Peter Jensen

EU-kommission: Vi kender ikke til strid om MAC-adresser andre steder end Danmark

Jeg forstår stadig ikke, at kun nogle kommuner har sat deres overvågning på pause. Hvor vital kan informationen være for trafiksystemet? Det er vel allerhøjest nogle langsigtede forskelle der giver mening at kigge på, trafikken bevæger sig nu x% langsommere på denne strækning og vi kan se at trafikken primært holder stille I kryds y og z - ergo skal vi ind og kigge på disse kryds. Jeg har mine tvivler, så hvorfor ikke sætte systemerne på stand by indtil der a) er fundet en løsning der lovliggør det eller b) skrotter systemet når det fastslås endegyldigt at det ikke bliver tilladt.

Hvis en politiker havde fortsat en åbenlys ulovlig handling (I håb om at den på et tidspunkt blev lovlig) ville vedkommende være ude af politik meget hurtigt. Når en kommune gør det, så, ja, så sker der ingenting.

3. marts 2015 kl. 09:36
København sætter ‘ulovlig’ trafikovervågning på pause

Så du er stadig anonym - men du har bidraget til at føre trafik-flowet bedre.

Det er jo ikke det der er pointen.

Det er ikke tilladt at indsamle dataene, upåagtet af om de så krypteres efterfølgende.

Det er det Københavns Kommune har taget konsekvensen af, og det som jeg reagerede på.

4. februar 2015 kl. 15:46
Trafikforsker: Det bliver dyrt, hvis cookie-direktiv lammer trafikovervågningen
4. februar 2015 kl. 09:44
København sætter ‘ulovlig’ trafikovervågning på pause

Det er da altid noget at én kommune nu har valgt at deaktivere deres system foreløbigt. De andre kommuner fortsætter praksis. De venter og ser om de kan få en dispensation, eller et ekstra svar på om det nu kan være rigtigt at det er ulovligt.

Københavns Kommune gør da det rigtige; der er meldt ud at systemet er ulovligt - derfor deaktiverer de det indtil videre.

Kan det være rigtigt at andre kommuner bevidst fortsætter en ulovlig handling efter konfrontation med det?

Falder hele trafiksystemet sammen fordi de ikke kan holde øje med 10 % af bilerne?, det tvivler jeg kraftigt på.

Hvad med udbyderne af IT-systemet bag, kan de upåvirket fortsætte logningen af dataene? jeg går ikke ud fra at det er kommunernes eget IT-system men snarere noget de lejer rettigheder til.

4. februar 2015 kl. 09:35
Udbredt system til trafikovervågning er ulovligt

To ting, specificeringen fra arbejdsgruppen der har tolket "cookie-direktivet" til nu også at indbefatte bl.a. mobiltelefoner er fra oktober. Loven er ældre, men fortolkningen er altså kun et par måneder gammel.

Jeg går ud fra, at næsten alle anlæg der er sat op er ældre end dette. Så de har ikke handlet I ond tro eller ikke undersøgt lovgivningen før de satte det op.

Hvad der derimod ikke er I orden er, at ingen ser ud til at have reageret og deaktiveret deres systemer. Det er kun: nu venter vi lige og ser om vi kan overtale nogen.

2. februar 2015 kl. 14:04
Trafikforsker: Det bliver dyrt, hvis cookie-direktiv lammer trafikovervågningen

Bare af ren interesse... Hvad bygger Version2 "trafikforsker" på? er det nok, at man er ansat af et universitet?http://vbn.aau.dk/da/persons/svend-toefting(f8404620-0e18-47b7-858c-e4523de6e24f).htmlJeg kan ikke få øje på videnskabelige udgivelser, men det er måske ikke en teknisk titel?

2. februar 2015 kl. 13:20