Mogens Ritsholm

Jurist: Forening tabte den store logningssag på grund af fodfejl

Man kan selvfølgelig ikke sagsøge en Justitsminister, fordi man mener, at han forvalter sit embede forkert. Så kunne der blive rigtig mange sager.

I vores system kan man på mange fagområder klage til et nævn, som højeste administrative instans. Hvis der er et direkte erstatningsspørgsmål involveret kan man gå videre til retten. Men den vil normalt afvise, hvis der ikke foreligger en afgørelse fra nævnte.

På teleområdet er der to nævn for henholdvis forbrugere (teleankenævnet) og et nævn, hvor telemyndigheders afgørelser kan indbringes (teleklagenævnet).

Udover de særlige fagnævn kan en ministers forvaltning indbringes for Folketingets ombudsmand, hvis der ikke er andre relevante nævn, som kan benyttes.

For mig at se burde "ulovlig logning" være indbragt til ombudsmanden.

Men ombudsmanden vælger selv sager, som de begrænsede ressourcer kan bruges på. Sagen skal derfor snittes til, hvis den skal have en chance. Man kunne f.eks. have klaget over, at justitsministeren ikke har iværksat en egentlig udredning om behovet for ændringer i logningsbekendtgørelsen i lyset af den teknologiske udvikling, indhøstede erfaringer og EU-domstolens kendelser for sager i andre lande (Tele2-sagen).

Måske ville det have en chance for, at ombudsmanden ville undersøge det.

Og så kunne man evt. gå videre til EU-domstolen. For når højeste administrative instans har været inddraget og der ikke er mulighed for, at en forening, der ikke er part i spørgsmålet, er der ikke andre muligheder tilbage. Men EU-domstolen vil nok afvise med samme begrundelse som højesteret medmindre klagen er meget konkret.

Så udfaldet af sagen er ikke overraskende.

Det overraskende er, at den fremgansmådemåde, som foreningen har valgt.

Det har været så amatøragtigt, at man vel egentligt har svigtet de mennesker, der har støttet sagen.

31. marts kl. 16:27
Ny overvågningslov fører til gensyn med sessionslogning i »light-udgave«

Logning af IP-identitet ved CG-NAT har intet med sessionslogning at gøre. Det er fuldstændig vanvittigt at kalde det halv sessionslogning eller tale om, at man logger færden på internet.

Men det er rigtigt, at det kan føre til rigtig mange logningsposter.

Formålet med logning af CG-NAT er alene, at man skal kunne identificere spor med IP-adresser ligesom man kan for kunder med fast eller dynamisk fast IP-adresse. Sagt med andre ord, skal kunder under CG-NAT ikke kunne gemme sig bag funktionen.

Man har allerede indført kravet i Sverige. Den naturlige journalistiske fremgangsmåde ville derfor være at spørge ind til det i Sverige.

I øvrigt er kundeidentitet ikke omfattet af EU-domstolens afgørelser, da det hverken er trafik- eller lokaliseringsdata. Det er er årsagen til, at Sverige indførte det uden hensyn til EU-dommene (fremgår af SOU bag indførelsen).

Men Version2 er i hele logningssagen et at de værste eksempler på dårlig fagjournalistik, hvor man trods intensiv dækning stadig ikke forstår sagen bare en smule.

Forslaget om logning af CG-NAT lider under den mangel, at langt de fleste NAT-funktioner er i private domæner, f.eks. i campusnet. Og der kan man jo ikke forlange tildelingerne logget.

Men det forstår version2 nok heller ikke.

23. februar kl. 11:03
Den nye lognings-lov er stadig noget ulovligt juks

Version skriver selv således om gæstebloggen:

"Gæstebloggen er Version2's one-off-blog, som skrives af fagfolk. Brænder du også for at skrive om en aktuel eller væsentlig problematik af it-teknologisk karakter, så kontakt redaktionschef Henning Mølsted på hm@ing.dk."

Hvordan er ELs IT-ordfører Eva Flyvholm kommet til at tilhøre gruppen af "fagfolk"? Hvordan kan hun overhovedet tro, at hun kan optræde således?

Artiklen afslører ikke skjulte evner for teknologiforståelse, og som tidligere sagt, har hun end ikke forstået den bærende tankegang bag Justitsministeren lovforslag.

Version2 - er det niveauet?

Version2 - det er simpelthen, som meget andet hos jer, rystende ringe og helt ude af trit med faglige idealer for IDA.

Alle synspunkter skal være velkomne. Men det skal være fagligt og logisk funderet.

Formentlig er indlægget blevet afvist af andre mindre faglige medier på grund af den manglende kvalitet. Det tyder form og længde på.

8. december 2021 kl. 12:31
Den nye lognings-lov er stadig noget ulovligt juks

Så kan IDA lige så godt lukke version2 helt ned. Det er ikke længere et medie for ingeniører. der prioriterer faglig kunnen og beskrivelser på et oplyst grundlag.

Version2 opstod da internet, It og tele var rigtig hype.

Men nu er det hverdag, og Danmark er ikke særlig fremtrædende for IT og Tele.

Områderne kan dækkes med færre men fagligt bedre artikler i Ingenioren ligesom andre områder i IDA-spektret..

Det giver mindre stof, men bedre dækning og et forstærket image for ingenioren.

Version2 er blevet nærmest pinlig dårlig - også i forhold til CW, der kan trække på et internationalt netværk.

Mon ikke forretningens udvikling peger i samme retning for Version2.

7. december 2021 kl. 23:28
Den nye lognings-lov er stadig noget ulovligt juks

Sådan går det nok, når version2 ikke længere holder en faglig stil.

Hvad ligner det, at lukke blog med en politikers vurderinger ind, når hun end ikke har forstået tankegangen bag det lovforslag, som hun kritiserer.

Så kan IDA lige så godt lukke version2 helt ned. Det er ikke længere et medie for ingeniører. der prioriterer faglig kunnen og beskrivelser på et oplyst grundlag.

7. december 2021 kl. 21:47
Den nye lognings-lov er stadig noget ulovligt juks
Denne kommentar er blevet fjernet af en moderator.
Den nye lognings-lov er stadig noget ulovligt juks
Denne kommentar er blevet fjernet af en moderator.
Den nye lognings-lov er stadig noget ulovligt juks

I er så optaget af menneskerettigheder og privatlivets fred og går derfor til kamp mod telelogning, som I ikke forstår meget af.

Og så diskuterer I her i tråden uden blusel mine personlige pensionsforhold uden at kende dem og uden at kende mine ansættelsesforhold, der fortrinsvis har været i staten..

Tak fordi I viser så tydeligt, at der er tale om flokadfærd på et sådant niveau. Det havde jeg også på fornemmelsen.

6. december 2021 kl. 15:44
Den nye lognings-lov er stadig noget ulovligt juks
Denne kommentar er blevet fjernet af en moderator.
Den nye lognings-lov er stadig noget ulovligt juks
Denne kommentar er blevet fjernet af en moderator.
Den nye lognings-lov er stadig noget ulovligt juks
Denne kommentar er blevet fjernet af en moderator.
Den nye lognings-lov er stadig noget ulovligt juks
Denne kommentar er blevet fjernet af en moderator.
Den nye lognings-lov er stadig noget ulovligt juks

Det lyder jo meget fint, men du kunne måske præcisere, hvor du mener grænsen skal gå?

Som allerede sagt kan man gøre som Sverige, hvor man har begrænset logningen til mobil og IP-adresser (der ikke er omfattet af dommen, fordi det ikke skal slettes efter direktivet) og differentiere de tider, som det skal opbevares.

Og glem betegnelsen "totalovervågning". Så¨er du også totalovervåget af bankerne, der gemmer dine kontobevægelser, flyselskaber, der gemmer passagerlister for ikke at nævne IT-tjenester, der gemmer alt om dig til evig tid.

Telelogning er et rimeligt redskab, hvor oplysninger opbevares i en periode i stedet for straks at blive kastet bort. De kan kun for den enkelte udleveres til politiet efter retskendelse.

99,99% af de loggede data bliver aldrig brugt inden de slettes.

At bruge betegnelsen totalovervågning er mildt sagt misvisende.

Men man skal begrænse telelogningen og ikke forlange oplysninger, der reelt kun kan opnås ved datafangst. For så gør man teleselskaberne til overvågningsselskaber. Man skal nøjes med oplysninger, der er vigtige for efterforskning og ikke gemme dem unødigt længe.

Den forståelse ligger ikke i Regeringens lovforslag. De gennemfører bare logningsvilkår efter ordlydende i EU-domstolens seneste dom, hvor betingelser for logning belyses.

De begrænser sig slette ikke inden for de nye rammer

Igen. Gør som Sverige

4. december 2021 kl. 10:28
Minkkommissionen vil lade FE genskabe slettede sms'er

Når der siges FE mon så ikke der menes CFCS?

Det er måske denne artikel, du tænker på

https://olfi.dk/2021/11/01/overkommelig-opgave-for-fe-at-trevle-sag-om-slettede-sms-korrespondancer-op/

Som du kan forstå mener jeg den er særdeles misvisende. Og det ville for alvor være en skandale, hvis CFCS aflyttede alle, der bruger statens eller mobiloperatørernes net og gemte indholdet i 1 år.

Det er jo helt vildt, tillader jeg mig at sige, selv om jeg aldrig har studeret dette lovgrundlag nærmere.

Ihvertfald har har al kritik af telelogning været noget forfejlet, hvis FE via CFCS havde masseaflyttet al kommunikation i disse net med kopi af både teleoplysninger og indhold :-)

men måske er Kistrup hoppet på den

3. december 2021 kl. 16:15
Minkkommissionen vil lade FE genskabe slettede sms'er

Når der siges FE mon så ikke der menes CFCS?

Måske. Men hvorfor skulle CFCS være specielt egnede til at åbne og genfinde slettede beskeder i en telefon?

Der har så været tanker om at CFCS ovevågede statens interne net, og at de derved skulle kunne have opsamlet Imessage for et år siden, når det går over WIFI. eller SMS via mobiloperatørens SMS-C.

Det har jeg svært ved at tro. For overvågningen drejer sig vel alene om styringen af disse net og funktioner inkl NOC mhp at opdage fremmed indtrængning og sikkerhedsbrister mv. - og slet ikke den afviklede trafik i telenet og lokalnet.

Og det ville være noget af en skandale, hvis de virkelig havde opsamlet trafik, så de kunne finde beskeder fra/til bestemte personer 1 år tilbage.

Så det er med sikkerhed helt ude i hampen.

3. december 2021 kl. 15:54
Minkkommissionen vil lade FE genskabe slettede sms'er

Tror du ikke at Michael Kistrup allerede ved om det kan lade sig gøre eller ikke?</p>
<p>Jeg ville blive forbavset, hvis de tekniske muligheder ikke allerede var drøftet på overordnet plan med FE qua hans arbejde med tilsynet.

Måske. men forholdet mellem FE og Kistrup er næppe hjerteligt, selv om personer i FE er blevet fjernet.

Jeg forstår slet ikke, at Michael Kistrup har bevæget sig ud i dette. Han har næppe teknologisk indsigt og har måske stolet på de meldinger fra 2 tidligere ansatte, der nærmets siger, at det kan FE sagtens løse - samtidigt med at de afslører total mangel på teknisk indsigt.

Nu vi er ude i det spekulative havde FE næppe noget imod, at han trådte forkert i denne sag, hvis de selv kan gå fri.

Det er vel også lidt vovet af Kistrup at bede statsministeren om tilsagn, hvis han på forhånd ved, at det ikke kan lade sig gøre af juridiske eller tekniske årsager.

Jeg hælder faktisk til, at FE siger nej med henvisning til manglende hjemmel. Så klarer de selv frisag, mens Michael Kistrup nok fremstår lidt magtliderlig.

Et tema, der sjovt nok også præger hovedsagen.

Læg mærke til, at hele banden kommer fra Justitsministeriets politikontor mv. ligesom f.eks Mette lyster knudsen og Jacob Scharf.

3. december 2021 kl. 14:12
Den nye lognings-lov er stadig noget ulovligt juks

EU-domstolens domme er noget makværk, som på meget væsentlige punkter ikke hænger sammen. Og deres tolkning af menneskerettighederne forekommer helt uunderbygget og unuanceret al den stund, at mange af de logningspligtige trafikdata alligevel gemmes efter gældende regnskabregler. Et forhold, som EU-domstolen end ikke omtalte i deres oprindelige dom. Og så er der i øvrigt en særlig domstol under Europarådet, der skal afgøre sager om overtrædelse af menneskerettighederne.

Så fra alle synsvinkler - især de tekniske og operative, som jeg har været i nærkontakt med - er EUs domme noget makværk, der savner underbygning og proportionalitet.

Hvad gør man så?

Normalt ændrer EU sine regler i respekt af domstolens afgørelser. Men i denne sag har EU-kommissionen ikke foreslået et komma ændret. Netop fordi der hverken er hoved eller hale i dommen på dette meget teknisk krævende område, som domstolen ikke magter. I stedet har man fremprovokeret nye sager, hvor domstolen fik lejlighed til at uddybe.

Men de har stadig ikke greb om sagen. Men de har dog åbnet for logning i et vist omfang på nogle højst ejendommelige og vanskeligt håndterbare præmisser, som vanskeligt kan gennemføres uden nye overgreb på telebrnchen og almidelige borgerrettigheder såsom ikke-diskriminering..

Men domstolen har ret i en ting: Der bør være en snæver tolkning af de persomhenførbare data, der skal gemmes.

Det har man indset i Sverige, der for 2 år siden iværksatte reviderede logningsregler. Og der er mig bekendt ikke tilløb til at angribe dem.

I Danmark vælger Justitsministeriet i stedet at bruge seneste dommes accept af en vis logning til at indrette et nyt logningssystem direkte efter de retningslinier, som domstolen anfører som mulige.

Man bruger altså forslag fra en domstol, der betragtes som uduelig, til at indrette vores nationale system således, at domstolen ikke umiddelbart kan kritisere det. Man gennefører altså forslag, som man selv betragter som uhensigtsmæssige og problematiske. Og så viser man ikke viljen til reelt at begrænse logningen - tværtimod.

Det er selvfølgelig utrolig dumt.

Vi skal indrette det med klare begrænsninger, som vi selv finder er en rimelig balance mellem hensynet til borgernes privatliv og samfundets behov for efterforskning af alvorlige forbrydelser.

Altså gør som Sverige.

Så kan domstolen ikke bortdømme det.

Det kan de med god grund stadig, når man tydeligvis ikke udviser en hensigt om begrænsninger.

3. december 2021 kl. 13:06
Minkkommissionen vil lade FE genskabe slettede sms'er

FEs opgave er at operere i udlandet og mod udlandet. Og de er ikke underlagt danske regler om indsyn med institutioner. Og så har FE fået opgaven som myndighed for beredskab på teleområdet og rådgivning om sårbarheder i IT-systemer i CFCS. Den burde de ikke have fået.

FEs virksomhed er begrænset af FE-loven, og der er nedsat et tilsyn med FE, der skal tilse, at de ikke går ud over rammerne. Dette tilsyn har rejst sager mod FE, der menes at have aflyttet danskere ulovligt. Det må de kun gøre for udvalgte personer efter anmodning fra PET. Både chefen for FE og departementschefen er blevet gået pga. denne sag. Som alt med FE er der ikke kommet mange detaljer frem. Men formanden for tilsynet er: Michael Kistrup.

Derfor er det lidt opsigtsvækkende, at samme MIchael Kistrup som formand for Minkkommissionen via FE vil prøve at få gendannet indenlandske meddelelser, der ligger 1 år tilbage. For en sådan opgave på det nationale område er ikke defineret som mulig i rammebetingelserne for FE.

Kan man ikke bare beslutte det i regering og Folketing alligevel?

Måske. Man skal blot huske, at det vil være et digebrud for afskærmningen af FEs virksomhed, hvor der jo slet ikke er nogen offentlig indsigt ud over tilsynets hemmelige virksomhed og et folketings hemmelige kontrolorgan.

Man skal også huske, at digebruddet hurtigt kan vokse med anmodninger om efterforskning af andre nationale sager, herunder alvorlige forbrydelser.

Så FE bør afvise anmodningen, da de savner hjemmel.

Gendannelse af beskeder kan ske på 2 principielt forskellige måder: Det kan ske ved inspektion af involverede telefoner under tilsagn fra deres brugere. Det er ikke sandsynligt at FE formår at genskabe beskeder på Iphones ved inspektion, da meddelelser gemmes stærkt krypteret og nøglerne slettes, når beskederne slettes. Måske kan nogle knækkes, hvis Mette Frederiksen altid afslutter sine beskeder med "med venlig hilsen , Mette Frederiksen, statsminister". Det kan jo i så fald bruges til at knække koden.

Den anden mulighed er, at nogle af bekederne er aflyttet via FEs signalindsamling, hvor de i tæt samarbejde med NSA aflytter teleforbindelser til udlandet. Indenlandske danske meddelelser kan være opfanget på disse forbindelser, fordi der generelt er rod i traceer for disse forbindelser. En forbindelse mellem Hjørring og Esbjerg kan sagtens efter talrige omlægninger reelt fysisk gå via Stockholm.

Det kan også være opfanget via CFCS overvågning af danske virksomheder. Men det er jo om muligt endnu mere forbudt at aflytte danskere på denne måde i stedet for signalindsamling på telekabler.

Hvis FE fremlægger sådanne "fangster" via signalindsamling eller CFCS overvågning for 1 år siden, har de jo overtrådt reglerne om straks at smide danske fangster bort. Et forhold som de aktuelt er anklaget for af tilsynet.

I øvrigt vil de næppe kunne knække Imessage på denne måde. For de overføres jo også krypteret. Men FE råder jo over supercomputere, og hvis noget af indholdet er kendt på forhånd i en meddelelse, kan man måske knække det.

Så det korte af det lange er, at FE næppe kan finde mange yderligere beskeder, og det er faktisk dybt ulovligt at forsøge dette.

Tidligere ansatte hos FE har optrådt i pressen med påstande om, at FE eller CFCS kunne løse opgaven. Men hvis i lytter lidt efter, afslører de en temmelig dyb uvidenhed om de faktiske tekniske forhold. Jeg forstår ikke deres ærinde, når de nu tydeligvis ikke selv ved noget som helst om det, og det er på kanten af det strafbare, at tidligere ansatte misinformerer så groft.

Summa summarum.

FE bør afvise opgaven, der også bør fravælges af Michael Kistrup, hvis ikke både han og FE skal ende i "fedtefadet" .

3. december 2021 kl. 12:18
Organisationer i desperat opråb om ulovlig logning: »Stop overvågningen af os alle sammen«

Forudsat at "boksen" alene sender summerede data for en dag ind, er det ikke rigtig noget problem i roadpricing.

Efter vores almindelige principper for registrering og opkrævning skal data - også for roadpricing - opbevares i 5 år iflg regnskabsbekendtgørelsen. Det skyldes bl. a. at man skal kunne klage og får efterprøvet de oplysninger, der ligger til grund for opkrævningen.

Og hvis oplysningerne findes kan politiet også få adgang til dem efter edtionsreglerne i retsplejeloven.

Hvis der skal være nogen som helts mening i IDA's holdning skal de foreslå en særlovgivning, så oplysningerne slettes allerede inden opkrævning. Og så kan man jo også tage bro- og færgeforbindelser med.

Hele telelogningssagen og kampen mod det hviler desværre på en uduelighed, som ingen med omtanke er dykket ned i. Og IDA er med på det hold.

Men man accepterer gladeligt, at IT-tjenester fremlægger "beviser", som de har indsamlet. Ingen undrede sig over, at facebooks oplysninger i umbrellasagen passede så godt til facebooks ønsker. Der var ingen børn under 12 og ingen uden for landets grænser blandt de registrerede formidlere af ulovligt indhold. Og ingen stillede spørgsmålstegn ved validiteten i øvrigt af facebooks oplysninger. Hvordan kunne de f.eks bevise, at det var kontohaverens egen ageren (de har jo ikke teleoplysningerne)

23. november 2021 kl. 16:31
Organisationer i desperat opråb om ulovlig logning: »Stop overvågningen af os alle sammen«

I brevet tilbageviser man Justitsministerens udkast til lovforslag, men anerkender politiets behov for i et eller andet omfang at få adgang til teleoplysninger. Dog afsløres end ikke en skitse til en løsning.

Man henviser til høringssvarene. Men dem, jeg har set, indeholder heller ikke noget der bare ligner brugbare løsninger på balansen mellem hensynet til politiets efterforskning og privatlivets fred. En grænse, der i øvrigt overskrides tusinde gange om dagen pr. dansker af IT-tjenester, der registrerer alt om dig , gemmer det til evig tid og udnytter det til ethvert formål - endog via videresalg uden brugsbegrænsninger.

Og så overser man i brevet helt, at Justitsministerens forslag til målrettet logning strider med mange grundlæggende retsprincipper. Det er i så henseende langt værre end den almene logning, som det skal erstatte, hvis den almene logning bortdømmes af EU-domstolen.

Og den risiko øges faktisk, fordi man slet ikke vel begrænse sig i forhold til nugældende telelogning - tværtimod.

Gør dog som Sverige og begræns logningen til mobil og områder som IP-adresse, der jo ligger uden for EU-domstolens afgørelse, selv om de ikke selv har fortået det.

I Sverige har den reviderede telelogning nu fungeret i mere en 2 år uden at det har ført til nye sager. Netop fordi de reviderede regler viser viljen til at begrænse sig.

Men Danmark har med lovforslaget direkte kurs mod nye problemer.

22. november 2021 kl. 12:03