Ib Larsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: Et par kommentarer

Hvis vi skal skære sagen helt ind til benet, så vil totalt ureguleret anvendelse af kryptering medføre en defakto mulighed for anonymitet som domstolene ikke kan afmaskere. Så længe private kan bruge den opensource kryptering, de ønsker vil det kun være muligt at komme anonymitet til livs v...

Re: Knæfald for masseovervågning

Derimod mener Poul-Henning Kamp ikke, det er nødvendigt med kryptering af indholdet, der transporteres mellem klient og server på eksempelvis en medie-hjemmeside. Mange mediesider har debat og kommentarfunktion samt muligheden for at udveksle private beskeder mellem registrerede medlemmer. I...

Re: Agurketid?

For at kunne lytte et specifikt nummer bliver man nødt til at have et system hvor man kan aflytte alle numre. Og det kan politiet også, de har en ret til at lytte inden for lovens rammer, men har de også en ret til at tvinge tredjeparter til at hjælpe med at oversætte indholdet af samtalen? ...

Re: SSL Everywhere

IT-liberalisterne argumenterer for bestemte personlig friheder og ser IT/kryptering som midlet og det er et helt legitimt politisk standpunkt at have. Undskyld, men disse personlige frihedsrettigheder allerede indført, så det handler om at bevare dem og ikke at politisere dem. Spørgsmålet er...

Re: Agurketid?

"Politiet har i et antal sager måtte give op overfor krypterede diske. De taler af gode grunde ikke ret højt om det i offentligheden, for de skulle give folk gode ideer." Ok, og det skulle så være et argument for at overlade staten mere magt, at politiet der jo er blevet taget i at lyve...

Re: Agurketid?

"Hvorfor er det ikke OK at politiet, med en dommerkendelse, kan tvinge en dekryptering af en disk eller lytte med på en SSL forbindelse?" I Danmark begrænser selvinkrimineringsprincippet politiets muligheder for at kræve dekryptering, hvis personen der evner at aflåse disken kan påberåbe...

Re: Hvad der menes...

"Egentlig er det vel samfundets bedste at tingene overvåges og at forbrydere ikke får frit spil." Jep, tænk lige over din egen argumentation og hvilke logiske konsekvenser den må have. Forbrydere begår overgreb på børn i soveværelser og i private boliger, og at der ikke er overvågning...

Re: Andre anvendelsesområder

"Domstolen har i praksis præciseret (se bl.a. Saunders-dommen, præmis 69), at retten til ikke at inkriminere sig selv først og fremmest vedrører respekt for den anklagedes ønske om ikke at udtale sig. Det centrale er således respekt for den anklagedes vilje. Det følger heraf, at forbudet ikke...

Re: Andre anvendelsesområder

"Men i meget sjældne tilfælde kan en anklaget blivet tvunget til at vidne imod sig selv, uden at være blevet lovet straffrihed/-reduktion, men kun hvis der er tungtvejende grunde - menneskeliv/national sikkerhed osv. (Jeg kender ingen danske eksempler.)" Så der er ingen retstilstand i...

Re: Andre anvendelsesområder

"Hvem har da også påstået det ?" Det har du selv ovenfor: "Den beskytter dig ikke hvis disse handlinger allerede er blevet afsløret, eller hvis dit vidnesbyrd er livsvigtigt for andres ve & vel. [1]" Du skrev eller, så jeg antog at du hentydede til to forskellige mulige...

Re: Andre anvendelsesområder

"Men hvis retten finder det bevist at han er morderen, kan der lægges utroligt meget pres på ham for at afsløre hvor han gjorde af liget, af hensyn til de efterladte. (Se også: Reiser)" "Hvilket burde være indlysende forenhver: Tortur er aldrig OK. Men intet forhindrer at en dømt...

Re: Andre anvendelsesområder

"Clipper er forresten et godt eksempel på it-liberalisternes politiske inkompetence: Deres modstand mod bagdøren i Clipper sikrede at data forblev i let aflyttelig plaintext de næste 25 år." Så du mener, at en regering der ikke kan sikre dens egne IT-systemer skulle betros adgangen til...

Selvinkriminering

"Beskyttelsen imod selv-inkriminering handler om at du ikke kan tvinges til at afsløre at du har foretaget evt. ulovligheder. Den beskytter dig ikke hvis disse handlinger allerede er blevet afsløret, eller hvis dit vidnesbyrd er livsvigtigt for andres ve & vel. [1]" Det er ikke...
Kommentar til Danske advokater har tusindvis af pirater i kikkerten

Tyveri

Jeg ville også helt vildt gerne have en gammel veteranbil fra 70'erne, men jeg går ikke ud og stjæler den fordi jeg ikke længere kan købe den i butikken. Men hvis du kan kopiere en bil har du ikke stjålet noget fra butikken. Kopiering ved hjælp af ens egne resourcer er ikke tyveri,...
Kommentar til Danske advokater har tusindvis af pirater i kikkerten

Usikre netværk

Ud fra tidligere retspraksis er det sådan set underordnet, om netværket er sikret, usikret eller om en eller flere personer har haft adgang til forbindelsen. Rettighedshaveren skal stadig udpege den person som har begået krænkelsen, og det nytter ikke at udspørge ejeren om netværket i håb om at...
Kommentar til Danske advokater har tusindvis af pirater i kikkerten

IP-adresser

Ud fra tidligere retspraksis er det klart, at en rettighedshaver ikke kan pege på en IP-adresse og kræve at ejeren af internetforbindelsen gør arbejdet ved at udpege den 'skyldige'. Rettighedshaveren skal faktisk bevise, hvilken person i husstanden der har brudt ophavsretten, og...
Kommentar til Danske advokater har tusindvis af pirater i kikkerten

Selvinkriminering

Men man bør vide, at man risikerer at blive sagsøgt og sidde foran en dommer, hvor man har pligt til at fortælle sandheden, siger Clement Salung Petersen. Det er ikke rigtigt i alle tilfælde. Brud på ophavsretten er strafsanktioneret, og man kan derfor påkalde sig selvinkrimineringsprincippe...

Bagudrettet efterforskningsdata

problematikken ligger jo bare i at Politiet til tider har brug for at gå "bagud" i loggen for at få resultater. Det samme "problem" har politiet jo når det skal efterforske sexmisbrug af børn i soveværelser, hustruvold og dødstrusler ytret i privatsfæren. Der er ingen...

Bagudrettet efterforskningsdata

problematikken ligger jo bare i at Politiet til tider har brug for at gå "bagud" i loggen for at få resultater. Det samme "problem" har politiet jo når det skal efterforske sexmisbrug af børn i soveværelser, hustruvold og dødstrusler ytret i privatsfæren. Der er ingen...

konstruktiv løsning?

Den eneste konstruktive løsning, der ikke krænker individet er målretet overvågning. Og det udelukker selvfølgelig enhver logning af personer som ikke er individuelt mistænkt. At sige, logning ikke behøver krænke individet, fordi det afgørende er hvordan politiet får adgang til oplysningerne sv...