Anne-Marie Krogsbøll

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

Hvad sker der med udleverede DAMD-data?

I forbindelse med at jeg har fået slettet ine DAMD-data, har jeg spurgt, hvordan man har sikret, at de data, som allerede ER udleveret, også bliver slettet. Jeg har fået det svar, at man er igang med ar rette henvendelse til de pågældende forskere med besked om, at data kan være ulovligt indsaml...
Kommentar til Langt de fleste danske hjemmesider sporer dig ulovligt

Re: Man må gerne lægge cookies!

Jeg kan godt bøje mig for argumentet om, at cookies kan være nødvendige for at få en indkøbskurv til at fungere ordentligt, eller i andre afgrænsede situationer. Men det er jo ikke der, man oftest møder cookies - det gør man jo også af hensyn til diverse annoncører og indsamling af data til marke...
Kommentar til Langt de fleste danske hjemmesider sporer dig ulovligt

Re: Fortolkning af loven....

Enig! Det er muligt, at medier og hjemmesider føler et stort behov for at anvende cookies til deres annoncører - men hvorfor er det lige, at det behov skulle have legal forrang for borgernes behov for at beskytte eget privatliv? Det er vanskeligt at argumentere for, med mindre "Money rules...
Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

Sælger vi allerede vore patientdata til udlandet?

Jeg er netop stødt på dette på Patientdataforeningnes facebook-side: http://www.investindk.com/~/media/Files/Articles/Denmark_The_Heart_of_Li... Her kan man bl.a. læse følgende konklusion: "Conclusion: No one in the pharmaceuticals industry today is in doubt that time is the scarcest...
Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

Re: Anonymiser data og vi er done!

Så enkelt er det vist desværre ikke at anonymisere data, så det ikke er muligt efterfølgende at "afanonymisere". Se blot her: http://www.investindk.com/~/media/Files/Articles/Denmark_The_Heart_of_Li... (sakset fra Patientdataforeningens facebookside). Her omtales direkte, hvor utroligt...

Ville denne dataindsamling

Ville denne dataindsamling kunne misbruges, f.eks. når journalister får oplysninger fra "ulovlige", og derfor anonyme kilder? Ville politiet så have lov til at tjekke, om man via nummerpladeregistreringen kunne finde frem til, hvem journalisten har mødtes med? Hvordan ville denne...

Gad vide hvad kriterierne er

Gad vide hvad kriterierne er for at være i "basen over mistænkte"? Mon f.eks. medlemskab af Greenpeace kvalificerer en?
Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

Jeg giver dig helt ret,

Jeg giver dig helt ret, registerforskning kan være vigtig og samfundsgavnlig. Men det skal være i offentligt regi og indenfor diverse tilladelser (der er vi jo så enige)! Men du giver jo faktisk udtryk for, at det kan komme på tværs af forskningen at spørge om samtykke, fordi folk ikke forstår a...
Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

God weekend :-)

God weekend :-)
Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

Re: Meget ensidig dækning af DAMD

Lars: Jeg er ikke i tvivl om, at du mener dine argumenter af et ærligt hjerte - problemet er bare, at de bekræfter mig i, at man ikke kan sikre disse data tilstrækkeligt. Hvis forskere har den opfattelse, at det er for risikabelt at spørge borgerne, så bekræfter det jo netop den såkaldte "...
Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

Re: Meget ensidig dækning af DAMD

Jeg har baggrund i sundhedsvæsnet, hvilket ikke gør mig mindre skeptisk overfor efter min opfattelse "totalitære" metoder til at indsamle data. Jeg er da meget ked af, at jeg nu ikke med sikkerhed ved, i hvilket omfang jeg intetanende har medvirket til, at mine patienters privatliv er...
Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

Problemet med at lovliggøre

Problemet med at lovliggøre er jo ikke kun noget formelt - nemlig at data er ulovligt indhentet. Problemet er, at denne database er alt for omfattende. Der er jo netop lavet lovgivning mod så omfattende indsamling af private data, FORDI man ikke mener, at det skal forekomme! Man kan have forskel...
Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

Re: Meget ensidig dækning af DAMD

Lars: Jeg får indtryk af, at du mener, at forskningen står over alt andet, også evt. lovgivning. Vi er så nogle, der mener, at forskning er godt og vigtigt, men at den må underordne sig folkestyret og lovgivningen. Det kan man faktisk godt mene uden at være imod vaccinationer og lægevidenskaben ...
Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

Re: Meget ensidig dækning af DAMD

Man oplever jo tingene fra hver sin synsvinkel. Jeg har løbende været meget frustreret over, at der i medierne netop blev fokuseret utroligt meget på, hvor vigtige disse data er for forskningen, og hvilket spild af ressourcer det vil indebære at slette dem, så jeg kan ikke genkende din oplevelse ...
Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

Ne, Gudskelov! Men det jo

Ne, Gudskelov! Men det jo faktisk det, visse politikere og forskere stadig forsøger alligevel. Og det, jeg har læst om processen, tyder ikke på, at man ikke er blevet advaret om manglende lovlighed flere gange under vejs i de 7 år.
Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

Re: Meget ensidig dækning af DAMD

Hvis det er så indlysende, hvorfor har man så ikke valgt at gå ad de rette kanaler og få lovgrundlaget på plads? Set udefra ligner det et forsøg på at gå under radaren, fordi man har regnet med, at andre IKKE nødvendigvis ville synes, at det var en god løsning at gøre det på den måde. Det er næs...
Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

Fra Kulturministerens synsvinkel

Rent historisk er det vel ikke interessant om lige præcist Fru Jensen har en nedgroet negl eller lige præcist Hr. Hansen er impotent. Og nu HAR vi altså fra politisk hold besluttet, at den slags vil vi ikke logge og gemme uden samtykke, dels pga. privatlivets fred, dels pga. risikoen for misbrug....
Kommentar til Hvordan vinder vi kampen for privatliv?

Hvordan vinder vi kampen for privatliv?

Det er ikke kun et spørgsmål om at have noget at skjule! Det er også selve fornemmelsen af at blive reduceret fra selvstændigt individ med rettigheder til malkekvæg for dataindsamling. At "nogen", som man typisk ikke engang kender eller ved eksisterer, stjæler ens liv, overskrider ens...