paul sehstedt

Alle 7-Eleven butikker genåbnet efter ransomwareangreb

Kl. 10:53 var Fredericia ikke op at køre igen... godt, jeg havde kontanter på mig!

12. august kl. 16:39
Øresundsbron fremrykker styrket sikring mod stormflod (WaterTech)

For næsten 150 år siden rullede en flodbølge d. 13. November 1872 fra den Botniske Havbugt mod syd og medførte store ødelæggelser langs Østersøkysterne. I Køge bugt steg vandstanden med 3,60 m. Årsagen til flodbølgen var en kraftig storm fra vest og nordvest, der i løbet af flere dage pressede havvandet gennem de danske bælte og op i den Botniske Havbugt. Et skift i vindretningen medførte en meget hurtig tilbagestrømning, der bl.a. satte Sankt Petersborg under vand. Den slags naturhændelser har intet med den cykliske klimaændring at gøre og klimaprognoserne har indtil videre ikke vist sig andet, end at være varm luft. Fra Skagen til Gedser ligger der en skillelinje: vest for denne synker landet, mens det hæver sig i øst. Det skyldes geologien efter den seneste istid. Ud fra dette ligger Øresundbron i et område, der hæver sig med ca. 1 mm p.a. Da det er vanskeligt at spå især om fremtiden, er det klogt med en højvandssikring. Allerede ved anlægget af Øresundsforbindelsen burde højvandssikring havde været mindst 4 meter og ikke kun 3 meter, men siden de færreste mennesker interesserer sig for lokalhistorie, har de ingen viden om naturhændelser, der har ramt deres lokalområde. Men bedre sent end aldrig og når ordet 'klimaændring' kan indskrives i projktet, er der ingen grænser for, hvor hurtig bevillingerne flyder.

22. februar kl. 09:46
IT fylder for lidt i Folketinget: »Det kan ikke konkurrere med corona og klimaet«

Vi skal bruge IT for at forstå klimaet, men vi kan ikke bruge klimadebatten til at forstå IT. Klimatiltagene har stået på i årtier, men ikke vist nogen målbar effekt. En nedtonet IT-debat vil hurtig blive målbar: vi bliver simpelthen koblet af udviklingen.

25. februar 2021 kl. 19:59
Tysk privacy-gruppe ransaget af politi for ting, den intet havde at gøre med

Landdistrikspolitiet? Der menes vel delstatspolitiet = Landespolizei. Hver tysk delstat har sit eget politi, mens forbundsrepublikken har forbundspolitiet = Bundespolizei, der tager sig af opgaver relateret til forbundsstaten.

10. juli 2018 kl. 07:30