Claus Juul

Kommentarer

Re: Debattråden

Det er faktisk min mission at øge det tekniske indhold på Version2. Det støder dog lidt på den udfordring at det ikke er så nemt at få teknikerne på banen og fortælle om deres cases og projekter i en teknisk term. (måske må I ikke for jeres chefer?) Så V2 ønsker at skrive om IT-teknikken ...
Kommentar til Amerikansk forsikringsselskab vil nu kun forsikre kunder med fitness-ure

Spænd det fast

Er det ikke bare at spænde uret fast til noget som når alle målene, fx. en idrætsudøver eller måske en lille anordning der får det til at se ud som at man bevæger sig det man skal.

Re: Debattråden

Tror der næsten er konsensus om at der er et strukturelt problem med offentlig IT. Både og jeg ser lige så meget et tillidsproblem i forhold til dele af det offentlige, og det handler ikke bare om it.

Re: Scenen er sat

Scenen er nu klar til næste opsætning. Næste opsætning er at nu er barren sat for at andre også kan negligere et dødfald, og når så flere har gjort det og tiden er moden til det, så kan to dødsfald også negligeres osv. det er den berømte glidebane.

Re: Pyt. Han var død alligevel.

Formoder V2 påtager sig ansvar for evt overtrædelse af den nye EU forordning med hensyn til citat og dybt link. dr kan vel også bruge lidt penge nu. Licens er noget vi giver til hinanden, ergo må DR have givet licens til at alle der betaler for at se deres programmer, hvilket sjovt nok og...

Belejligende

Det er belejligende at det var et andet it-system, det var også belejligende at ledelsen ikke aktivt spurgte ind til de forhold der var om at myndighederne var bekymret, man skulle nødigt pådrage sig ansvar.

Re: Forklaring udbedes...

Tænk hvis lægen hver gang skal spørge om love til at registrere ens data når man er til behandling. Tænk hvis jeg som dataejer kunne bestemme hvilke data der deles med hvilke parter og/eller til hvilket formål! kommunen ligeledes når man skal modtage en social ydelse Tænk om jeg ...

Re: Medarbejderne er sjældent arkivarer

Udstyrstyper, firmwareversioner, API-dokumentation, firmakunde-sager, ... Disse typer information kommer desværre ofte kun i emails, og medarbejderne har ingen steder at putte dem hen Udstyrstype hører til i en CMDB. (kan være et excel ark) Firmwareversioner høre til en et software repo...

Re: Forklaring udbedes...

Nu kender jeg ikke lovgivningen på området i detaljer, men jeg ville blive overrasket hvis ikke regionerne har hjemmel til at bruge data til kvalitetssikring og -udvikling. Min pointe er at vi i Danmark antager at der er hjemmel ud fra vores samfundsnormer. GDPR lovgivningen er Europæisk ...

Re: Forklaring udbedes...

men ikke har haft et klart formål, overhovedet lovligt? I det offentlige Danmark har vi samlet alle mulige data ind fra alle mulige steder, nogen mener at dette giver hjemmel til stadig at gøre det. Gdrp siger klart at brugeren/borgeren skal informeres og give sin accept (med mindre at d...

Så rigtigt

Burde ledelsen ikke bare bemyndige virksomhedens it-afdeling til at slette alle mails der er mere 5 år gamle? Modargumentet vil nok være noget ala "jeg har kontrakter der har en tidshorizont på mere end 5 år". STOR FAIL LYD! Kontrakter eller mailkorspondance vedrørende kontrakter...

Re: Mål for bloggen

Hvis målet var at demonstrere, at der ingenting sker, så har du åbenbart ramt plet. Men hvor er gevinsten? Jeg tror gevinsten for Martin ligger i at han skaber opmærksomhed op emnet og håber at andre vil gøre det bedre.

Siloer

Jeg tror desværre at rigtigt mange virksomheder arbejder i siloer. Ledelsen vedtager en strategi/målsætning fordi den lyder god og salgsmæssig visionær samt fremmende for virksomhendens økonomi. Et problem jeg har ses flere gange er at resten af virksomheden ikke tager strategien/målsætningen se...

Hvad med Danmark

Har Danmark tilsvarende laboratorium og vil det blive opdaget hvis nogen forsøgte at hacke dem?
Kommentar til Botnet leger kispus med malware-jægere via reverse proxy

Blok ngrok.com

Blokere for *.ngrok.com så burde den sag være ude af verden.

Re: Hvordan ?

Vi har ellers været travlt beskæftiget med at få genereret medarbejdersignaturer til lærerne så de kan tilgå systemerne i disse måneder Betyder det så ikke at når en anden lærer overtager tjansen for en anden, så vil den tidligere korspondance være utilgængelig for den der overtager? Og h...

Ja, der mangler noget

Det er godt formuleret og rigtigt set at der er nogle problemstillinger i at CfCS skulle varetage sådan en opgave. Der er nød til at være et organ der kan diskutere, anbefale og evt også handle i forhold til alle områder, både cyberkriminelle, fremmede statsmagter, hacktivister osv.

Re: Godt set - meget relevant.

ikke har fundet det hensigtsmæssigt politisk at etablere et IT udvalg på Christiansborg Min personlige holdning er at et IT udvalg lugter for meget af IT. IT er ikke målet, derfor bør der ikke være et IT-udvalg. Et digitaliseringsudvalg vil være bedre. it- og cybesrikkerhed, finder pol...

Hvordan ?

Data er krypterede fra det øjeblik de bliver afleveret til Aula Der menes sikkert TLS/SSL kryptering via certifikater på webserveren. og når de lagres i Aula Dette kan gøres på mange måder, fx at der anvendes full harddisk kryptering, men hvis Amazon på nogen måde har login til de server...
Kommentar til Minister: Krav om GDPR-samtykke til kirkeblade er absurd

Huske de andre sider

I Danmark er det måske lidt absurt, men hvad med andre EU lande, hvad gør de? (husk at loven har rod i EU og ikke Danmark) Må muslimer så også gerne have et tilsvarende blad og skrive deres medlemmers navne og hvad med jøderne osv.