Knud Larsen

Fortsatte nedskæringer i Datatilsynet bliver mødt med kritik

Det er vejen frem for regeringen og embedsmændene. Folketingets og pressens kontrol med nye tiltag begrænses, så er det også naturligt at begrænse indsyn med fup indenfor persondata området. (ironi kan forekomme). Der har senest været uhyrlige eksempler på tilbageholdelse af information med henvisning til at det kun frigives hvis det er frigivet til Folketinget. Rigsrevisionen har dog ret og det viser at der er stor modvilje uden at der er lovhjemmel for attituden. Nu har ministeren så også et blakket ry forhold til Grundloven jvf. minksagen.

12. august 2021 kl. 10:00
Generalforsamling i Datamuseum.dk

ja jeg er også skuffet over at se indkaldelse uden den mindste omtale og henvisning til det mest preserende problem - lejemålet. Det er tydeligt at bestyrelsen har kastet håndklædet i ringen, så kunne man i det mindste melde klart ud alt andet er for ringe. Af helbredsmæssige grunde (jeg er terminal) kan jeg ikke byde ind med noget og har derfor meldt mig helt ud.

4. august 2021 kl. 17:19
Forfattere: Skats problemer skyldes mangel på faglig indsigt i ledelsen

Man får et godt indblik i problemer og lidt i årsager i bogen om "Lovsjusk, magtfordrejning og overgreb" på http://pub.optimal.dk se under /udgivelser. Som nævnt er den politiske indblanding hver gang der skal demonstreres en eller anden holdning slem, rationalitet og simplificering får slet ikke lov af at udvikle sig pga. politisk misundelse og forkert opfattelse. Der er nu mange styrelse, der ikke ved, hvad de andre laver og det er rigtigt, at der er beskæmmende lille viden om Skat på chefniveau, det er rigtig nok trådt i baggrunden siden kuppet i 2003 under og efter Kristian Jensen. Mærkeligt nok er Skat (-testyrelsen) en kontrol organisation - den opkræver ikke skatter, det gør virksomhederne selv. Kun motorstyrelsen opkræver skatter direkte. Resten af mandskabet er op taget af at udstede cirkulærer og kontrollere. På nogle områder er kontrollen med efterbetaling af udbytte skat også ovderdraget banker, så der ikke var nogen kontrol - desværre har resten af Europa begået samme fejl (til undskyldning) . Så hvor mange ansatte skal der være i en kontrolorganisation? Set i forhold til omverdenen er der kkart alt for mange i Danmark - så noget må vi gøre forkert.

14. juli 2021 kl. 13:00
Google indkasserer fransk bøde på 3,7 mia. kr. for dårlig stil i medieforhandlinger

Ja resumeet savner enhver form for begrundelse. men set i de hidtige udstedte bøder er jeg målløs. Er vi virkelig nået dertil at myndigheder indfører regulering bagudvirkende med bøder i stedet for a se på den lovgivning og regulering man måtte ønske sig politisk. Det er skræmmende.

14. juli 2021 kl. 12:45
Justitsministeren vinder i Østre Landsret: Logningsbekendtgørelsen overlever
 • Retssikkerheden forudskikker, at borgerne kan forudsige en retsvirkning.
 • Takket være Hr. Mogens Ritsholm skyldes den ufuldstændige afgørelse i Østre Landsret, så at reglerne er uklare og retssikkerheden er således ikke eksisterende.
 • For almindelig borgere betyder det så, at EU-retten ikke kommer til håndhævelse, når dommerne skal finde ud af selv hvilke danske regler, der er i strid med EU-dommene. Hvordan skal vi kunne finde ud af det eller få det afgjort, når denne oplysning udskydes/afvises.
 • Endvidere er det en fastholdelse af, at dommere i DK kan vurdere i egen ret (og ikke tager hensyn til afgørelser som i Common Law ), og vi kommer således aldrig videre.
 • Det fører til min opfattelse:
 • "Lovsjusk, magtfordrejning og overgreb" se bogen om emnet på pub.optimal.dk se under /udgivelser.

Hvornår får vi så den udredning, der klarlægger sagens kerne jvf. citat "Regeringen er nu klar med et oplæg til, hvordan politiet inden for EU-rettens rammer skal kunne anvende teleoplysninger. De Radikale og SF er kritiske. Igen udskyder politikkerne opgør med dette misbrug og EU ulovlige forhold. Der er ellers høringsfrist fra det udvalg der behandler sagen. 26-2-2021."

30. juni 2021 kl. 17:38
Efter kritik fra It-tilsynet: Skatteministeren er klar til opgør med Kammeradvokaten

Hidtil har det været svært at finde noget konkret om projektet. Det hidtige forløb er beskrevet i "Fup med ejendomsvureringer" på siden pub.optimal.dk, se under /udgivelser.

 • Over 700.00 haer fortsat ikke fået refunderet mere end 10 år gamle beløb.
 • Mere end 275.000 afdøde pensionister vil nu være snydt, fordi man ikke tillader genoptagelser af vurderinger, når ejer er afgået ved døden.
 • Mange vil opleve retsssikkerheden som ophævet fordi man tillader at et hus der 98% dyrere end naboens ikke kan anke sin vurdering.
 • Fanden bryder løs i 2024 eller endnu senere.
30. juni 2021 kl. 17:06
SKAT har på to år brugt 215 millioner på Deloitte-konsulenter til ejendomsvurderinger

Følg med i hammerslag og man erfarer hvor store variationer, der er i opfattelsen. At indføre 1600 datapunkter er fuldstændig vanvittigt og et dårligt forsøg på at skjule virkeligheden med et fiktivt kompliceret datasæt, som man ikke i praksis har styr på. Tilmed er vurdering af grunden alene umuligt jvf. Engberg udvalgets konklusion. De tidligere vurderinger var netop bare et regneark. 2011 vurderingen var ikke noget reelt vuderingsarbejde men en ren opskalering med 49% i regnearket. Derved opstod der en helt vanvittig vurdering ude af trit med alle realøkonomiske forhold. Disse grove fejl er efter 10 år endnu ikke korrigeret og tilbageført. Retssikkerheden er i det nye lovsæt trådt under fode ved at tillade variationer på +- 20 % dvs. et nabohus kan være dobbelt så dyrt uden at det giver ret at få det vilde gæt korrigeret. Man får i den grad modsætninger ved at foregive præcision med 1600 datapunkter holdt op imod værdiforskelle på 100%. Det er at putte blår i øjenene på folk. Tilmed bruger man uforholdsmæssigt vilde mange penge på den regnearksmodel. Det hele er dokumenteret i "Fup med ejendomsvurderinger" i bogen du finder på http:// pub.optimal.dk under udgivelser.

25. juni 2021 kl. 17:09
Hjælp til el/net i nyt hus

EL bil 5 x kvadrat hvis længden er under 20 meter ellers 5 x 6 kvadrat. Relæ A type combi til f.eks. BMW - det er ret dyrt, da det det både giver reststrømsbeskyttelse og overstrømsbeskyttelse. Et ekstra HPFI relæ /gruppe til køleskab er efterhåndnen std. men som nævnt kan en mere til udebrug anbefales.

 • Varmeshunt udstyr kommer nu med WAN tilslutning for fjernstyring, så det skal også planlægges.
 • Zigbee vinder godt frem så planlæg i hvert fald en zigbee ruter.
 • Zigbee kan efterhånden redde situationer, hvor man ikke kan føre et kabel, de fås i små afbryderversioner der kan sidde i en dåse nu.
 • Zigbee løsningen er rigtig smart til mange korrepondance betjeninger.
 • Overspændingsbeskyttelse på hovedgruppen anbefales nu som standard.
 • Brug schuko stik i køkkenet - de danske stik er indført af en gruppe fejltænkende arkitekter, der dominerer sikkerhedsrådet selv efter at DEMKO blev nedlagt. Det er som nævnt billigere og korrekt for jord forbindelser.
 • Den danske standard er en stor fejl og kun til for at tjene penge på folk, Tilmed udstedes der K1 fejlrapporter for manglende jordforbindelse i EL syn -fuldkommen latterligt.
22. juni 2021 kl. 11:49
Forsikringsselskab bruger 1600 datapunkter, AI og videoanalyse til at profilere kunder

Risiko og videnskab. Nu er aktuarer højt lønnede fordi der er tale om et stærkt reguleret marked, hvor det er op til virksomhedne og dens aktuar, at bevise, at der er hensat tilstrækkelige midler i forhold til risiko til at dække skaderne og deres heraf følgende udbetalinger. Feltet risiko og sandsynlighed er lige så vigtigt et område for industrien derfor har vi udviklet området Reliability (pålidelighed), der ligeledes er statistik på højt niveau. Sammen med risiko og udfaldet af hændelser er det endda påkrævet indsats for en række områder som atomkraft, medeical devices etc. Alligevel aflønnes ingeniører ikke som aktuarer. Hvorfor mon? Det ene fokuserer på kroner og ører, og det er altid lønnet bedre end andre jobs.

4. juni 2021 kl. 11:38
Forsikringsselskab bruger 1600 datapunkter, AI og videoanalyse til at profilere kunder

Det er allerede sådan at der betales for høj risiko områder som København. Selvrisiko er en anden metode til at differentiere, så kunder der opfører sig lidt for fjollet og laver skader som følge deraf må betale for deres statisike opførsle.

4. juni 2021 kl. 11:23
Hackergruppe advarer danske journalister: I afslører jeres børns CPR-numre

afslører journalisters generelle uvidenhed og siger noget om hvor ringe journalistikken er blevet.

4. juni 2021 kl. 11:14
Skatteministeren ønsker flere penge til kriseramt ejendomsvurderingssystem

Tabet skal selvfølgelig kunne fremføres eller modregnes i andre kapitalgevinster ved de foreslåede ændringer adskiller bolig sik ikke fra andre investeringer.

28. maj 2021 kl. 18:46
Skatteministeren ønsker flere penge til kriseramt ejendomsvurderingssystem

**Beskatning af bolig er noget juks **

 • der er tale om beskatning af allerede beskattede midler - grundskyld og ejendomsværdiskat. Det kan ikke en gang kaldes for formueskat, for det indebærer, at det kun er formuen, der skal beskattes med ejendomsværdiskatten og grundskylden, men man beskatter også gælden. Med ca 10 % egenfinanciering udgør den 3% marginale skat ca. 30% årlig skat lig med konfiskering efter 3 år. Rentefradraget er tilmed begrænset, så der er ubalance mellem skat på renteindtægt 42 - 52 % og fradrag 32 ned til 25%. Det var elllrs et område Skat havde stor fokus på en overgang, hvor renten var høj og der var penge at spare ved at lave lidt arbitrage mellem privat og virksomheds gæld.

Kapitalvindingsskat er en skat der stadig gælder, men som man har indført en undtagelse for overfor visse boliger, der tjener til bolig for ejeren. Også her er reglerne ganske spegede. Hvordan får man modregnet for vedligehold og forbedringer, modregning for allerede betalte skatter, indeksregulering/kompensation for almindelig inflation etc. Kapitalvindingsskatten indeholder ikke en mulighed for udskydelse ved geninvestering, sådan som man gør det i mere civiliserede lande som USA, Sverige etc. Så udviklingen i skatter er kort sagt fedtet ind i et net af urimeligheder, lige meget hvordan man skærer kagen, og derfor bliver der behov for mange komplicerede overgangsregler ved indførelse af nye regler. Hele skandalen er beskrevet i bogen om "Skattefup med ejendomsvurderinger" på www.optimalpub.dk under /Bøger.

Det er slet og ret en skandale og en lang række lovbrud og grundlovsbrud samt total mangel på retssikkerhed.At det er blevet billigt at låne skyldes pengepolitikken, der stammer fra landenes forkerte politik, og så skal boligejerne igen betale for fejlene og genopretningen.

27. maj 2021 kl. 17:31
Twitter indrømmer: Billedbeskæring med AI var diskriminerende

Det ses tydeligt i moderne magasiner, der bruger hvid tekst på spraglet baggrund eller sort på mørk baggrund - det er slet og ret ulæseligt.

25. maj 2021 kl. 11:18
Offentlige AI-projekter snubler i GDPR og dårlig datakvalitet

Det ser ud som om der er tale om laveste intelligens som ekspert systemer og ja der er det en god ide, at datakvaliteten er OK. Eksemplet med fordeling af post - det er ikke et AI projekt men et simpelt fordelingsprojekt - men man mener måske at maskinen skal kunne efteligne mit gamle landpostbud - han vidst at når brevet var med 'lange Jørgen' var det til mig - men det har ingen relevans i da hvor der ikke er en fast post der kan udlede en historik. Så klages der over GDPR problemer - ja hvis det er problemet er der næppe grundlag for et AI projekt og slet ikke et AGI projekt (Artificial General Intelligense).

29. april 2021 kl. 16:24
Efter årelang svindel: Nemkonto-systemets sikkerhed skal testes

Version2 indlæg har for længst sat alvorligt spørgsmål ved Nemkonto sytemet og praksis viser da også at bankerne er alt for lemfældige med udstedelse af oplysninger til svindlere. Det er helt utroligt at fremmede kan få lån på bais af svindel og fup, og selvfølgelig skla pengeinstituttet være ansvarlig for den ulovlige udstedelse af lån og udbetalinger ikke som nu hvor indehvarne både får tilskrevet uhyrlige renter og er ude af rådighed over egne midler i årevis. Det er blevet sådan at en Nemkonto skal være en særlig konto, der ikke bruges driftmæssigt af hensyn til risikoen for svindel og fup. Og selv det er ikke nok. En syltekrukke i digitalstyrelsen vil dog næppe ændre noget - som helst hele holdningen er forkert.

23. april 2021 kl. 12:14
Sådan får du det bedste ud af ERP: »Det er ikke CIOens projekt«

Det store problem er at et ordentligt ERPP system skal være business orienteret. De store kompleksitet gør systemet tungt, der er måske tro og behov for at PDM system er omfattet, at Kanban eller korte leveringstider er vigtigt for businessen og derfor skal ERP håndtere dette. Alt dette gør at det er busniness managers, der skal driver processen og holde det vedlige og ikke bremses af en CIO, der måske tror det kan implementeres og fryses. De lange implementeringstider som f.ek.s SAP er kendt for er dræbende for et sådant system - det dræner ressourcenre og Rapid prototyping er et fy ord, hvor det burde være kernen. Et andet problem er at det er få personer der kan drive denne proces sog fastholde og viderudvikle den, der for bliver virksomhedens succes afhængig af deres fastholden i rollen i længere tid i strid med mange ønsker og behov for at skifte roller efter 4 år maks.

22. april 2021 kl. 22:16
Elmålersagaen - kapitel 2: Ikke længere bare teori

Der er pligt til at implementere direktivet. Vi oplever dog at nogle lovgivere går amok og indsætter strengere regler end direktivet lægger op til, så direktivet er minimums krav. Jeg forstår ikke henvisningne til forskrifter - det er ikke lov, som jeg opfatter det. Lovens hierarki: Loven, bekendgørelser, cirkulærer, retsafgørelser, heri indgår ikke forskrifter, der som jeg opfatter det er tekniske og som forsøger at forklare en måde at implementere noget på. Nå vi har dette hierarki oplever man, at borgeren bliver undergravet/snigløbet af sådanne som paragrafer som at det affgøres af ministeren = ren gummi paragraf, eller at man indsætter en ændring på 7,8 km i en bekendtgørelse og hævder at loven bestemmer som det skete med mink sagen. I loven var der ikke en sådan afstand overhovedet, der skelnes kun mellem raske og syge besætninger. Så de rer almulig grund til at være på vagt!

14. april 2021 kl. 21:01
Privatliv er noget vi betaler for

RH ejer ikke oplysningerne fordi de betaler for dem - betalingen er tilvejebragt af skatter og dermed af borgeren og ingen andre - derfor kan det ikke sælges uden borgerens samtykke - nu beder man så også om samtykke til hvad som helst en klar indrømmelse af den juridiske tilstand.

12. april 2021 kl. 14:06
Corona-hjemsendelser presser SKATs kriseramte ejendomsvurderingssystem

Endnu et argument for at der gives fuld kompensation pga. corona for medarbejdere i de frie erhrverv. Her er nogle der får fuld komepensation men kun præsterer delvis uha!

9. april 2021 kl. 20:49