Claus Bobjerg Juul

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Ingen sager bliver genåbnet efter politiets teledata-skandale

Re: Teledata ikke vigtigt og skal stoppe

I sagens natur er teleoplysninger yderst sjældent direkte beviser, men indikationer, der bruges til spor i efterforskningen. Kan jeg antage at du står først i køen til at få en tracking enhed permanent tilsluttet, så staten og politiet kan overvåge om du gør noget ulovligt eller hvem der gør...
Kommentar til Ingen sager bliver genåbnet efter politiets teledata-skandale

Teledata ikke vigtigt og skal stoppe

Hvis der ikke er sager der skal genbesøges, må det betyde at de kriminelle alle er dømt på andre beviser, Hvilket må betyde at teledata ikke er vigtige. Når teledata ikke er vigtige så er der ingen grund til at logge dem. Nu er der sikkert en eller anden politimand eller jurist/økonom der vil s...

Hårdt, men retfærdigt

I sidste uge kaldte jeg firmaets håndtering af persondata for amatøragtig. Men det er en hån mod amatører at kalde den amatøragtig, for det her er så absurd på så mange planer. LOL

Re: Spændende..

Det skulle nok hjælpe med lidt fokus hos diverse firmaer :) Desværre tror jeg det ender med at ILVA frikendelse eller en meget lille bøde, i størrelsesorden 25K-50K.
Kommentar til Erhvervsstyrelsen ændrer cookiepraksis

DK Hostmaster

Det kunne være fedt hvis Erhvervsstyrelsen var lidt nytænkende, fx at få udleveret alle registerede domæner af DK Hostmaster (ingen GDPR data) og besøge alle domæner for at undersøge overholdelse. Det kræver lidt forarbejde, men så kan man jo overfor bla Rigsrevisionen vise at man tager sit tils...

Dum gås og forgiftning af debatklimaet

..og i det spil hjælper dine udmeldinger sandelig ikke, de er tværtom med til at forgifte debatklimaet endnu mere. og fordi en eller anden dum gås(m/k) ingen vilje har til forandring. Er dobbeltmoralsk i mine øjne. Ligesom man som lille firma godt kan glemme alt om at få offentlige kunder...

Re: Hvad tager kommunen udgangspunkt i?

Kære Henrik Spørg dig selv hvordan kommunen ville håndtere det hvis den samme elev afleverede det på kladdepapir,... Problemet er som overskriften antyder, kommunerne gennemføre IKKE en risikovurdering Hvor tror du risikoen er størst? Hvor tror du sandsynligheden er størst? Hvor tror du konsek...
Kommentar til Minister: Flere virksomheder skal ind under statens netovervågning

Et par spørgsmål

1) Har ingen af de ca. 40 offentlige myndigheder en SolarWinds Orien installation? 2) Har operatøren af sensornettet kunnet "se" den uautoriseret trafik? 3) Har operatøren af sensornettet grebet ind og advaret deres kunde/klient? Nå de tre spørgsmål er besvaret af operatøren af...

Re: Ressourcer, viden og andre løsninger

Det er vigtigt at holde sig for øje, at der især i mindre kommuner er småt med ressourcer til disse opgaver, og der kan oveni være mangel på viden omkring dette komplekse felt. ...... Det er ikke manglende vilje. Er det så ikke et tegn på at kommunens eksistensgrundlag er manglende? Der er i...

Re: Mon det ville være OK hvis de havde brugt Signal?

Hvis de havde brugt Signal i stedet for WhatsApp, og taget billedet inde fra app'en, så billedet ikke røg i fotoalbum, direkte i en privat gruppe, ville det så egentlig ikke være en ganske sikker løsning? (forudsat telefonen er sikret ordentligt med kode osv, og Signal også kræver kode) Hvis...

Re: En gratis omgang?

Ydermere ender forfatningsdomstole altid med at blive politiseret når det er svært at ændre forfatningen. Der er derfor at vi skulle have haft et valg sidste år. Da folketinget sidste år opdager at de er "nød" til at bryde grundloven, burde de have taget konsekvensen og sagt "...

Hvad tager kommunen udgangspunkt i?

Men i risikovurderingen skriver man, at det enten har ‘ingen’ eller ‘ikke-alvorlig’ betydning for borgerens ‘helbred og sikkerhed’, hvis der sker et brud på fortrolighed, integritet eller tilgængelighed. Det samme konkluderer man for borgerens ‘økonomi’ og ‘hverdag i øvrigt’. Scenario: Familie m...

Re: Med et underbemandet politi, som kun med nød og næppe

Så summa summarum, politiet har samlet set ikke været udsat for en reduktion af bevillinger og mandskab, tværtom, men prioriteterne er blevet ændret, ikke nødvendigvis til det bedre. Det er pengesiden, hvordan med bemandingssiden? er antallet af betjente også steget og hvad med antallet af d...

Re: Nej KL det er en ommer...

Det er den dataansvarlige (kommunen) som skal foretage vurderingen og ikke databehandleren (leverandøren). Eller så må vi tilbage til at borgerne har den fulde kontrol med data, dvs. jeg bestemmer om hvilke af mine data som kommunen må håndtere, hvem kommunen må videregive data til osv. Det...

Hvem har jurister der kender flere landes love

KL anbefaler dog, at kommunerne ikke går i gang med at vurdere tredjelandenes databeskyttelsesniveau, herunder lovgivning på området, men lader leverandørerne foretage denne opgave Hvis opgaven overlades til leverandøren bør man nok spørge sig selv: 1) Har leverandøren en interessekonflikt? 2)...

Frihed til Nick Hækkerup

Vi kan alle være med til at Nick Hækkerup mere frihed! Registere og hver gang man ser Nick Hækkerup og evt. følge efter han (inden for lovens rammer), så kan vi i fællesskab skrive en blog/wiki over vores registeringer. Så må vi som om Nick Hækkerup stadig mener at overvågning giver frihed.

Kære alle der ikke har adgange til PET, FE og CfCS's data

Start et andet sted. Hvad findes der bevis for, der findes bevis for at Amerikanske myndigheder tidligere har "inficeret" Cisco udstyr med bagdøre. Ergo skal ALT Amerikansk udstyr sortlistes indtil at det kan bevises at Amerikanske myndigheder ikke længere "inficere" udstyr....
Kommentar til Nu kan du hive teleselskaberne i retten for ulovlig logning

Re: Politianmeldelse?

Kan man ikke 'bare' anmelde sit teleselskab til politiet? I princippet jo, men politiet magter ikke at efterforske sagen så de henligger bare sagen (Det er et kvalificeret gæt).

Re: SAMARBEJD - del konsekvensanalyse fra alle kommuner

konsekvensanalyser af BORGERES DATA - bør ligge offentlig til skue forstår jeg ikke at 45 kommuner skal udvikle deres egen Jeg tror du har fat i noget her!!!! En konsekvensanalyse udarbejdet i én kommune, kan kommunen undlade at give borgeren (eller andre) indsigt i, men samarbejder fle...

Re: Jeg har sagt det før

Det har aldrig nyttet. Som Gert skriver, det er der vist ikke empiri til at konkludere. Det er borgerne, der betaler gennem højere skatter og dårligere service. Det er rigtigt men det er altid borgerne der betaler for der er ikke andre til at betale. Bøder og gerne store bøder kan måske få bor...