Jacob Trock

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Sonys optiske diskrobot kan rumme op til 724 petabyte - i 100 år

Optisk lagring ?

Mig bekendt er eneste potentielle offentlige kunde til dette system Statens Arkiver (SA). Optisk lagring er et at de lagringsformater som SA anvender. Om de enkelte optiske medier holder 30 - eller 300 år er nok i virkeligheden vanskeligt at beregne en strategi ud fra. Tænk blot 30 år tilbage og ...
Kommentar til Digitalisering af kurturarven – hvem skal betale?

Hvem skal digitalisere?

Det er tydeligt i den nuværende valgkamp, at kultur og kulturbevaring ikke har den store bevågenhed. Økonomien på kulturområdet skal holdes indenfor de nuværende rammer. Dermed er de omkostninger som ligger i digitalisering af kulturarven ikke umiddelbart til stede, med mindre andre områder inden...

Re: Vi har alle meget at bevare

Alle formater vil skulle konverteres over tid. Nogle oftere end andre. Det er derfor vigtigt at de ansvarlige for digitale arkiver har den nødvendige i indsigt og viden til at kopiere til nye formater så tabsfrit og autentisk som mulig.
Kommentar til Sådan sikres den danske filmskat digitalt i 100 år

Re: FFV1 + Matroska ?

Jeg skal blot lige henvise til: http://blogs.loc.gov/digitalpreservation/2015/01/all-in-the-apple-prores... idet Library of Congres også hælder til ProRes til arkivering. og det er egentlig min opfattelse at flere er på vej fra åbne standarder til mere låste properitære formater. Det samme for do...
Kommentar til Sådan sikres den danske filmskat digitalt i 100 år

Re: FFV1 + Matroska ?

I givet fald skal de som anvender Matroska være rimelig ferm og konvertere alt modtaget til sit eget fast definerede codec. Men hvis du spørger high-end transkode-leverandører fra Telestream og lignende, vil de nok tage sine forbehold med Matroska. Det er den tilbagemelding jeg får på IBC I Amste...
Kommentar til Sådan sikres den danske filmskat digitalt i 100 år

Re: jpeg2000

Grunden til JPEG2000 ikke anvendes er igen at formatet ikke rigtig er implementeret I branchen (Postproduktion). Vi har som udgangspunkt valgt det format/Codec der er mest anvendt I branchen til masters (de facto standard) og pt er det ProRes. Den dag JPEG2000 er standard i branchen, er vi klar t...
Kommentar til Sådan sikres den danske filmskat digitalt i 100 år

Re: FFV1 + Matroska ?

Statens Arkiver arkiverer (så vidt jeg ved)kun komprimerede versioner til bevaring. Film I sin oprindelige opløsning varetages I dag kun af Filmarkivet I det omfang vi mangter. Matroska er fra mit POV lidt af en vildbasse at have I sit arkiv, idet det er et format(codec) alle piller ved og derfor...
Kommentar til Sådan sikres den danske filmskat digitalt i 100 år

Re: 400 TB det er vist en fejl

Tallet er korrekt. Og hvis du læste Politiken I går, kan du læse at kun 1% af vores filmarv er digital bevaret/sikret. vi har over 14.000 records I vores arkiv som startede op 2012 og for alvor I 2014. Men mange af disse filer er til formidling (små filer).