Bent Jensson

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Grove løjer...

Svar på hvem der er datansvarlig; dataansvaret følger generelt ansvaret for den opgave der skal løses, gymnasierne (eller andre undervisningsinstitutioner) underskriver databehandleraftale med leverandøren af det studieadministrative system (f. eks. Lectio) og Undervisningsministeriet har bl.a. ...
Kommentar til Datatilsynet undersøger gymnasie-platformen Lectio

Grotesk - og dog

Nu er jeg ikke dedikeret Lectio-tilhænger. Men 10 år gamle data i Lectio. Mon ikke det er institutionens ansvar og ikke leverandørens. Hvis man kan sige at der på centrale områder er store ligheder mellem persodataloven/databeskyttelsesdirektivet og databeskyttelsesloven/databeskyttelsesforordni...

Re: Persondataforordningen

STIL/UVM/UNI-C/BUVM (eller hvad de nu hedder) har i øvrigt tidligere godkendt Lectio - vist nok i 2008. Det er muligt at indberetninger til Undervisningsministeriet (som danner grundlag for tilskud til skolerne) foretages korrekt, men nogle vurderer at der kan være problemer i forhold til perso...

Re: Persondataforordningen

Det lyder besnærende, men revisionen bør lige nu outsorces således kritikken fra Macom ikke bliver legitim. De studieadministrative systemer for ungdomsuddannelserne står overfor en markedsgørelse. Hvis STIL reviderede kunne man berettiget kritisere STIL for ikke at godkende et system, netop ford...

Ensidigt

Jeg synes det er påfaldende i hvor høj grad Version2 fremstiller Macom og Lectio i et ensidigt positivt lys. Er der særlige relationer mellem de to parter siden Version2 ikke præsenterer læserne for problemstillinger omkring Lectio og håndtering af personfølsomme oplysninger, se f. eks. http://da...