Niels Madsen

Kommentarer

Kommentar til Sådan fravælger du trivselsmåling for dit barn

Re: "Trivselsundersøgelser" handler kun om at spare.

Den omtalte undersøgelsen af børnehavebørn lader til at være denne: https://www.denoffentlige.dk/det-siger-boernene-selv-om-daginstitutioner... Den er udført af Børnerådet, og der er ikke blevet indhentet samtykke til spørgeskemadelen fra forældrene. Men forældrene er blevet tilsendt besked om a...
Kommentar til Sådan fravælger du trivselsmåling for dit barn

Re: "Trivselsundersøgelser" handler kun om at spare.

Rene Fleron, Kan du fortælle lidt nærmere mht. hvor den nævte børnehave undersøgelse kommer fra, hvem der har bestemt at den skal bruges, hvem der opbevarer og behandler svarene, og hvorvidt forældrene er blevet informeret og har afgivet samtykke til deres børns deltagelse?
Kommentar til Sådan fravælger du trivselsmåling for dit barn

Re: Alternativ

Så kan man overveje at overfloate trivselsmålingerne ved at hver eneste bruger beder om at få oplyst samtlige oplysninger der er registreret til denne bruger. -Dette lader ikke til at være muligt. Ifølge ministeriets "forældrebrev", som kan downloades her https://www.emu.dk/grundskole...

Re: Folkeskole fejlinformerer om anonymitet i Trivselsmålingerne

Jeg kan med glæde konstatere at skolen nu har rettet opslaget, så det tydeligt fremgår at trivselmålingerne IKKE er anonyme.

Folkeskole fejlinformerer om anonymitet i Trivselsmålingerne

Det er tilsyneladende stadig ikke gået op for alle at dette års trivselsmålinger ikke er anonyme. https://valhoj-skole.skoleporten.dk/sp Valhøj Skole i Rødovre skriver på deres webside i et opslag dateret d. 16/5/2019 følgende: "Til jeres orientering. Det er nu tid til årets Nationale...

Re: Med de omfattende krav, vi stiller til "samfundet"

[...] pille de mindre gode eksemplarer af menneskenes børn ud til nærmere eftersyn. -Mener du dermed at det ikke er sandt, når det hævdes at indsamlede data ikke må bruges til konkret sagsbehandling? Men bortset fra det, så er det dog min klare opfattelse at det offentlige serviceniveau ...

Re: Splittelse...

Og det kunne være interresandt, at udersøge om der ikke er 'nogen' 'forsknings institutioner', der på CPR niveau samkører Nationale Test data med Trivlsesmålingerne ? Det tror jeg ikke der er nogen tvivl om at de bliver. Af samme grund deltager mine børn...
Kommentar til KMD anmeldt til Datatilsynet efter landsdækkende server-hack

Re: CPR numre på udviklingsservere?

Jeg har hørt det samme fra en ansat hos en større privat jydsk IT udviklingsvirksomhed som leverer en lang række systemer til staten.

Skal/skal ikke: Diskrimination på bagrund af etnisk oprindelse?

Følgende to citater fra artiklen synes at modstride med hindanden: Oplysningerne, såsom alder, herkomst og ledighedshistorik, indhentes fra registre i Beskæftigelsesministeriet samt andre offentlige myndigheder. Foranstaltningerne skal tillige sikre personoplysninger på en måde [...] og som ...
Kommentar til Datamagt kræver demokratisering og politisering

Re: "Digitale borgerrettigheder - Der er altid et Alternativ

Det er noget af det bedste jeg har hørt fra politisk side i meget lang tid, Rolf. Et stort bifald herfra :-)
Kommentar til Danmark sakker bagud: Vi er for forsigtige med data-registrering

Re: Lad os bare sakke bagud...

Hvad kan vi, der har mulighederne, gøre for at forbedre på denne situation? Tja, det er svært. Men for tiden er det sæson for de årlige, såkaldt obligatoriske, trivselsmålinger i folkeskolen. I modsætning til i 2018 er der ikke længere nogen mulighed for at svare anonymt på papir, så alle sva...
Kommentar til Danmark sakker bagud: Vi er for forsigtige med data-registrering

Lad os bare sakke bagud...

... i den internationale konkurrence om at ekspropriere folks privatliv. Alternativet er at befolkningen skal frarøves deres selvbestemelse over egen persondata. Selv boycotter jeg nu alle statslige, regionale, kommunale og private spørgeskemaundersøgelser. Mine børns hælblodprøve er blevet tage...

Afmeld digital post

Hvorfor ikke bare afmelde jer fra digital post. Det har jeg gjort, og det var meget enkelt. Jeg gik ned på borgerservice og fik et skema, hvor jeg krydsede af at jeg ikke var i stand til at benytte mig af det, og skrev under. Jeg har siden da modtaget det meste af den post jeg skulle have i brev...
Kommentar til Regel nummer 1&2 for en nar

Re: Få lige styr på fakta

Det lyder til at de værste beslutninger Assange har truffet, er taget efter at havde siddet isoleret i 4+ år i en treværelses. -Ikke at det skal være nogen undskyldning.
Kommentar til Regel nummer 1&2 for en nar

Få lige styr på fakta

Assange ville gerne lade sig afhøre, og det blev han også en gang i Sverige. Da svensk politi senere ville afhøre ham igen, så tilbød han at det kunne foregå på ambassaden, men det var svenskerne ikke interesserede i. Derudover er det til en hver tid helt i orden at afsløre mord på civile til ve...
Kommentar til Kunstig intelligens – vi løber løbsk ud over stepperne

Re: GDPR tager hånd om ind-data

Hej Anne-Marie, Svaret til byrådsmedlemet i Frederiksberg kommune er som følger: "Som vi har skrevet i vores svar til [...] er det ikke muligt at udtage enkelt-børns sundhedsdata, når barnet efter samtykke fra forældrene er registreret i Sundhedstjenesten og er omfattet af Sundhedstjenestens...
Kommentar til Kunstig intelligens – vi løber løbsk ud over stepperne

GDPR tager hånd om ind-data

Ja, gid det var så vel, men det er det desværre ikke. Jeg har netop i dag, via en forespørgsel fra en byrådspolitiker til kommunalforvaltningen, fået svar, sort på hvidt, hvoraf det fremgår at såfremt mit barn vil have sundhedspleje, så kan hans sundheds og trivselsdata og andre private oplysning...

Re: Etiske principper og ansvar

Eller spurgt på en anden måde: Er der tilfælde hvor målet ikke helliger midlet, og i givet fald hvornår?

Re: Etiske principper og ansvar

Micheal, Jeg synes at det du omtaler som etiske overvejelser som I har gjort jer mest at alt lyder som noget andet, nemlig almindelig god forretningsmoral mht at levere et sikkert og veludviklet produkt. Det er selvfølgeligt også væsentligt, men jeg savner nogle etiske overvejelser når det gælder...

Et par spørgsmål til Michael, og et svar

Hej Michael, det er super at du svarer på spørgsmål. Jeg hæfter mig ved at du skriver: "Vi har altid forholdt os til etik, lovgivning, best practice og meget mere, når vi designer og udvikler it-løsninger. ML-løsninger er ingen undtagelse." -Og fortsætter: "Lad os få styr på etikken...