Anne-Marie Krogsbøll

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

What???? Skal de ulovlige data ALLIGEVEL ikke gemmes?

Er dette dagens gode nyhed, eller misforstår jeg dette? Har kulturminsteren foretaget endnu en kovending i sagen om DAMD? "Til § 1 02) Nr. 3, 4 og 5 ophæves og i stedet indsættes som nr. 3: ”§ 21 a. Oplysninger i Dansk AlmenMedicinsk Database (DAMD) om enkeltpersoners helbredsmæssige eller...
Kommentar til Politistatsloven i høring

Re: Litteraturen

Rasmus: Netop! Så er vi måske slet ikke så uenige. For mig lyder det uendeligt risikabelt at give CFC så ubegrænsede beføjelser, for det er vel så det, man gør? Det alene kan for mig begrunde betegnelsen "Politistat". Og igen har jeg svært ved at se begrundelsen for ikke at indhente...
Kommentar til Politistatsloven i høring

Re: Litteraturen

Rasmus: Nu må jeg blankt erkende, at jeg ikke har orket at kæmpe mig igennem hele lovforslaget, så min kommentar bliver sikkert straks kasseret af dig, eller den er muligvis overflødig i forhold til lovteksten, men jeg forsøger. For at vende dit spørgsmål om: Hvad ville være galt med at kræve do...
Kommentar til Politistatsloven i høring

Re: Dommerkendelse - eller mangel på samme.

Hvad er overhovedet meningen med at give 7 dages varsel, hvis man vil undersøge noget, som er så alvorligt, at man finder det nødvendigt at gå uden om en dommerkendelse? Det virker som en meget halvhjertet indsats - "Vi tjekker skam - men vi gør det på en måde, så det er så godt som sikkert,...

Anvendelsen af data

Et af punkterne er et ønske om, at det skal gøres lovligt - og lettere - at anvende data til andre formål, end de er indsamlet til. Og det er også tydeligt, at det er et forsøg på at gøre det mere "spiseligt" at kunne bruge persondata i offentligt-privat samarbejde, bl.a. som...
Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

Nye oplysninger om Rigsarkivarens ønsker

Interessant ny oplysning på Patientdataforeningens facebookside Kære politikere fra S og R Her er dele af en instruktion fra Rigsarkivet. Man udbeder sig fra Region Syd at DAMD databasen skal struktureres, så man kan finde 1. Alle oplysninger på en specifik patient 2. Alle diagnoser på en specif...
Kommentar til Langt de fleste danske hjemmesider sporer dig ulovligt

Re: Man må gerne lægge cookies!

Erik: Jeg ønsker, at reglerne bliver overholdt, og at loven bliver håndhævet. Det var jo et svar på denne udtalelse: »Vi er som annoncebærende medier afhængige af, at tredjeparter kan få adgang til platformen for at afvikle annoncering. Normalt gør vi alt, hvad vi kan, for at efterleve loven, men...
Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

Hvad sker der med udleverede DAMD-data?

I forbindelse med at jeg har fået slettet ine DAMD-data, har jeg spurgt, hvordan man har sikret, at de data, som allerede ER udleveret, også bliver slettet. Jeg har fået det svar, at man er igang med ar rette henvendelse til de pågældende forskere med besked om, at data kan være ulovligt indsaml...
Kommentar til Langt de fleste danske hjemmesider sporer dig ulovligt

Re: Man må gerne lægge cookies!

Jeg kan godt bøje mig for argumentet om, at cookies kan være nødvendige for at få en indkøbskurv til at fungere ordentligt, eller i andre afgrænsede situationer. Men det er jo ikke der, man oftest møder cookies - det gør man jo også af hensyn til diverse annoncører og indsamling af data til marke...
Kommentar til Langt de fleste danske hjemmesider sporer dig ulovligt

Re: Fortolkning af loven....

Enig! Det er muligt, at medier og hjemmesider føler et stort behov for at anvende cookies til deres annoncører - men hvorfor er det lige, at det behov skulle have legal forrang for borgernes behov for at beskytte eget privatliv? Det er vanskeligt at argumentere for, med mindre "Money rules...
Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

Sælger vi allerede vore patientdata til udlandet?

Jeg er netop stødt på dette på Patientdataforeningnes facebook-side: http://www.investindk.com/~/media/Files/Articles/Denmark_The_Heart_of_Li... Her kan man bl.a. læse følgende konklusion: "Conclusion: No one in the pharmaceuticals industry today is in doubt that time is the scarcest...
Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

Re: Anonymiser data og vi er done!

Så enkelt er det vist desværre ikke at anonymisere data, så det ikke er muligt efterfølgende at "afanonymisere". Se blot her: http://www.investindk.com/~/media/Files/Articles/Denmark_The_Heart_of_Li... (sakset fra Patientdataforeningens facebookside). Her omtales direkte, hvor utroligt...

Ville denne dataindsamling

Ville denne dataindsamling kunne misbruges, f.eks. når journalister får oplysninger fra "ulovlige", og derfor anonyme kilder? Ville politiet så have lov til at tjekke, om man via nummerpladeregistreringen kunne finde frem til, hvem journalisten har mødtes med? Hvordan ville denne...

Gad vide hvad kriterierne er

Gad vide hvad kriterierne er for at være i "basen over mistænkte"? Mon f.eks. medlemskab af Greenpeace kvalificerer en?
Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

Jeg giver dig helt ret,

Jeg giver dig helt ret, registerforskning kan være vigtig og samfundsgavnlig. Men det skal være i offentligt regi og indenfor diverse tilladelser (der er vi jo så enige)! Men du giver jo faktisk udtryk for, at det kan komme på tværs af forskningen at spørge om samtykke, fordi folk ikke forstår a...
Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

God weekend :-)

God weekend :-)
Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

Re: Meget ensidig dækning af DAMD

Lars: Jeg er ikke i tvivl om, at du mener dine argumenter af et ærligt hjerte - problemet er bare, at de bekræfter mig i, at man ikke kan sikre disse data tilstrækkeligt. Hvis forskere har den opfattelse, at det er for risikabelt at spørge borgerne, så bekræfter det jo netop den såkaldte "...
Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

Re: Meget ensidig dækning af DAMD

Jeg har baggrund i sundhedsvæsnet, hvilket ikke gør mig mindre skeptisk overfor efter min opfattelse "totalitære" metoder til at indsamle data. Jeg er da meget ked af, at jeg nu ikke med sikkerhed ved, i hvilket omfang jeg intetanende har medvirket til, at mine patienters privatliv er...
Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

Problemet med at lovliggøre

Problemet med at lovliggøre er jo ikke kun noget formelt - nemlig at data er ulovligt indhentet. Problemet er, at denne database er alt for omfattende. Der er jo netop lavet lovgivning mod så omfattende indsamling af private data, FORDI man ikke mener, at det skal forekomme! Man kan have forskel...
Kommentar til SF og Enhedslisten vil slette ulovlig database

Re: Meget ensidig dækning af DAMD

Lars: Jeg får indtryk af, at du mener, at forskningen står over alt andet, også evt. lovgivning. Vi er så nogle, der mener, at forskning er godt og vigtigt, men at den må underordne sig folkestyret og lovgivningen. Det kan man faktisk godt mene uden at være imod vaccinationer og lægevidenskaben ...