Steffen Sølling

Ny krypto-mining-proces kan »få enorm betydning for den globale energikrise«

Man kan opnå MEGET større enegieffektivitet med Proof of Work end Ethereum præsterer. Bitcoin Satoshi Vision (BSV) præsterer de seneste 24 timer 3020,3 (Tx/MWh) / 22,7 (Tx/MWh) = 133 gange højere energieffektivitet end Ethereum ifølge https://coincarboncap.com/.

Ethereums største problem er at det ikke kan skalere. Proof-of-Stake kommer ikke til at løse Ethereums skaleringsproblemer. Problemerne skyldes nemlig primært Ethereums ikke-paralleliserbare kontomodel, og det sandsynlige er, at Ethereums skift til PoS bare vil degenerere Ethereum yderligere. Proof of Stake er vejen mod et mere korrupt system, jf. https://zemgao.com/switching-to-pos-ethereums-predicted-corruption/.

BSV's energieffektivitet kommer til at stige yderligere over tid i takt med at:

  • Satoshi Nakamotos planlagte mining subsidy udfases. Det halveres hvert fjerde år, og ophører helt omkring år 2140. Mindre subsidy => mindre indkomst ved mining => mindre mining => mindre energiforbrug. Fra år 2140 vil minerne udelukkende have indkomst fra transaction fees og hvad de kan sælge af diverse services.
  • Antallet af BSV-transaktioner vokser fordi flere brugbare services bliver bygget ovenpå BSV.

Energiforbruget til BSV's Proof-of-Work er i øvrigt uafhængigt af mængden af transaktioner i en blok, da alle transaktionerne først hashes sammen til en Merkle Root med en fast størrelse (32 bytes) inden minerne leder efter en PoW løsning til den konstruerede block template.

Mvh Steffen Sølling Cand. merc. i finansiering og regnskab + tidligere Microsoft Certified Systems Engineer i Windows NT og Windows 2000 + selvlært indenfor Austrian Economics Grundlægger af https://bitcoinsteffen.com/ i 2015

12. september kl. 16:32
Ungdomsuddannelse betaler overpris til Statens IT: Må ikke vælge en billigere leverandør

Sundhedssektoren i USA er kendt for at være noget af det dyreste i forhold til, hvad man får ud af pengene.

Jeg fornemmer, at du mener der er intern konkurrence i det amerikanske sundhedsystem om hvad der er de bedste sundhedsløsninger?

Hvis det var tilfældet forstår jeg ikke at institutioner som FDA og CDC på føderalt niveau kan stille sundhedskrav der gælder overalt i USA. Kan du forklare det?

Du kan se flere argumenter i mine fire svar til kommentaren på https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid06bMs9AthBUy8eqkF9iYj5YyBv97P7v9YD5gf4zhdUVaGv6TfTmqiehUNLYHrQmB1l&id=100073754183687&comment_id=162413729560432 der drejer sig om præcist samme emne.

Ham der skrev kommentaren på min Facebookside svarede aldrig på mine spørgsmål. Måske indså han at det var en fuldstændig forkert opfattelse han havde af det i virkeligheden på mange måder topstyrede amerikanske sundhedssystem.

30. august kl. 18:21
Støttepartier vil ændre it-krav: Uddannelser skal kunne droppe Statens IT

Tak fordi I fik rejst debatten Version2.

30. august kl. 18:05
Ungdomsuddannelse betaler overpris til Statens IT: Må ikke vælge en billigere leverandør

Tvunget topstyring giver igen og igen dårlige resultater. Monopoler fremmer både inkompetence og korruption, mens valgfrihed/konkurrence fremmer innovation og produktivitet.

Sovjetunionen og mange andre ultrasocialistiske samfund har tydeligt demonstreret at det forholder sig sådan når man sammenligner med udviklingen i samfund med mere valgfrihed/konkurrence.

I et system med valgfrihed/konkurrence løftes niveauet løbende af at de mest innovative og produktive får tilført flere ressourcer (af køberne) mens de inkompetente og uproduktive får færre ressourcer tilført.

28. august kl. 17:17
Krypto-tyve har stjålet fire milliarder kroner fra blockchain-spils brugere

Det er ikke et problem på den blockchain der fungerer med det design som Bitcoins opfinder ønskede, altså et simpelt og stabilt design samt skalering ved hjælp af større blokke.

Problemet er et kompliceret design i den hackede løsning, jf. https://twitter.com/EquityDiamonds/status/1509123984134189057

31. marts kl. 09:42
Velkommen til det nye Version2

Eskild, kan du uddybe hvad du mener med "en klar DMI-løsning", tak?

21. marts kl. 10:46
Scam, scam, scam, bitcoin, fraud and scam...

Dr. Craig S. Wright was recently interviewed by the startup unpackAI about his views regarding NFTs and their potential for real-world impact.

https://youtu.be/HQ2_Fn5QCg4

4. januar kl. 22:45
Professor i clinch med Nationalbanken: Vi skal have en e-krone, hvis vi vil være herrer i eget hus

(Proof of work er noget svineri. Også selvom man bruger grøn energi.)

Hvis du var noget mindre autoritetstro overfor poltikere og massemedier ville du opdage at din forargelse er rettet en helt forkert retning.

Klimakrisereligionen er skabt af korrupte interesser der for politikeres vedkommende vil have magt over undersåtterne og penge fra dem (ligesom med den katolske kirkes afladsbreve der "reddede" folk fra skærsilden), for forskeres vedkommende fusker med fortidens og/eller nutidens tal, for journalisters vedkommende kun beskriver dårlige ting ved varmere klima, underdriver naturlige klimaforandringer og modarbejder at kritikere kommer til orde i medierne.

Jeg kan anbefale websitet klimarealisme.dk og bogen 32 myter om klimaet du ikke skal hoppe på af professor emeritus Johannes Krüger.

19. december 2021 kl. 09:58
Professor i clinch med Nationalbanken: Vi skal have en e-krone, hvis vi vil være herrer i eget hus

(Proof of work er noget svineri. Også selvom man bruger grøn energi.)

Ikke hvis det du sammenligner med (foreløbig) kun findes i fantasiland.

Det er ikke fair at sammenligne realiteter med fantasi og derefter fordømme realiteterne fordi de ikke er lige så rosenrøde som din fantasiverden. Jeg tror ikke på at din fantasiforestilling nogensinde bliver andet end en fantasi.

Mining / proof-of-work går ud på at skabe en intern konkurrence i systemet, så systemet bliver bedre over tid i stedet for at sande til i korruption, ineffektivitet med mere.

11. december 2021 kl. 17:47
Professor i clinch med Nationalbanken: Vi skal have en e-krone, hvis vi vil være herrer i eget hus

Der findes andre løsninger, hvor proof-of-stake er det mest omtalte alternativ. Det reducerer energiforbrug med omkring en faktor 1000.

Men proof-of-stake er måske lidt som den hypotetiske velfungerende kommunistiske stat der bliver ved med at være velfungerende i lang tid uden intern konkurrence: Den findes ikke i virkeligheden.

Hvor er den velfungerende proof-of-stake blockchain?

Mining / proof-of-work går ud på at skabe en intern konkurrence, så systemet bliver bedre over tid i stedet for at sande til i korruption, ineffektivitet mm.

10. december 2021 kl. 20:10
Professor i clinch med Nationalbanken: Vi skal have en e-krone, hvis vi vil være herrer i eget hus

Men krypto er vel stadig en passende betegnelse for den slags valuta?

Bitcoins opfinder brugte udtrykket Peer-to-Peer Electronic Cash, jf. titlen på Satoshi Nakamotos whitepaper fra 2008. Det navn er mere dækkende, synes jeg.

10. december 2021 kl. 19:57
Professor i clinch med Nationalbanken: Vi skal have en e-krone, hvis vi vil være herrer i eget hus

Det giver jo ingen mening at en så samfundskritisk funktion er overladt til private aktører, det er lidt ligesom at udlicitere militæret til en privat oligark fra udlandet.

Det giver rigtig god mening at private i indbyrdes konkurrence leverer det vi har brug for fordi de typisk vil gøre det væsentligt bedre end et monopol der har det med at sande til i korruption og ineffektivitet fordi brugerne ikke har et alternativ. Bitcoin (SV) teknologien holdes sammen af indbyrdes konkurrerende miningvirksomheder der bliver nødt til at være effektive hvis de vil have kunder/indtægter og overleve. Resultat: Du kan p.t. sende omtrent 1000 BSV-transaktioner til en samlet omkostning på 1 krone. De dominerende centralbankpengesystemer vi har i dag er ikke i nærheden af det omkostningsniveau.

Sammenlign også f.eks. Sovjetunionens monopoliserede fødevareproduktion og bilproduktion med den konkurrenceudsatte fødevareproduktion og bilproduktion i Vesten dengang de to samfundssystemer kørte parallelt på hver sin side af jerntæppet. Sovjet havde relativ fattigdom og elendige biler ift Vesten.

10. december 2021 kl. 19:53
Professor i clinch med Nationalbanken: Vi skal have en e-krone, hvis vi vil være herrer i eget hus

Men det kan man jo ikke leve med i et samfund go en nationalbank, at der blot kan mineres penge. De skal jo udstedes af netop nationalbanken, så det er dem som så skal stå for en gigantisk investering i mineringsudstyr?

Det er ikke en naturlov at de penge vi bruger kommer fra en centralbank. Folk har historisk brugt f.eks. metaller som guld og sølv som penge for at have en måde hvorpå en central udsteders nagtmisbrug kunne undgås eller minimeres. Man kan nemlig ikke bare trykke en sølvmønt ud af det blå uden først at gøre en indsats for at skaffe sølv som jo findes i en begrænset mængde.

For nogle år siden kommunikerede vi med breve og postkort der blev håndteret af nationale monopolpostvæsener. Nu bruger vi email og anden digital kommunikation der hovedsageligt produceres i markedskabte systemer. Det har pga større effektivitet udkonkurreret de gamle monopolers fysiske breve i kuverter med frimærker og en leveringstid på mange dage. På tilsvaende vis vil vi om nogle årtier måske kigge tilbage på nutidens pengesystemer og synes at det var skodpenge vi havde dengang i 2021.

10. december 2021 kl. 19:41
Professor i clinch med Nationalbanken: Vi skal have en e-krone, hvis vi vil være herrer i eget hus

Nu har jeg ikke set den dokumentarfilm, du henviser til, så forklaringen ligger måske der, men jeg kan ikke lige se, hvorfor/hvordan en blockchain øger velstanden.

Det er måske ikke i videoen, men velstandsstigningen kommer bl.a. fordi BSV er et mere effektivt betalingssystem. Du kan gennemføre omtrent 1000 BSV-transaktioner til en samlet transaktionsomkostning på 1 krone. I fremtiden forventes det at blive endnu billigere pga mere konkurrence og højere effektivitet. Det er ikke bare super billigt ift eksisterende betalingssystemer, det åbner også op for masser af nye forretningsmodeller. Eksempelvis pay-per-view internetsøgninger, nyhedsartikler mm i stedet for det reklame-/overvågningsfinansierede internet vi har i øjeblikket. Der er masser af andre forretningsmuligheder også. På https://bsvdata.com/applications kan du se nogle af de ting der er implementeret.

Kryptovalutaer, i hvert fald som vi kender dem lige nu, tilbyder alene pseudonymitet og dermed ikke en egentlig anonymitet, som kontanter trods alt gør, og hvad sker der, når fx Bitcoin holder op med at udstede nye "mønter"?

Når der ikke kommer flere nye penge i omløb fortsætter vi med at bruge den mængde på 21 millioner coins der er uden at have den kostante pengemængdeforøgelse og tilhørende prisstigninger der kendetegner centralbankpenge. Det vil være en fordel for de fleste, men ikke for dem der i dag kontrollerer pengeudstedelsen i centralbankpengesystemerne. De mister deres særprivilegie hvis folk holder op med at ville bruge deres penge.

Jeg er, som du og andre, noget foruroliget over, at bankerne i princippet kan "trykke" deres egne penge, da det jo kun kan føre til en form for inflation og da det formentlig vil gøre det meget svært for Nationalbanken/regeringen at lave en egentlig økonomisk styring.

Det handler dokumentarfilmen om. Den økonomiske styring er i praksis blevet til gradvist mere uansvarlighed indtil systemet får hyperinflation, forgældelse eller andre problemer. Det kan vi godt undvære til fordel for et system med en fast mængde penge, vil jeg mene. De negative renter på indlån vi oplever i øjeblikket er udtryk for et system der er ude i tovene.

10. december 2021 kl. 19:24
Professor i clinch med Nationalbanken: Vi skal have en e-krone, hvis vi vil være herrer i eget hus

Jo, der er et behov for en blockchain. Det vil kunne automatisere en masse ting og skaber billigere betalinger. Det øger velstanden. Derudover sørger teknologien for at alle har adgang til digitale penge. Bitcoinopfindelsen giver også en sund konkurrence til centralbanker der laver penge ud af den blå luft og dermed beriger sig selv og deres allierede på andres bekostning. Når pengemængden stiger falder værdien af de allerede eksisterende penge. Se mere om det i dokumentarfilen Bitcoin - The end of money as we know it fra 2015.

10. december 2021 kl. 11:22
Professor i clinch med Nationalbanken: Vi skal have en e-krone, hvis vi vil være herrer i eget hus

Digital signatur er baseret på kryptering => <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Digital_signature">https://en.wikipedia.o…;
<p>0 0

Digital signatur bygger på kryptografiske protokoller, ikke på kryptering.

Kryptering gør noget ulæseligt for alle andre end den som har den tilhørende private nøgle. Bitcointransaktioner er ikke gjort ulæselige for andre end modtageren.

10. december 2021 kl. 09:45
Professor i clinch med Nationalbanken: Vi skal have en e-krone, hvis vi vil være herrer i eget hus

Ikke alle blockchains er lige energislugende. Du kan se noget sammenlignende data om energiforbruget på forskellige Proof-of-Work coins på https://coincarboncap.com/. BSV er den mest energieffektive som du kan se. Det har betydning både fordi e-kroner kan bygges ovenpå BSV og fordi BSV kan være et alternativ til e-kroner.

BSV's energiforbrug er uafhængigt af mængden af transaktioner, så hvis BSV kommer til at blive brugt overalt eksploderer energiforbruget altså ikke.

Endelig skyldes en høj del af energiforbruget at nye BSV coins bliver sat i omløb. De ekstra coins gør det mere rentabelt at mine hvilket tiltrækker flere minere. Flere minere øger energiforbruget. I takt med at der sættes stadigt færre nye coins i omløb vil energiforbruget derfor falde. Omkring cirka år 2140 blive der ikke sat nye BSV coins i omløb. Frem til da sker der en halvering af mængden af nye coins cirka hvert fjerde år.

10. december 2021 kl. 09:40
Professor i clinch med Nationalbanken: Vi skal have en e-krone, hvis vi vil være herrer i eget hus

Du og andre borgere er selv mere herre i eget hus med ikke-politiske digitale kontanter i stedet for en CBDC. En CDBC risikerer at blive et instrument til uønsket masseovervågning af borgerne. Der er rigeligt af overvågningsmuligheder i Bitcointeknologien som i dag reelt videreføres under navnet Bitcoin Satoshi Vision (BSV), jf. https://media.unisot.com/2020/07/Bitcoin-Fork-History-2020-07-11-1.png. Alle transaktioner er offentligt tilgængelige og historikken på enhver coin kan følges.

I øvrigt forsvinder noget af pointen i blockchainteknologien hvis vi laver nationale løsninger. Vi vinder jo heller ikke ved at have nationale internets.

Kryptovaluta er et misvisende navn da der ikke anvendes kryptering, kun digitale signaturer og hashes, jf. opfinderens whitepaper fra 2008. BSV er peer-to-peer digitale kontanter.

10. december 2021 kl. 07:46
Efter massiv hype: Kun seks procent af danske virksomheder bruger blockchain

Stærke kræfter modarbejder teknologien. Det har forsinket udrulningen af løsninger. Bitcoin Satoshi Vision (BSV) er den teknisk velfungerende blockchain der har meget god skaleringsevne, ultralave transaktionsomkostninger samt høj funktionalitet (Turing completeness med mulighed for smart contracts med mere). Læs eventuelt flere detaljer på https://www.scribd.com/document/537139971/Gmail-Nyhedstip-Formentlig-N%C3%A6rt-Forest%C3%A5ende-Opklaring-Af-Hvem-Opfinderen-Af-Bitcoin-Er som viser en mail jeg har sendt til flere danske medier for 3-4 uger siden.

24. november 2021 kl. 21:34
Schrems' positivliste

Til info har jeg lige skrevet en email til Max Schrem.

Jeg skrev:

Emnefelt: Technical solution making mass surveillance and other data abuse more difficult

Dear Max Schrems

I have just watched your https://vimeo.com/630902038/00a3643c23 talk.

I think there is a technical solution which will make mass surveillance and other data abuse more difficult: Instead of large tech giants having control over our data, we can own it ourselves.

Dr. Craig Steven Wright tells us that it is on his roadmap as you can hear and see in https://youtu.be/OMJPvweuic8.

I am certain Dr. Wright created Bitcoin, and in a few days or weeks I am pretty sure that during the Kleiman vs Wright trial which is taking place in Florida at the moment the whole world will be able to see convincing evidence proving that Dr. Wright created Bitcoin. You can find daily media reports from the trial at https://www.youtube.com/c/CoinGeek.

I have recently written a long piece to Danish IT and news media about Bitcoin and the court case. I have uploaded a copy to https://www.scribd.com/document/537139971/Gmail-Nyhedstip-Formentlig-N%C3%A6rt-Forest%C3%A5ende-Opklaring-Af-Hvem-Opfinderen-Af-Bitcoin-Er. It is in Danish but if you are interested enough I suppose you can have it translated by translate.google.com or another service.

Best regards Steffen Sølling Master of Science (Economics and Business Administration) from Copenhagen Business School, and former Microsoft Certified Systems Engineer (in Windows NT 4.0 and 2000) Founder of https://bitcoinsteffen.com/ in 2015 Denmarkhttps://twitter.com/bitcoinsteffen

6. november 2021 kl. 14:30