Anne-Marie Krogsbølls billede

Anne-Marie Krogsbøll

Kommentarer

Re: Jeg fatter slet ikke hvorfor det her sker

Hvem er de totalt inkompente mennesker, der bruger vores skattekroner paa at underminere vores demokrati paa denne maade? Endnu et eksempel på, hvorfor der børe være fuld åbenhed om partistøtte- og kandidatstøtte-kasser. Norge er ved at få kolde fødder mht. deres elektroniske optælling af...
Kommentar til Sundhedsplatformen og de mærkelige koder

Halvt system?

I Politiken var der for et par dage siden et interview med en klinikchef på Rigshospitalet, som gav Sundhedssplatformen tørt på. Men hun kom også med en anden oplysning/forklaring på problemerne, som jeg ikke husker at have hørt før (kan være min fejl): "Her kan vi også tage ved lære af...
Kommentar til Beskat persondata

Anden ide som supplement til afgifter...

Kunne det ikke være en ide at indfælde i loven, at alle databehandlere af enhver art (med mindre der er særlig grund til fritagelse) er forpligtede til (mindst) en gang årligt at fremsende (via sikker forbindelse) en fil med samtlige data, de har på folk, til de pågældende? De fleste databehandle...
Kommentar til Beskat persondata

Re: Tvunget til at opbevare persondata

Kunne en løsning være at begrænse afgiften til persondata, som ikke opbevares efter lovkrav? Jeg kan sådan set godt lide tanken om afgift som beskrevet - det må bare ikke komme til at undskylde, at man ikke får lavet ordentlig lovgivning vedr. retten til privatliv. Man kunne lidt frygte en argu...
Kommentar til Din bank ved mere om dig end nogensinde før (og vil gerne vide meget mere)

Jeg troede, vi var verdens bedste til alt.....?

God artikel. "»Vi mangler en modenhed i forhold til privacy, som de har i Frankrig og Tyskland. Vi er et meget tillidsbaseret samfund, og når først brugerne gør oprør, er det for sent,« siger hun." Hun har garanteret (desværre) ret - måske et indsatsområde for de politikere, som altid...
Kommentar til Rigsrevisionen er i gang med at undersøge Sundhedsplatformen

Re: Hvor er datasikkerheden....

Tak for svar, Michael Aggerholm. Hvilke konkrete principper eller love eller regler er det du mener EPIC ikke overholder, eller at tilsynet med EPIC og Sundhedsplatformen ikke følger? Hvis du har noget konkret Et af de store problemer er for mig at se, at det netop er utroligt svært at få ...

Re: E-boks spam?

Tak for uddybning, Bjarne Nielsen. Men al snakken om re-identifikation er kun interessant i det omfang, at vi tror på, at løftet om at de data, som er registreret på individniveau, ikke udleveres på den form. Det fremgår af projektbeskrivelse m.m., a man påtænker at kontakte folk senere mh...

Re: Noget positivt

Ok - jeg tror dig på dit ord - så den ros skal de have, det er vigtigt :-)

Re: Noget positivt

Tak for svar, Henrik Schack. Langt over mit niveau - men det er ikke din fejl :-) Men aner jeg, at det "positive" ikke er en ros(e) helt uden torne?

Re: E-boks spam?

tusindvis af tilfældigt udvalgte danskere mellem 15 og 89 år har modtaget en invitation via Digital Post Jeg kan oplyse, at i følge projektbeskrivelsen så er minoritetsbefolkningsgrupper af forskellig art (eks. ægtepar (?), udenlandsk baggrund, tvillinger m.fl.) bevidst overrepræsenterede ...

Re: Noget positivt

Email sikkerheden på projektsexus.dk er der styr på. Det har man sikret efter alle kunstens regler. Godt med en positiv start på dagen :-) (Kan du uddybe? :-)) I øvrigt: Jeg har ovenfor henvist til, at Defgo og Cludo nævnes i "Undersøg element" i login-feltet. Jeg har med min...
Kommentar til Rigsrevisionen er i gang med at undersøge Sundhedsplatformen

Re: Hvor er datasikkerheden....

Er det virkelig din helt seriøse vurdering, baseret på absolut intet end din frie fantasi, at EPIC sidder og høster data om danske patienter, under påskøn af at være IT leverandør af et EPJ system? Nej - hvor ser du, at jeg hævder det? Har du nogen sinde hørt om principper? Eller er det t...

Re: Thi kendes for væk!

Mon der er tale om papir-anmeldelse med papir-bevismateriale, eller digital anmeldelse med digitalt bevismateriale? Hvis det er det sidste, er det da foruroligende, hvis man ikke engang kan spore den slags hos sig selv - med alle de overvågningsværktøjer, man har fået til sin rådighed mod alle os...
Kommentar til Rigsrevisionen er i gang med at undersøge Sundhedsplatformen

Re: Hvor er datasikkerheden....

Tak for svar, Mads Bendixen. Jeg kan dog alligevel ikke frigøre mig fra det fromme håb, at de lige kigger på datasikkerheden også - datatilsynet er jo ved at segne, så det er ikke sikkert, at der er hjælp at hente derfra.
Kommentar til Rigsrevisionen er i gang med at undersøge Sundhedsplatformen

Re: Hvor er datasikkerheden....

Tak for links, Mads Bendixen. Jeg går ud fra, at din pointe er, at Rigsrevisionens arbejdsområde er det økonomiske. Det kan selvfølgelig ses som en forhindring ift. at se på datasikkerheden - med mindre denne er sorteret fra/påvirket af økonomiske årsager? Og der er dog også andre ting på listen...
Kommentar til Rigsrevisionen er i gang med at undersøge Sundhedsplatformen

Hvor er datasikkerheden....

... i ovenstående temaer? Forhåbentligt springer Rigsrevisionen ikke de datasikkerhedsspørgsmål over, som det rejser, når man vælger en leverandør fra USA, og giver denne adgang til vore data fra USA? Indtil nu er det ikke lykkedes mig at få dokumentation for, at man fra regionens/Sundhedsplatf...

Hvor...

...bliver alle whistleblowerne af i disse systermer? Vi har voldsomt brug for dem, hvis vi skal redde retsstaten og demokratiet.

Er....

... materialet bortkommet 1) før eller 2) efter at advokaturchefens konklusion? ad 1: På hvilket grundlag har hun i så fald truffet sin afgørelse? ad 2: Hvorfor har hun i så fald ikke returneret materialet, straks efter afgørelsen? Der er noget, der ikke hænger sammen her - det hænger i hvert fa...
Kommentar til Cpr-numre flyder (stadig) på nettet - og hvad så?

Re: Frigør CPR ved lov

Det vil fortælle fødselsdato for alle, og det er en betydelig hjælp, hvis man vil re-identificere "anonymiserede" data. Der er ingen grund til at hjælpe der. Skal vi gætte på, at fødselsdato ikke er fjernet fra sexus-projektet - kun de sidste 4 cifre af cpr?
Kommentar til Vedtaget ved lov: Ulovligt indsamlede DAMD-data bliver slettet

Re: Hvor er det gennemråddent..

jeg frygter for næste generation Så frygter vi i fællesskab, Jesper :-(