Kurt Frederiksen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Richard Stallman træder tilbage fra FSF og MIT

Re: Synes du virkelig han er blevet uretmæssigt lynchet?

Hvis Minsky havde haft sex ved den pågældende lejlighed, ville det uanset hvad have været "sexual assault" i juridisk forstand, fordi Epsteins offer var mindreårig på det tidspunkt. Og, i alle tilfælde, hvis Minskys minde var værd at forsvare i den kontekst (han var en væsentlig...
Kommentar til Er du også gået hen og blevet teknochauvinist på dine gamle dage?

Re: Løsningsforslag problematisk

Personligt kan jeg ikke koncentrere mig ORDENTLIGT på kontorer med mere end 4-5 andre så jeg håber det igen vil blive umoderne med de store kontorområder... En lidt sjov kommentar i og med heller ikke kontormiljøet skal være et modefænomen men afspejle de funktioner medarbejderne har. Det er...

Re: Den gamle vurdering af at

Vi får også skattefradrag for de penge vi betaler i renter på vores lån, men det betyder jo ikke at det på magisk vis bliver en god forretning at låne penge. Hvad har renter med noget at gøre? Du løber mere og mere ud af en tangent. Om det er en god forretning at låne penge afhænger da af e...

Re: Staten er for stor

Så hvad er det korrekte antal kontrolsager og hvad er beløbet der reelt tilbagebetales/spares per år? Du spørger efter længden på elastik i metermål. Hvornår er en kontrolsag en kontrolsag? Er det når den anmeldes, når den rejses eller når den afgøres endeligt til statens fordel? Da mange ud...

Re: Den gamle vurdering af at

Husk også at alle de penge som det offentlige samt deres ansatte og leverandører betaler til skatter og afgifter ryger tilbage i systemet igen. Det er jo sådan set ligegyldigt når man taler om de direkte omkostninger. Det der kommer ind igen skal jo også igen behandles af andre offentlige a...

Re: Den gamle vurdering af at

Det er da noget af et postulat - kan du henvise til nogen referencer til de 120.000 kr? Jeg læste det i Berlingske papiravis i slutningen af 2018. omkring november måned s.v.j.h. Det omtales også her i en lidt anden udgave: https://www.denoffentlige.dk/administration-og-bureaukrati-velfaer...

Re: Den gamle vurdering af at

Jeg vil sige, at i og med der faktisk ikke er så store forskelle på de etablerede partier, så kan det være hip som hap hvad regeringsfarve vi har Det kan man debattere til uendelighed men postulatet var at det entydigt var en socialistisk tankegang der var roden til alt ondt og dermed årsage...

Re: Den gamle vurdering af at

socialisme altid fører til diktatur - kan man konstatere virker korrekt og kan observeres i real-tid her i Danmark. Det er jo noget vrøvl i og med at denne omsiggribende overvågning har haft sin mest eksplosive faser under borgerlige regeringer. Det var vel først og fremmest Anders Fogh Rasm...
Kommentar til Forkert at det går bedre end nogensinde med kvinder i it

Re: IT værdi

Og hvis vi kunne få dæmpet koret af: Køb nu i stedet et amerikansk standardsystem i stedet for at ville lave noget selv-konsulenter. Når har de seneste års erfaring med offentligt it jo ikke ligefrem været den store eksponent for at vi skal udvikle selv. Det styrker jo heller ikke tanken at ...

Re: Konsekvens

Det ville have været bedre at det blev dømt ulovligt, så var der stadig åbnet for at politiet med en kendelse i fremtiden kunne få adgang. Læs nu dommen: ”Under hensyn til oplysningerne i rapport af 2. november 2017 lægges det til grund, at der ved forsøg på at udlæse data fra en smartphone...

Re: Problemet...

... er vel ikke kun hvordan de kom ind på telefonen - selvom jeg afgjort ikke er glad for at de brugte fysisk tvang, da det er en glidebane vi skal holde os langt fra - men lige så meget at de ransager en telefon uden kendelse. Det følger jo den praksis der allerede er for ransagning. Politi...

I det mindste tog de ikke fingeren fra ham.

Det var jo heldigt for ham at det var politiet og ikke andre kriminelle. De havde nok ikke ladet ham beholde fingeren. Er du så sikker på at Biometri er en sikkerhed du vil bruge?

Re: ikke forstået internettets struktur

For som Kjeld også siger, at hvis enkelte bidragsydere i et OS projekt får for megen magt, så kan de i praksis overtage hele projektet, og al videre udvikling foregår på deres præmisser. Netop det senarie er jeg ikke så bange for, hvis brugerne bare bliver bedre til at vælge og det gør de. ...

Re: ikke forstået internettets struktur

Fordelen ved Open Source er da netop at vi ikke alle behøver at udvikle det samme igen og igen, men at alle kan vælge chromium. Men det ændre ikke ved at Mozilla har en pointe. Misforstå mig ikke for jeg er stor tilhænger af fri software men det er i ligeså høj grad er brug for er frie og åb...
Kommentar til SF: Vi vidste ikke, at det er muligt at anonymisere trivselsmålinger

IT uddannelse til SF'ere

Jeg vil godt anbefale at SF tager kontakt til IT-Politisk Forening med henblik på at blive uddannet i almindelige IT dannelse. Det er da fuldstændigt urimeligt at SF'ere i dagens danmark ikke har bedre forståelse for en så central del af den danske infrastruktur.
Kommentar til Fattede loddekolbe og fandt frem til remote-exploit i TDC's Homebox

Absurd!

Frygten for at blive mødt med en politianmeldelse rumsterede i baghovedet, da Lasse Trolle Borup tog kontakt til TDC i første omgang, men folkene hos Langkjaer Cyber Defence regnede nu ikke med det." Det er ganske absurd at folk der finder sikkerhedshuller i produkter skal overveje om de vil...

Re: Definition af anonymiseret data

Ja, men definitionen er jo svær at overskue. Det er jo velkendt at lovgivning altid har gråzoner og denne er selvfølgelig ingen undtagelse. Det er jo netop derfor man har dommere til at udrede detaljerne i hvert enkelt sag. Når det er sagt, så vil man altid komme i problemer når data kan he...

Re: GDPR trådte i kraft i april 2016

Jeg er i en vis grad enig med dig, men virksomheder har jo et objektivt ansvar for egen forretning og jeg synes lidt du her giver medierne skylden for at virksomheder over en bred kam har været sløve i optrækket. At danske medier så er rigtig dårlige til at dække privathed og sikkerhed i det hel...
Kommentar til 2017, en negativ status

Re: Nej, meget er det, men >stadig< ikke pyramidespil.....

Hvis du har tænkt dig at blive rig på BitCoin skal du finde nogle idioter der køber dine bitcoins for rigtige penge inden korthuset kollapser. Hvis du tror korthuset ikke kollapser er du en af disse idioter. Det gælder jo alle valuta. Alt køb og salg af valuta er baseret på at nogen vil kø...

Re: Er det så urealistisk?

Ja, det er meget urealistisk. Prøv lige at se hvilke systemer det drejer sig om: "herunder blandt andet i lønsystemet, økonomisystemet og i rejseafregningssystemet." Jeg vil godt se den IT revisor der uden bemærkning godtager en sådan procedure lige midt i årsafslutningen. Der skal da...