Niels Madsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Statens Cloud

Jammen for statens genier er "Cloud" jo bare en smart betegnelse uden anden mening end hvad Microsoft eller Amazon's konsulenter har bildt embedsmændene ind. -Nå, men jeg skal ned på posthuset for at betale mit Yahoo abonnement for denne måned. Ellers mister jeg min email på den der '...

Her I banan-staten Danmark...

"Så I vil ikke stå med ansvaret for, at der måske/måske ikke sker nogle tredjelandsoverførsler, der ikke er GDPR-compliant? »Det vil vise sig, hvis der skulle komme en sag på det en dag. For os er der forskel på, om det er en beslutning, der er truffet, før eller efter de er overgået til os...
Kommentar til Kaos på dansk vaccine-booking: Køen er gået i stå

Re: Jep. Første og påkrævede tjekboks er telefonnummer ...

Det samme problem har jeg ofte med kommunen og nu også med forsikringsselskabet Gjensidige, som i et års tid, trods klager, har udelukket mig fra at se min egen forsikringspolice, da deres websit ikke længere er tilfreds med NemId men nu også forlanger telefonnummer. Det er et stigende problem a...

Re: Open Source

At der ikke er nogen værdi i open source I offentlige løsninger er jeg nu ikke enig i. Om ikke andet, så er der værdi i at man kan se hvad man har fået for pengene. Og da det vil medføre mere offentlighed om den konkrete fortolkningen af lovgivningen, vil det også kunne bidrage til både borgernes...
Kommentar til Leder: Smæk skoleporten i for tech-giganterne

som om at lærerne nogensinde er blevet spurgt på et oplyst grund

"Hvis nu IT folk lod lærene undervise og leverede IT der virker hver gang [...]" Sikke en stråmand du fyrrer af der, Jesper. Jeg har efterhånden talt med en hel del folkeskolelærere, og jeg har stadig til gode at møde bare een som er blevet taget med på råd mht. i hvilket omfang og...

Det National Persondatatyveri er allerede i fulde gang

Når jeg læser denne artikel kan jeg ikke lade være med at henvise til Region H's nye side med information om hvordan alle borgernes blodprøver taget hos deres praktiserende læge, eller ambulant på hospitalet, pr. automatik havner i Regionens biobank. Vel at mærke med henblik på at blive videregiv...

Re: Open Source

"Hvorfor ligger forretningslogikken i systemerne ikke til åbent skue som Open Source?" Mit gæt er at det bunder i (muligvis uerkendt) nepotisme. Det må i realiteten være utroligt få folk (om nogen overhovedet) med den mindste eksponering til open source udvikling, som bliver taget med på...
Kommentar til Er der ingen grænser for, hvad AI skal have skylden for?

Løse universets gåde...

Så behøver man vist ikke at læse mere for at forstå at vi har at gøre med en fantast. Alene den ubehjælpelige formulering "universets gåde" siger mig at der næppe kan være brugt ret meget tid på at tænke over svære spørgsmål eller komplekse problemer. Men tanken er måske at AI ikke kun...

Re: Europæisk cloud...

Kære Johnny Lüchau, Jeg glæder mig virkelig meget til at se dit dateret.dk når det åbner, og håber at det kan blive begyndelsen på et reelt opgør med den aktuelle retsløshed. Det første som faldt mig i øjnene da jeg så den foreløbige forside var dog din gmail adresse, og det ironiske i at promov...

Re: Region H gemmer alle blodprøver i biobank

@Louise Klint, Du lader til.at.være ret velbevandret i lovgivningen. Men når du skriver: "Blødprøve er væv. Og hvis Niels Madsen (og vi andre) har tilmeldt sig Vævsanvendelsesregistret (pkt. 1 og 3), må vores biologi ikke bruges til forskning (inkl. at nogen laver en DNA-analyse på det). Kun...

Re: Referat fra samrådet

Groteskt at myndighederne forsøger at "betrygge" disse kvinder med at SSI har indgået en aftale som pålægger Stanford University ikke at videregive blodprøver og genetik til andre interessenter. De stoler altså på at andre institutioner underlagt anden lovgivning er mere ærlige end dem...

Re: Region H gemmer alle blodprøver i biobank

Vævsanvendelsesregisteret kan og vil blive afskaffet hvis/når en væsentlig del af befolkningen har tilmeldt sig, præsis som det sket for forskerbeskyttelse som man afskaffede for 10 år siden da den var blevet populær. Og ligesom at blod/væv indsamlet før 2004 ikke er beskyttet af vævsanvendelsesr...

Re: Region H gemmer alle blodprøver i biobank

Kan nogen her give mig et råd til hvordan jeg bedst kan håndtere mit aktuelle (men ikke strengt akutte) behov for at få lavet denne blodtypetest som min læge har ordineret? Jeg vil under ingen omstændigheder finde mig i at den opbevares i en biobank uden for min kontrol. Jeg vil selvfølgelig afve...

Re: deCODE genetics analysere helt gratis

Der foregår klart noget sært (brandslukning?) hos Region H. De skriver at de siden november har sendt besked via e-Boks til borgere hvis blodprøver de tidligere har indsamlet, og at disse kan bestemme at disse tidligere indsamlede blodprøver skal destrueres, og at data skal slettes fra "...

deCODE genetics analysere helt gratis (!) Region H's borgeres

Føj for s.... Region H forærer simpelt vores genetisk oplysninger til det private deCODE genetics: "Har deCODE genetics investeret penge i projektet? ​Ja, deCODE genetics har uden betaling udført de genetiske analyser til projektet. deCODE genetics investerer herudover løbende i fælles...

Stort press på vævsanvendelsesregisteret

Jeg har i øvrigt lige modtaget kvittering for registreringen af hele min nærmeste familie i vævsanvendelsesregisteret, det tog kun 7 uger og et par rykkere. Jeg talt med den ansvarlige medarbejder hos sundhedsdatastyrelsen som oplyste at der siden maj 2020 har været rigtig mange som ville registr...

Region H gemmer alle blodprøver i biobank

I forbindelse med at min læge har ordineret mig en blodtype test forleden, er jeg blevet opmærksom på en række informationer som Region H har offentliggjort inden for de sidste ca. to måneder, bl.a. her: https://www.regionh.dk/forskning-og-innovation/Region-Hovedstadens-bioba... Det ser desværre...

Re: SAMARBEJD - del konsekvensanalyse fra alle kommuner

Samarbejde giver mening, men det skal bestemt ikke være igennem KL som igen og igen har vist sig totalt inhabil. KL har alt for mange private borgmester-interesser at tumle med: Alt fra ønsker om at tiltrække Google og Faceboik data-centre til deres medlemskommuner over indforståede aftaler med f...

Ansvarspådragende virksomhed

Her kan jeg godt blive lidt nysgerrig mht. KL's ansvar. Kommunerne bruger jo i høj grad denne private forening som konsulent inden for IT, og til at udarbejde retningslinier for kommunernes udvikling og indkøb, samt opbevaring og deling af data. Jeg er i flere tilfælde selv blevet afvist med hen...

Re: Word Star -> Open Office -> Libre Office

"[...]og hvad du så mener at skoleelever har brug for er lidt ligegyldig da det er et valg der træffes af folk med uddannelse og erfaring i at undervise børn og ikke eksperter hvis viden er +20 år gamle og baseres på at de selv har gået i skole engang." Jeg kan kun konstatere at det ikke...