsmål, nu hvor du pludselig oplever det kommer tæt på din egen hverdag, har du så ændret holdning til data-indsamling?

Hvis du stadig er modstander af data-indsamling, så kan du jo ikke fremstå fornuftig, hvis du samtidig forventer at samfundet skal kontrollere og bekæmpe en sygdoms-epidemi uden data.

29. april 2020 kl. 12:12
Clearview AI er blevet hacket: Kundeliste er stjålet

banker!? Hvad hulen skal de med en masse billeder af mig

Hvis de kan lære at spotte en svindler/røver ved hjælp af ansigtstræk, stressudtryk, pupiller eller lignende biometriske faktorer. Eller måske de vil lære hvilket type ansigt der er mest modtagelige for bestemte produkter eller hvem som er typiske dårlige betalere. :) Med forskning arbejder man jo i mange retninger, og ikke altid lige åbenlyse. Måske man vil blokere en hævning i automat, hvis kortets indehaver er 70 år gammel, men personen der forsøger at hæve, ligner en på 25.

Måske det gamle udtryk med at "låne på sit glatte ansigt" kommer til sin ret!

27. februar 2020 kl. 14:42
Britisk sikkerhedsmyndighed: Ring til os, hvis dit barn bruger Discord eller installerer Linux

Så ligesom vi alle til tider har brug for en låsesmed, findes der desværre også skumle typer der har de samme evner som en låsesmed.</p>
<p>Så Kali kan bruges på godt eller ondt

Ja, selvfølgelig. Men hvis min søn begyndte at købe låsepistol, dirke m.v., ville jeg da tage en snak med ham om formålet. Måske han bare ønsker at træne til en kommende uddannelse, eller også har han måske fået nogle forkerte venner.

Jeg synes det er nogle gode indikatorer til at tage en snak med afkommet. Han må hjertens gerne hacke, så længe det er hans egne maskiner han hacker eller øver sig på, til en kommende karriere.

27. februar 2020 kl. 14:30
Britisk sikkerhedsmyndighed: Ring til os, hvis dit barn bruger Discord eller installerer Linux

Helt ligesom junior kunne mistænkes for noget meget slemt, da ham både ejer økser, knive og andre ting som kan bruges til slemme ting.</p>
<p>Han tager af og til på shelter tur, og skal selvflgelig bruge tingene til at lave brænde og mad, men det kunne jo være at han .........

Men ville du synes det var fint, at junior samlede disse ting sammen uden at vide, eller snakke med ham om, hvad de skulle bruges til?

Posteren handler jo ikke om at anmelde eller straffe, men såfremt dit barn viser interesse for noget, som potentielt kan misbruges, at man så tager en snak med barnet omkring dette, samt måske anviser hvordan man kan bruge disse, uden at komme i klemme. Hertil tilbyder myndigheden at hjælpe.

Jeg ser det som en håndsrækning til forældre, som er usikre på hvornår deres børn måske er på vej mod noget forkert, hvad de skal kigge efter.

Det er jo rent faktisk ikke normalt, at for eks. en 11-årig sidder med en WiFi pineapple, en Kali guest på en Vbox og er kontraktlig godkendt til at penteste med metasploit mod random websider. Jeg tænker, ligesom med trafikken, at man selvfølgelig skal opmuntres, men også lære at navigere i det.

Discord på plakaten er malplaceret, men de andre begreber kan da give en indikator på, om man lige skal tage en snak med sine børn, så de ikke uforvarende kommer til at gøre skade på egen fremtid.

Men negative folk vil se det negative!

27. februar 2020 kl. 14:08
»Ingen har behov for at vide hvem du er«

ubrydelige borger- og menneskerettigheder?

Dette indebærer jo ikke kun individuelle privatlivs-rettigheder, men også at myndighederne kan sikre min ret til ikke at blive udsat for kriminalitet fra andre mennesker m.v.? Og at myndighederne kan sikre at folk ikke bryder med forudsætningen for netop at kunne garantere at vi i det hele taget har menneskerettigheder?

Hvis ikke myndighederne har de nødvendige værktøjer til at holde øje med om folk snyder i Skat og udøver anden form for kriminalitet, værktøjer som kunne være registrering, logning osv, som du jo er modstander af, - så er der ingen garanti for (alle former for) vores rettigheder, og så har de jo ingen værdi. Menneskerettigheder er ikke en global definition, og er ekstremt flygtige - hvem garanterer for menneskerettighederne i DR Congo?

Hvis du bliver bedraget økonomisk, hvem vender du dig så til med forventning om at dine rettigheder bliver håndhævet? Gud?

Hvis myndighederne ikke kunne registrere, overvåge, logge, indsamle osv, - således at du dermed fremstod 100% privat (anonym), hvordan skulle myndighederne så kunne garantere for alle dine andre rettigheder end privatlivet? Hvis myndighederne ikke ved hvem du er, så ved de heller ikke hvem de andre er, og hvad gør vi så når "de andre" stjæler dine ting? Det er muligt du er imod registre, logning, overvågning m.v., og selvom der begås fejl, er de faktisk med til at sikre alle former for rettigheder.

Så man kan ikke adskille menneskerettigheder og overvågning. Hvis ikke vi overvåger om folk betaler Skat, så har vi intet demokrati og dermed ingen garant for menneskerettigheder.

15. december 2017 kl. 15:35
»Ingen har behov for at vide hvem du er«

Dit CPR nummer, da alle de andre ting kan ændre sig

CPR nummer kan også ændres. I øvrigt mener jeg ikke det definerer hvem jeg er - det definerer måske hvad jeg betaler i Skat og hvilke services jeg har anvendt, uden dog at være fyldestgørende for disse.

Det er så også mit argument for, at folk overdriver hele det her koncept omkring privatlivsdata osv. At Google kender alt til hvad jeg har søgt/købt igennem tiden, har stadig ikke gjort dem i stand til at fortælle mig hvad jeg ønsker mig næste gang - tværtimod, de kan ikke andet end at give mig reklamer for de ting jeg allerede har købt. Udbyttet af indsamling af data, herunder analysere på dem, virker kun på de personer som alligevel følger i andres fodspor - dem af os, som altid går den modsatte vej, kan bevæge os helt "usynligt".

15. december 2017 kl. 15:12
Kaspersky vil nu lade uvildige parter gennemgå antivirus-software

Familie og venner at jeg ikke tror en ping på denne USA spind.

Nu er tro jo ekstremt irrelevant.

Jeg er på ingen måde terrorist eller ISS sympatisør og jeg kunne aldrig drømme om at tilslutte mig dem. (Underligt at jeg skal retfærdiggøre dette)

Ja, det er faktisk ekstremt underligt, men i mine øjne skyldes det altså mere dine egne "spøgelser", end en reel nødvendighed.

Men jeg er ved at være ved et punkt hvor jeg stoler mere på dem en USA og min engen stat.

Du er ved at være ved et punkt? Så du er der altså ikke endnu?

Desuden, så kan der være mange måder hvorpå Kaspersky indgår i et evt komplot, hvoraf nogle kan være utilsigtede. Kasperskys produkter kan være kompromitterede, enten i kode via russiske agenter der har infiltreret Kaspersky, ved at produktet er post-kompromitteret osv.

Hvis du tager et kig på historien, er det slet ikke utænkeligt at Rusland kunne finde på at anvende Kaspersky i deres agenda, så at stille det op imod at stole på den ene stormagt frem for den anden stormagt, er formålsløst. Amerikanerne kunne finde på det samme, - hvilket Rusland også har luftet mistanker omkring ift Microsoft produkter og HP produkter. Hvis du stoler mere på Rusland end din egen stat, så synes jeg du har misforstået det historiske, og har mistet din proportionalitet.

Hvad vi ved af, så handler det nok slet ikke om Kasperskys produkt, men om storpolitik mellem stormagter, måske afledt af helt andre handlinger eller gammel "gæld". Kan du afvise at Kaspersky er russisk agent?

24. oktober 2017 kl. 21:40
Tata-chef: Er Danmark fastlåst i et rigidt datasystem og proceshierarki med et gammeldags ensporet syn på data?

Man skal groft sagt holde kæft og lade de voksne snakke, hvis man ikke forstår de potentielle konsekvenser ved, at ens persondata videregives ukritisk til forsikringsselskaber, politiske modstandere (aktuelt som requests til Facebook om anti-Trump holdninger - heyyy McCarthyisme om igen), reklamebranchen etc.</p>
<p>Hvis man forstår dem, og er ligeglad, skal man i DEN grad sætte sig ned og holde sin kæft.

Det er godt nok den mest umodne kommentar jeg længe har læst, og alligevel snakker du om at overlade det til de voksne? Hvis folk har en anden holdning end en selv, så er det da netop at man bør fortælle, så man kan snakke om det. Jeg kan så forstå på din logik, at i din verden må folk kun snakke hvis de deler mening med dig, og ellers skal de bare holde kæft.

En underlig og umoden holdning, - måske du selv skulle overveje at holde kæft, så vi andre slap for din intolerante og udemokratiske holdning.

8. oktober 2017 kl. 19:45
Følsomme personoplysninger sendt til forkert i forbindelse med samværssag

Det er da forkasteligt at der ingen sporbarhed er i processen.
Og åbenbart heller ikke nogen logfiler, til at give svar.

Hvordan vil du logge en række af menneskelige handlinger ved håndteringen af fysiske dokumenter? Jeg antager at en stor del af de dokumenter statsforvaltningen håndterer, er modtaget fra borgerne i de forskellige sager. Herunder modtaget fysisk, skannet via mail osv. Hvis journalnummeret for eks. er blevet påført en sag fysisk med kuglepen, inden sagens dokumenter bliver indskannet til sagen.

De par gange jeg har været hos statsforvaltningen, som "kunde", er mit indtryk, baseret på de store sagsmapper de går rundt med der flyder med fotokopier, udskrifter osv, at størstedelen af arbejdet foregår omkring den fysiske "sag". Når sagsbehandleren skriver udtalelser, mødereferater, tilføjer noter, interessenter, pårørende osv osv, så sker det først fysisk, og så bliver det efterfølgende digitaliseret. Jeg går ud fra det bliver skannet ind eller indtastet på et tidspunkt (eller løbende), så det ligger digitalt. Hvem der skanner/indtaster ved jeg ikke, men givetvis er der nok flere forskellige personer indover en sag. Så er der sygdom, jobskifte, vikarer osv. Så den menneskelige fejl kan være opstået rigtig mange steder i den fysiske håndtering.

31. august 2017 kl. 09:39
Følsomme personoplysninger sendt til forkert i forbindelse med samværssag

Hvis det virkeligt er sådan, man fra Datatilsynets side har formuleret sig, så er det nærmest komisk.

Nu fremgår det jo af artiklen, at det ikke er Datatilsynet der har formuleret, som du beskylder dem for.

31. august 2017 kl. 09:11
Skat bruger oplysninger, som burde være destrueret

Dejligt land vi bor i.

Ja, det synes jeg faktisk. Hvis du har forslag til bedre alternativer, tager jeg da gerne imod. :)

21. august 2017 kl. 11:12
Hvad koster IT-sikkerhed ?

I 50'erne var biler ikke designet med henblik på passagerernes sikkerhed men hvor man senere fandt ud af at det var vigtigt.

Og her 60 år efter, dør folk stadig i massevis i deres biler. :) Det understreger vist pointen helt fint - sikkerhed er aldrig 100%, og da man stadig sælger masser af biler, så er indtjening vigtigere end sikkerhed.

17. august 2017 kl. 14:55