Aage Andersen

Virus?

Jeg har vist desværre faaet virus. Der dukker hele tiden sider op paa min browser fra:

http://www.bet365.dk/da/
http://banners.unibet.dk/media/bannerflow/data/unibet/landingpage/1819_…
http://consumers-reviewing.com/denmark/DK-8.php?&c1=50DK1&c2=&t202kw=in…

Hvordan slipper jeg af med snavset?

Hjælp venligst!

19. marts 2015 kl. 17:10
Romanes eunt DOMUS

ville man vælge i dag til dataundervisning i folkeskolen? Jeg hobbyprogrammerer selv i Python, et meget elegant sprog.

6. marts 2015 kl. 05:46
Skudsekund 1 juli 2015!

</p>
<p>Det ville være den løsning der (u)populært kaldes "gummisekunder" fordi du aldrig rigtig ved hvor langt et sekund er.

Nej. Mit forslag indebærer ikke en en ændring af sekunddefinitionen. Hvorfor har man valgt altid at korrigere med 1 sec? der maa være en optimalværdi for denne korrektion.

6. marts 2015 kl. 05:20
Skudsekund 1 juli 2015!

Nej, det ville gøre det langt værre

Hvad saa, hvis man gik den anden vej og indførte skudnanosekunder?

4. marts 2015 kl. 21:05
Skudsekund 1 juli 2015!

Det ville lette situationen, hvis man indførte skudminutter i stedet for skudsekunder. Dem, der har brug for en nøjagtigere korrektion, kan jo sagtens indhente den hos myndighederne. I dag er det vel kun astronomer, der har brug for korektionerne.

2. marts 2015 kl. 17:01
Romanes eunt DOMUS

for et fint arrangement. Jeg kunne ikke faa en forklaring paa virkemaaden af den cirkelformede regneskive til udlægning af skoleskemaer :-) En imponerende samling af regnemateriel.

1. marts 2015 kl. 11:19
Kalenderkoks i Outlook: Pinsen falder på en torsdag

Pinsen beregnes som 49 dage (7 uger) efter paaske. Er der ogsaa fejl i paaskeberegningen eller kunne man ikke addere 49 korrekt?

21. februar 2015 kl. 10:12
Hypercomputere og beregning af det uberegnelige

Umiddelbart vil jeg henvise dig til <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Continuum_hypothesis">http://en.wikipedia…;

Der var eksemplet jeg søgte! Tak for det.

20. februar 2015 kl. 12:06
Hypercomputere og beregning af det uberegnelige

Er konsekvensen af Gödel 2 ikke at det er umuligt at bevise aksiomerne?

Akssiomer beviser man vel ikke. Mener du man ikke kan vise en modstrid i aksiomerne?

19. februar 2015 kl. 10:56
Hypercomputere og beregning af det uberegnelige

Et eksempel er continium hypotesen

Er det bevist at den ikke kan bevises?

19. februar 2015 kl. 10:52
Hypercomputere og beregning af det uberegnelige

Gödel viste kun eksistensen af de sande men ubeviselige sætninger

Tak for en udførlig redegørelse. Det anede mig at Gödels bevis var af almen karakter og ikke gav et eksempel.

17. februar 2015 kl. 16:49
Hypercomputere og beregning af det uberegnelige

Et eksempel er følgende: ...

Beklager. Det kan jeg ikke acceptere som eksempel.

16. februar 2015 kl. 17:50
Hypercomputere og beregning af det uberegnelige

Altså et bevis for, at der findes sandheder, som er ubeviselige.

Det jeg efterlyser er et konkret eksempel. X er sand men det kan ikke bevises at X er sand. Find et X

16. februar 2015 kl. 15:47
Hypercomputere og beregning af det uberegnelige

Firfarveteoremet og Fermat`s sætning er saa ikke eksempler.

16. februar 2015 kl. 05:18
Vellavet NemID-phishing mail bruger DDoS-angreb som lokkemad

Er det farligt at klikke paa de falske links eller er det først farligt, naar man følger anvisningerne?

14. februar 2015 kl. 14:45
Hypercomputere og beregning af det uberegnelige

Findes der et eksempel paa et matematisk udsagn, der anses for sandt, men det kan bevises, at det ikke kan bevises?

14. februar 2015 kl. 14:29