Claus Juuls billede

Claus Juul

Kommentarer

Sammenhæng

»Det gælder for eksempel den komplicerede patient, som skal henvende sig flere steder, og her bliver ansvaret placeret hos patienten, og derfor får patienten ikke den service, som den burde være: et sammenhængende patientforløb,« sagde ministeren. Jeg kender en patient bosiddende i Aalborg, h...
Kommentar til Lad os få noget fornuftig offentlig IT

Re: Lets Encrypt DK

gov.dk certificater Som Flemming Riss skriver, hvorfor stole på andres CA funktion. Ideen med at have et TLD, der styres af det offentligt og kun kan være offentlige myndigheders sider er god. så et .dkoff (ellet noget andet) TLD og en offentlig CA der kun evt kun udsteder certifikater til d...
Kommentar til Produktansvar for software

Enig

Tanken om at software der ikke længere vedligeholdes skal frigives som open source er jeg enig i. Jeg mener at "problemet" bør løses ved at rettighederne til produkter med lav livscyklus, herunder software, sættes ned til måske 5 år. og der stilles krav om at ethvert stykke softwares...

5,7 procents chance/risiko per år

betyder at en sårbarhed der er 4 år gamle har en kollisionsrisiko på 24,8%, eller gælder den alm. regler for rentes regning ikke? Vedrørende det at holde sårbarheder hemmelige, vil jeg mene at dette "bare" får producenten til at sove på laurbærren og ikke løse problemet.

Hvem har påpeget hvilket fejl og forsinkelser

Nu bliver det spændende at se hvem der har påpeget hvilket fejl og forsinkelse. Min erfaring siger mig at den part der er bedst til at dokumentere (fx mails) at den anden part har skyld i hvilke forsinkelser (og fejl) og få den anden part til i en eller anden grad at erkende dette, vil være den ...

Hvad med forældrene

»Før det blev meldt ud, har jeg ikke hørt en eneste lærer efterlyse dette redskab. Ikke en eneste forældre har ytret et ønske, og ingen elever har på noget tidspunkt oplevet et behov,« skriver Gunni Østergaard Pedersen i kronikken. Prøv lige at spøge forældrene, jeg personlig kunne godt tænke...
Kommentar til Åbne offentlige data og privatliv: »Det er ikke nogen nem opgave«

Hvorfor...

er der så mange der har så travlt med at gøre datasæt åbne, når data som alle er påvirket af ikke er tilgængeligt. Hvorfor er domsafgørelser ikke offentligt, de styrer trods rigtigt meget fx hvordan en sag skal falde ud, hvis der ikke er ændret praksis siden den seneste dom. Dette "problem...

Jeg er klar

Hvis der er et teleselskab der læser med derude: Jeg er klar til at skifte teleselskab, hvis overvågningen droppes. Jeg forventer at nogen (fx politi eller justitsministeriet) vil føre en sag og at den sag indbringes for retten, evt. EU-retten. Jeg er villig til at betale 25% mere for mit abon...
Kommentar til 38 nye Android-telefoner solgt med malware

Mange Samsung enheder

Med så mange Samsung enheder på listen, får det mig til at tænke: Har Samsung bevist installeret denne malware eller er der en hacker der har haft en adgang til Samsungs interne netværk og plantet malwaren?
Kommentar til Politi vil konfiskere Bitcoins i narkosag

Corner the marked

Jeg tror Norsk politi forsøger at sætte sig på markedet for bitcoins, det er trods alt 1/175000 af alle bitcoins de beslaglægger.

To sider af samme sag

Det er meget beklageligt, men det er en leverandørfejl Jeg gad godt at se, hvem der har testet og godkendt den change/ændring, der har introduceret fejlen.
Kommentar til Ingeniørforeningen ramt af angreb med ransomware

Hvor er ledelsen

Jeg tror ikke der er ikke tale om en menneskelig fejl. Jeg tror der er tale om en ledelse der ikke har identificeret at dette var en reel risiko og har taget de nødvendige beslutninger om mitigerende foranstaltninger.
Kommentar til 'Børnehavehackeren' frifundet i Landsretten

Re: Infoba skal være glade ...

Nu kender jeg ikke infoba's løsning, men hvis det er en løsningen hvor kommunen/institutionen køber et stykke software, så vil jeg mene at de aldrig kan dømmes efter GDPR, da de ikke beskæftiger sig med persondata af nogen art, de beskæftiger sig kun med software udvikling.

Segmentering vs sikkerhedssegmentering

Kan vi ikke nok blive enige om en ny terminologi. Segmentering, når vi taler om subnetting (og supernet) og klasse a,b og c netværk. Sikkerhedssegmentering når vi taler om at begrænse et segments kommunikationsmuligheder med et andet.
Kommentar til Føl smerten hos dine interessenter

Sælger pain

Løsning: Inddrag sælgerens input i backloggen, vis det opdaterede roadmap og skab et feedback-loop (optimalt også med kunden) Når sælgeren har lukket salget, er sælgeren tit videre og ikke længere interesseret. Pain'en overtages af den leveranceansvarlige.

Re: Retssager

Hvis der er ikke er dokumentation for, hvordan der skabes sporbarhed kan metoden ikke anvendes, det vil være videnskabelig uredelighed.
Kommentar til Nedbrud og monokultur: Ingen bliver fyret for at vælge Amazon

Re: Som en klog mentor sagde til mig...

Ja, det kræver viden om og indsigt i det man ønsker at outsource. Mange tro desværre at outsourcing er den magiske kugle, der løser alt.
Kommentar til Rettighedsalliancen: Brug af ulovligt indhold skal straffes hårdere

Re: HVAD må man??

Køber du en dvd i USA, og download en version med danske undertekster eller et andet kommentarspor eller andre små ændringer er det ikke det samme værk, dvs du ikke har rettigheder til det. Jeg mener dog at rettighederne burde være flydende, sådan at når jeg køber dvd'en så har jeg ret...

Som skrevet før

Der skal anlægges en retssag, ved eu-domstolen, så kan det være der bliver rettet ind meget hurtigt.

EU og EU-domstolen

»Vi fortsætter med den logning, vi har i dag, indtil vi har en ny lov på plads. Det sker med fuld accept fra EU,« Det kan være at de andre regeringsledere og parlamentet har givet deres accept, men jeg tvivler seriøst på at EU-Domstolen har givet deres accept.