Henrik Nøjgaard

Det Hvide Hus vil gøre myndighed ansvarlig for retningslinjer på sociale medier

FCC: Federal Communications Commission

12. august 2019 kl. 10:27
Forsker: Spioner kan få adgang til dansk teledata i Rumænien

På det nationale, sikkerhedsmæssige plan, er det næppe af stor betydning, hvorvidt en fremmed magt kan stikke snablen i oceanet af private samtaler. Efter min vurdering ligger der en langt større sikkerhedsmæssig trussel i, at nettet evt. kan afbrydes ”udefra”.

5. august 2019 kl. 14:14
Leder: Stop den lemfældige brug af vores persondata

Helt enig, såfremt steppe betyder øge...

7. juni 2019 kl. 12:30
Den Digitale Prøvevagt giver ansatte mulighed for frit at kigge i opsamlede data

Man kunne vel foreslå samtlige elever, at de efter eksamen udbeder sig en fuld log over, hvilke data der er blevet opsamlet.

25. marts 2019 kl. 12:54
Love indenfor softwareudvikling

Finagle's law of dynamic negatives (also known as Melody's law or Finagle's corollary to Murphy's law) is usually rendered as "Anything that can go wrong, will—at the worst possible moment."

1. marts 2019 kl. 10:30
Video: Hacker taler til offer gennem IoT-sikkerhedskamera

Jeg har brugt den orginale KeePass til windows i 10 år. Den fungerer fortrinligt og opdateres jævnligt. Databasen ligger i en dropbox, så jeg kan tilgå den fra diverse dimser.

20. december 2018 kl. 14:33
Danglish 1

Den fra engelsk importerede anvendelse af apostrof-s i ejefald er mig en kilde til konstant irritation. Især synes firmanavne at være hårdt ramt.

5. november 2018 kl. 14:32
Københavnsk markedsplads for salg af smart-city data flopper - nu lukker den

fiduso.dk er et godt bud på en ord bindings forening.

25. juni 2018 kl. 13:21
Microsoft udvikler minimalt styresystem uden crapware: Windows 10 Lean

Jeg synes nu ikke @Lucan spotter særligt meget. Faktisk virker han ret objektiv i sin omtale.

24. april 2018 kl. 22:54
Telenor: Jagten på personer der streamer ulovligt, er gået for vidt

https://en.m.wikipedia.org/wiki/BitTorrentDet er blot at hente en torrent fil. Så har man en liste med URLerne på de peers som er forbundet. Listen filtreres efter land og ISP. Listen sendes til retten, som pålægger ISPerne at udlevere navn og adresse på de som havde den pågældende URL på det pågældende tidspunkt. Der er dog flere tekniske problemstillinger forbundet hermed, f. eks. kan flere brugere hos en ISP have samme URL set udefra.

11. april 2018 kl. 10:05
Far truede mor med pistol: Google Home ringede til politiet

Nej da. New Texas lå i Brasilien...

10. juli 2017 kl. 10:52
Fra kilometer til meter-præcision: Alarmcentral vil pejle nødstedte med SMS
  1. Funktionen "send min position" findes allerede i iPhones - tryk på det lille "i" øverst til højre ved svar på en sms. Der dukker flere muligheder op.
  2. Du ringer 112 fra en låst iPhone ved at trykke på hjem-knappen (eneste knap på forsiden) og tryk derefter på "nødsituation" nederst til venstre.

Jeg forestiller mig at der er tilsvarende funktioner i en Android-baseret telefon.

10. maj 2017 kl. 12:04
Rigspolitiet: Her er fire eksempler på, at sessionslogning faktisk virker

Hvis der er en politiker der læser med her, hvorfor ikke bede om et sammenligningsgrundlag hvor man opstiller alternativer, inklusiv nul alternativet?

Ministeren har desværre ikke mulighed for at sætte sig ind i sagen på grund af et vigtigt møde i udvalget vedrørende uniformering af regeringens medlemmer samt visse topembedsmænd.

20. april 2016 kl. 12:16
Pind og glidebanen

Næppe pengene og besværet værd. Anbefaler wardriving i stedet.

24. februar 2016 kl. 13:24
It-advokat: Dommerne kan ikke vurdere værdien af sessionslogning

Ved at benytte VPN har du unddraget dig kontrol, hvilket indikerer at du har noget at skjule. Man kunne vel også forestille sig at netop VPN-brugere skulle gøres til genstand for "nærmere undersøgelser".

23. februar 2016 kl. 14:24
Advokat-talsmand: Vi savner information om betydningen af sessionslogning som efterforskningsredskab

Jeg finder det påfaldende, at de politikere som ad bagvejen vil indføre yderligere censur og udvidet beluring af borgerne uden indblanding fra den dømmende magt, benævner regeringer med lignende aspirationer som værende "regimer".

15. februar 2016 kl. 16:00
KL om ny persondataforordning: »En papirtiger og spild af penge«

Ansvarsforflygtigelse...! Jeg kunne godt forestille mig, at de personer, hvis data slipper ud, har et andet syn på nytteværdien af, at data opbevares forsvarligt. Opgradering af kompetencerne hos de, som behandler persondata, hjælper heller ikke meget, hvis systemerne er hullede som sier. Faktisk synes jeg, at vi er nået der hen, hvor det bør have alvorlige konsekvenser, når myndigheder og offentlige institutioner undlader at tage borgernes sikkerhed alvorligt.

4. november 2015 kl. 14:43