Yoel Caspersen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Netkvaliteten - den oversete parameter

Hvilke udbydere tror du benytter QoS mod kunderne ? (Hint: det er billigere at købe mere kapacitet, end de fleste andre fiksfakserier) Problemet er, at mere kapacitet ikke hjælper, når du kommer op i hastighed - lige så snart hastigheden kommer over 200 - 300 Mbit/s begynder latency og buffe...

Re: Badeværelset - den oversete parameter

Det er stort set det samme som fællesantenne løsning men vil eliminere problemerne men vil forudsætte NUL egne WiFi løsninger. Og alene af den grund er idéen desværre dødfødt - så længe WiFi kører på ulicenserede bånd, er det umuligt at forhindre, at nogen opstiller deres eget AP. Nye opfin...

Re: Ping

hvis det ikke var for de ulideligt høje pingtider, på over 1 ms, så hvornår kommer der konkurrence på de vigtige tal? Når vi får ophævet naturlovene? Jeg ved ikke, hvor i landet du bor, men som sagt er der en del af latency (pingtiden), som man ikke kan gøre noget ved. De danske internets ...

Re: Fiber monopol

Med mindre fiberejerne opfører sig som var de ejere af infrastruktur, og giver fri adgang til at konkurere på deres net, hvilker er hvad store dele af branchen synes at kunne finde ud af. Ah... det er jeg nu ikke helt enig i. Der findes et par fiberejere, som er rene infrastrukturselskaber. ...

Netkvaliteten - den oversete parameter

At internetforbindelser markedsføres på hastigheden, skyldes primært, at hastigheden historisk set har været den snævreste flaskehals, og at en forøgelse af hastigheden på internetforbindelsen direkte har kunnet omsættes til en bedre oplevelse under brugen af internetforbindelsen. Det er i høj g...

Re: Kong Salomon

Jeg kan se af min agtindsigt hos Telmore, at - der ikke er nogle lokations-data gemt på data-forbruget, ud over at jeg dag X har brugt så og så meget. (den er ikke ubegrænset), - mine sms'er og tale kan jeg se hvor de er foretaget, men begge dele har jeg flatrate på. Det giver jo ingen mening i...

Re: Kong Salomon

Læser du dette, som at du må eller skal gemme oplysninger om kunder for det tilfældes skyld, at der en gang i fremtiden måtte komme en retssag hvor den pågældende kunde er involveret? Eller sletter du data i henhold til GDPR såfremt der endnu ikke foreligger et anklageskrift mod kunden? Der...

Re: Kong Salomon

Men Yoel, det er en grov forsimpling. Nej, det er en konstatering af en gængs misforståelse. Mange tror, at de med GDPR i hånden selv kan styre, hvilke oplysninger, virksomheder behandler om dem. I nogle tilfælde kan de, men hvis anden lovgivning trumfer GDPR, er det ikke muligt. Og der er ...

Re: Kong Salomon

Så snart en regning til en kunde er dannet af de bagvedliggende forbrugsdata, kan de bagvedliggende forbrugsdata som masteoplysninger slettes. I praksis ville jeg nok vente i 3 måneder således at f.eks. klage over faktura kan undersøges. Men alle bagvedliggende forbrugsdata kan straks slettes ...
Kommentar til Hjælp til naboerne i IPv6 land

Re: Undgå Fibia

Hvis de har IPv4 adresser nok. Hvorfor benytter de så NAT på deres eget net, hvilket jo betyder at man ikke kan nå en server der står på et net leveret af Fibia, hvis man ex kommer fra et TDCnet leveret internet? Det er et åbent spørgsmål, om Fibia har IPv4-adresser nok - umiddelbart ser det...
Kommentar til Infrastruktur uden IT

Re: Spild af penge

Og Robert Pirsigs bog "Zen and the Art of Motorcycle Maintenance" konkluderer at kvalitet ikke er målbart. Men ikke desto mindre er vi vel alle enige om, at PHK's Varnish er et eksempel på software af høj kvalitet, mens Polsag med høj sandsynlighed var det modsatte? Og hvad baserer...
Kommentar til Infrastruktur uden IT

Re: Spild af penge

Denne form for incitament struktur matcher i nogen grad det, som gælder for det offentlige i dag. Man kan kalde det "nulfejlskulturen". Jeg vidste ikke, at man allerede brugte bonusordninger og holdt folk op på deres konkrete performance i det offentlige :) Som sagt er der tale om...
Kommentar til Hjælp til naboerne i IPv6 land

Re: OT spørgsmål.

Hvad er rationalet i at gøre det på den måde, for som jeg ser det får man stadig til syvende og sidst det samme ud af det, nemlig en fast IP som alligevel kræver NAT indadtil? Årsagen er sandsynligvis, at det fra et teknisk synspunkt er væsentligt nemmere at levere et /30-net end at skulle d...
Kommentar til Infrastruktur uden IT

Re: Spild af penge

Hvordan skulle sådanne KPIer være udformet? Et hurtigt, ikke-gennemtænkt forslag: Hver udvikler tildeles en grundløn. Dertil oprettes en månedlig bonuspulje af en vis størrelse, hvoraf en del uddeles til udviklere, der finder (og retter) signifikante fejl i andre udvikleres publicerede kode...
Kommentar til Hjælp til naboerne i IPv6 land

Re: Undgå Fibia

Jeg er desværre låst til Fibia for nu, men forhåbenligt bliver det fibernet snart åbnet for andre udbydere. Hos Kviknet havde vi egentlig planlagt at lancere IPv6 på Fibias net i først marts, siden i maj, men desværre er åbningen af Fibias net blevet udskudt yderligere pga. nogle tekniske pr...
Kommentar til Hjælp til naboerne i IPv6 land

Re: Du forklarer meget godt selv, hvorfor det er så svært....

Personligt vil jeg drøn gerne tilbyde IPv6 på vores netværk. Har skam fået tildelt adresserne. Men at skulle supportere slutbrugeren Hr. og Fru Jensen, der skal have det til at virke på en WiFi router til kr. 499,- er altså en gigantisk udfordring, specielt når det er så kringlet, som ovenståen...
Kommentar til Infrastruktur uden IT

Re: tomrør og fiber over alt

Fiber ud at alle og samtidigt etablering af tomrør, så er de penge brugt. Det kommer jo alligevel i løbet af få år, så hvorfor bruge offentlige penge på det? I forvejen er fibermarkedet rødglødende, og det er svært at skaffe kompetente gravefolk.
Kommentar til Infrastruktur uden IT

Spild af penge

Allerførst: Nej, vi kan ikke på nogen rationel måde bruge 80 mia. offentlige kr. på digital infrastruktur. Danmark er et af verdens mest digitaliserede lande, og den største hurdle ser p.t. ud til at være udbygningen af fibernettene, som markedet fint klarer uden større indblanding fra statens si...

Re: Definer forsikring

Så det falder indenfor en persons eget ansvar at: Være opvokset i et udsat område? Være blevet udsat for overgreb? Have forældre med et ikke-genetisk betinget misbrug? Være blevet invalideret af en spritbilist? Ikke at vokse op med uudtømmelige økonomiske midler? Det er en ret barsk ...

Re: Definer forsikring

På trods af at de to lokationer jeg valgte rent indbruds mæssigt mv. er sådan defacto ens. Så ja markedskræfterne er der, men de virker ikke nødvendigvis på den måde, som du (og mange andre) forudsætter. Det siges, at aktuarer er blandt de højest lønnede lønmodtagere - og med god grund. Det ...