Peter Sjoelin

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Er man stadig safe med SAFe?

Re: Blev du "safe" med SAFe?

Hej Martin, Mange tak for den hurtige respons. Jeg er sådan set enig i betragtningen, at det ingen mening giver at implementere et rammeværk uden at se på, hvilken type organisation, program, projekt, forretningsmodel, driftsmodel m.v. som rammeværket skal passe til. ”Fordi vi kan” mottoet lever...
Kommentar til Er man stadig safe med SAFe?

Blev du "safe" med SAFe?

Hej Martin, Blev du så ”safe” med SAFe og bruger i det aktivt i 1Stroke ApS eller hos virksomhedens kunder? Med venlig hilsen Peter Flemming Teunissen Sjølin Enterprise arkitekt EnterpriseArkitekten.com
Kommentar til Virtuelle teams: Når videndeling er i centrum

Gode betragtninger

Hej Lise, Mange tak for de gode forslag til styring af virtuelle teams på tværs af geografiske adskilte markeder og for dine råd til at styre teams effektivt. Hvilke udfordringer ser du som det største problem med styring af virtuelle teams i multinationale virksomheder? Et perspektiv er erfarin...

Tak for et godt blogindlæg

Hej Martin, Tak for det gode blogindlæg. Jeg læser dit indlæg som: "Start med hvorfor?" og ikke med "Hvordan?". Jeg er af den opfattelse, at det er hvad en business case vel egentlig omhandler, og på sin vis er det også et af budskaberne, som jeg har fået ud af din bog "...

Re: Enterprise arkitekt

@Sørensen, Det er i givet fald kun en del af svaret. Den anden del (og der er sikkert flere end det) omhandler kultur og om en strategi fra "hovedkontoret" rent faktisk også bliver implementeret i forvaltningerne afhænger af evnen til at forandre kulturen i forvaltningerne i Københavns...

Re: Enterprise arkitekt

Hej Henrik Størner, Det er en interessant kommentar, men sandheden er, at Københavns Kommune allerede har enterprise arkitekter, løsningsarkitekter og andre typer (it-orienterede) arkitekter ansat i de syv forvaltninger. I Økonomiforvaltningen alene sidder der et kontor (i det som kaldes Koncern...

Interessant læsning

Hej Martin, Det er jo interessant læsning. Jeg bemærker dog, at programlederen for Sundhedsplatformen gav udtryk for, at Sundhedsplatformen var en succes på årets Digitaliseringskonference i Århus. Du er velkommen til at læse mere her: https://enterprisearkitekten.com/2018/03/14/sundhedsplatfor...

Programchefen for Sundhedsplatformen mente det var en succes

På Digitaliseringskonferencen 2018 mente man ellers at Sundhedsplatformen var en succes: https://enterprisearkitekten.com/2018/03/14/sundhedsplatformen-erfaringe... Med venlig hilsen Peter Flemming Teunissen Sjølin EnterpriseArkitekten.com

Retnigner for business cases for megaprojekter

Hej Martin, Du skriver: "De kan dog aldrig gøre det bedre end den ledelse (som de refererer til) sætter retning for. Ansvaret går helt til tops." Hvilke rammer (og retningslinjer) vil du anbefale for ledelsen (dem med ansvaret) i de organisationer der arbejder med megaprojekter? Og...

Re: Godt blogindlæg, med enkelte bemærkninger

Hej Jesper, Tak for din uddybning af din kommentar. Er vi enige om at det er hvad jeg har skrevet?: "Overordnet set gode betragtninger, som du kommer med. Du bringer blandt andet betragtningen om, at man bruger grønthøster metoden til at skabe en form for sense of urgency, altså lidt det som...

Re: Godt blogindlæg, med enkelte bemærkninger

Hej Jesper, Det er fint at have rum til fortolkning, men knap så fint at bruge det til overfortolkning. Jeg mener ikke, at jeg gør mig skyldig i din påstand om forveksling mellem strategi og økonomiske budgetmål eller organisationsdesign via grønthøstermetoden: "Og du forveksler IMHO...

Godt blogindlæg, med enkelte bemærkninger

Hej Martin, Overordnet set gode betragtninger, som du kommer med. Du bringer blandt andet betragtningen om, at man bruger grønthøster metoden til at skabe en form for sense of urgency, altså lidt det som John P. Kotter med flere har omtalt som et fundament for organisationsforandring. Det er i og...

Re: Hvor lander agil IT udvikling i forbindelse med udbud ???

Hej Thomas, Det kort og det lange svar er ja. Man kan anvende K03 Standardkontrakt for agile it-projekter som kontraktform. Bemærk det især er bilag 3bi og 3bII der har interesse for det agile scope i udviklingsprocessen. Med venlig hilsen Peter Flemming Teunissen Sjølin EnterpriseArkitekten.com
Kommentar til 2018 trends for business case og gevinstrealisering

Glimrende indspark - men husk at business casen også kan ændres

Hej Martin, Glimrende indspark. Du kritiserer indirekte grønthøstermetoden, hvilket har sin berettigelse. En ting som, jeg mener ofte overses i udarbejdelsen af business cases er, at ”casen” bør ændres, når nye forhold optræder for organisationen eller organisationerne, som business casen tager ...

Re: Uh, den teknik

Hej Thomas, Det er en fin betragtning. Det niveau inden for systemudvikling du beskriver, vurderer jeg nok passe fint på en applikationsarktiekt, systemarkitekt eller en løsningsarkitekt. Du har ret i at der nok er noget forskel mellem enterprisearkitekt rollen og det som nogle organisationer fo...

Re: Forståelse af hvilken teknik?

Hej Mads, Du har nogle gode betragtninger. Jeg vil nu mene, det handler om organisationens strategiske processer og om resultaterne af strategiplanlægningen eller scenarieplanlægning også giver mening og kan lade sig gøre, som det fx er en af konklusionerne som Simon et al (2014) i artiklen...

Re: Udvid SIT

Hej Flemming, Det vil i givet fald ikke være et nyt initiativ: https://www.version2.dk/blog/statens-it-nedlaegger-arkitektur-funktionen... Mvh. Peter

Kurven

Nu bliver det spændende at følge omtalen de projekter der er sat i søen i Danmark, hvor der offentligt er omtalt anvendelse af blockchain / blockchain fabric. Ligeledes bliver det interessant at følge, hvordan de enkelte organisationer agerer, når der kommer mere "negativ" omtale af, hvad...

Nogen i KOMBIT og KL skulle have læst Bonnerup rapporten

For mig at se, så virker det til at nogen (beslutningstagere) i KOMBIT og Kommunernes Landsforening skulle have læst Bonnerup-rapporten og fulgt dens anbefalinger. Nok var rapporten målrettet staten og dennes indkøb af IT-systemer, men med udtalelser som "man ville nok for meget med systemet...
Kommentar til Sundhedsplatformen presser produktionen på hovedstadens hospitaler

Re: Halllooo ... er her nogle ansvarlige politikere...?

Hej Henrik, I udgangspunktet har du ret. Det er desværre ret ofte at vælgerne ikke stemmer på de politikere der har de fornødne økonomiske kompetencer til at gennemskue om et budget er stort nok eller detaljeret nok eller om metoden til gevinstrealisering er den rette. Det er ofte nogle andre...