Aage Andersen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Kommentar til Romanes eunt DOMUS

Hvilket sprog

ville man vælge i dag til dataundervisning i folkeskolen? Jeg hobbyprogrammerer selv i Python, et meget elegant sprog.
Kommentar til Skudsekund 1 juli 2015!

Re: Hvorfor 1 sek ?

Det ville være den løsning der (u)populært kaldes "gummisekunder" fordi du aldrig rigtig ved hvor langt et sekund er. Nej. Mit forslag indebærer ikke en en ændring af sekunddefinitionen. Hvorfor har man valgt altid at korrigere med 1 sec? der maa være en optimalværdi for denne korrektion.
Kommentar til Skudsekund 1 juli 2015!

Re: Hvorfor 1 sek ?

Nej, det ville gøre det langt værre Hvad saa, hvis man gik den anden vej og indførte skudnanosekunder?
Kommentar til Skudsekund 1 juli 2015!

Hvorfor 1 sek ?

Det ville lette situationen, hvis man indførte skudminutter i stedet for skudsekunder. Dem, der har brug for en nøjagtigere korrektion, kan jo sagtens indhente den hos myndighederne. I dag er det vel kun astronomer, der har brug for korektionerne.
Kommentar til Romanes eunt DOMUS

Tak

for et fint arrangement. Jeg kunne ikke faa en forklaring paa virkemaaden af den cirkelformede regneskive til udlægning af skoleskemaer :-) En imponerende samling af regnemateriel.
Kommentar til Kalenderkoks i Outlook: Pinsen falder på en torsdag

Pinseberegning

Pinsen beregnes som 49 dage (7 uger) efter paaske. Er der ogsaa fejl i paaskeberegningen eller kunne man ikke addere 49 korrekt?
Kommentar til Hypercomputere og beregning af det uberegnelige

Re: Eksempel?

Umiddelbart vil jeg henvise dig til http://en.wikipedia.org/wiki/Continuum_hypothesis Der var eksemplet jeg søgte! Tak for det.
Kommentar til Hypercomputere og beregning af det uberegnelige

Re: Eksempel?

Er konsekvensen af Gödel 2 ikke at det er umuligt at bevise aksiomerne? Akssiomer beviser man vel ikke. Mener du man ikke kan vise en modstrid i aksiomerne?
Kommentar til Hypercomputere og beregning af det uberegnelige

Re: Eksempel?

Et eksempel er continium hypotesen Er det bevist at den ikke kan bevises?
Kommentar til Hypercomputere og beregning af det uberegnelige

Re: Eksempel?

Gödel viste kun eksistensen af de sande men ubeviselige sætninger Tak for en udførlig redegørelse. Det anede mig at Gödels bevis var af almen karakter og ikke gav et eksempel.
Kommentar til Hypercomputere og beregning af det uberegnelige

Re: Eksempel?

Et eksempel er følgende: ... Beklager. Det kan jeg ikke acceptere som eksempel.
Kommentar til Hypercomputere og beregning af det uberegnelige

Re: Eksempel?

Altså et bevis for, at der findes sandheder, som er ubeviselige. Det jeg efterlyser er et konkret eksempel. X er sand men det kan ikke bevises at X er sand. Find et X
Kommentar til Hypercomputere og beregning af det uberegnelige

Re: Eksempel?

Firfarveteoremet og Fermat`s sætning er saa ikke eksempler.
Kommentar til Vellavet NemID-phishing mail bruger DDoS-angreb som lokkemad

Hvad er farligt?

Er det farligt at klikke paa de falske links eller er det først farligt, naar man følger anvisningerne?
Kommentar til Hypercomputere og beregning af det uberegnelige

Eksempel?

Findes der et eksempel paa et matematisk udsagn, der anses for sandt, men det kan bevises, at det ikke kan bevises?