Ib Larsen

Rss
Personligt feed med nye kommentarer i tråde, du overvåger:
https://www.version2.dk/mit/0/kommentarer?token=HPnHcLYhJ8jCXC_UoTnfzqY2R9xpwMBmKONAZAek0jk

Kommentarer

Re: prøver de at rette bager for smed?

Vi kan ændre regler for flygtninge hvert eneste år i et forsøg på at forsvare dansk kultur mod trusler. Det er ikke ubetinget korrekt. EMRK ogEU-retten begrænser hvordan og hvor meget Danmark kan ændre vores udlændingepolitik. VI kan f.x ikke udvise personer, uanset om de udgør en fare for na...

Betaling tak

Hvis virksomheder vil have mine data, må de værsgo betale mig for dem. Det kan aldrig være samfundets opgave at give virksomheder hvis fornemmeste opgave er at forgylde deres aktionærer mine data uden mit samtykke eller min betaling. Forslaget stinker og er en invitation til korruption og misbrug.

Data uden betaling

Det interessante er, hvad borgerne individuelt får som modydelse for at virksomheder får adgang til deres data. Forhåbentligt er det ikke nok blot at overlade virksomhederne data og håbe på, at det så drypper på samfundsøkonomien. Åh nej, jeg kender svaret, politikerne vil give borgernes data ...

respekten for retsstaten

Jeg troede, at masseovervågning var nødvendig for sikring af retssamfundet, men der er ikke meget retssamfund i at EU-medlemsstaterne ikke respekterer en klar kendelse fra EU-domstolen. Hvis staten selv ikke respekterer domstolenes ord, er det ikke længere en retsstat, og borgerne har ingen pli...
Kommentar til Skat bruger oplysninger, som burde være destrueret

Re: Rent flag

I Danmark er reglen om fri bevisførelse faktisk ikke begrænset til civile sager, men gælder også i straffesager. Politiet eller private aktører kan derfor indsamle beviser ulovligt, og disse kan stadig benyttes som eneste bevis i en senere straffesag. Et eksempel på den praksis var sagen om Gre...

Re: Sådan gør diktatorer ...

I bløde diktaturer som Rusland kan de sætte dig i fængsel for noget helt andet end problemet med koden … indtil du udleverer koden. Rusland er teknisk set stadig et demokrati og medlem af Europarådet, og kan derfor indklages for Den europæiske menneskerettighedsdomstol. Det med demokratie...
Kommentar til Britisk minister: Kryptering af beskeder er et problem

Dommerkendelser

Man kan jo også spørge om, hvorfor der overhovedet skal være dommerkendelser, hvis beviser fremskaffet ulovligt alligevel kan bruges af staten i en straffesag. Som konsekvens af holdningen i Danmark om, at en kriminel ikke skal gå fri, fordi staten har begået en fejl, kunne man lige så godt re...
Kommentar til Britisk minister: Kryptering af beskeder er et problem

Re: Hendes mål er Hr. og Fru Schmidt

En dommerkendelse har aldrig været en garanti for at myndighederne også forstod samtalen. Men nu vil Amber Rudd flytte denne grænse således at myndighederne via hemmelige dommerkendelser kan overvåge påståede suspekte personer. Og det er lige præcis derfor, at hele kryptodebatten hvor den ...
Kommentar til Svensk it-skandale står til at fælde tre ministre

Re: Sverige - Danmark 1-0

Det tætteste vi kommer på en tilsvarende sag i Danmark er EFI skandalen, men her har stortset hele folketinget haft fingrene nede i skidtet, så ingen tør rører på sig. Det er i grunden ret smart - hvis man nu vil kaste sig ud i fusk og svindel ;-) Ja ret smart, hvis man vil undgå ansvar, o...

Re: Naivt

Case : "Uskyldig indtil det modsatte er bevist" er jo totalt afskaffet når det drejer sig om pengebøder for fartovertrædelser. Der sendes der blot en administrativ bøde til den person som står registreret som ejer af bilen til trods for at denne kan være nok så uskyldig. Ejeren...

Re: Lettere omskrivning

Jeg er ret sikker på, at disse søgsmål ville stoppe, hvis man indførte en regel, der forpligtede sagsøger til at orientere folk om retstilstanden på området. Advokatnævnet har vist nok blåstemplet ordlyden, der truer med mulige juridiske konsekvenser i det tilfælde, at en anden end abonnenten se...
Kommentar til Svensk it-skandale står til at fælde tre ministre

Jeg fryder mig

Et års tid bag tremme - ubetinget - og med en plet i straffeattesten ville det højne broderlandets datasikkerhed (også herhjemme), men tumlinger bliver maksimalt flyttet til et andet job, hvor de igen kan udleve deres manglende viden og evner. De vil sikkert påberåbe sig, at deres systemer...
Kommentar til Juraprofessor: Politiets bilovervågning går for vidt

Re: Mission creep

Når man gemmer oplysninger i en database over alle de steder, du har kørt bil de sidste 30 dage, så giver det adgang til at tegne et billede, som rækker langt ud over, at du bliver set her og der af forskellige personer. I visse tilfælde kan det danne et billede af, hvad man kan have foret...
Kommentar til Ruslands parlament vil forbyde brug af VPN

Re: Så begynder det

Det ved jeg så ikke hvor ihærdigt de gør. Russisk sprogede sider med de seneste film er nu meget udbredte. De gør det naturligvis meget sporadisk og med ligedele korruption og tilfældighed. Den danske DNS blokade er jo heller ikke konsekvent eller effektiv. Men de har redskaberne, der ...
Kommentar til Juraprofessor: Politiets bilovervågning går for vidt

Mission creep

Det er jo så igen et udtryk for det mission creep, som mange har advaret imod. Hvis man først giver staten en lillefinger og tillader den at indsamle data om borgerne, om hvorvidt disse så egentligt burde anses for privat er en anden sag, vil myndigheder i starten blot gøre brug af en undtagels...

Incitamenter

Personen i den sag undlod at overveje, hvilke konsekvenser det ville få for ham selv at optræde som ordentlig samfundsborger og gøre opmærksom på fejlen. Det afspejler desværre en vis naivitet om hvilke incitamenter loven giver et firma med dårlig datasikkerhed. Firmaet har måske nok retten på...
Kommentar til Ruslands parlament vil forbyde brug af VPN

Re: Så begynder det

Rusland er allerede en totalitær politistat. Det her gør ingen forskel. Rusland er medlem af Europarådet, så de er naturligvis lige så demokratiske som Tyrkiet, Ungarn og Polen. Det interessante ved Ruslands regulering af internettet er, at man ikke formelt kan sige den noget på. De blokerer...

Re: De fanatiske IT-liberalister ...

Når danske myndigheder vælger at lade amerikanerne lytte med, så er det fordi de ikke selv har ressourcerne. Det er et område med stordriftsfordele og amerikanerne gør det i stor stil. Læg til at de ikke har helt de samme kvaler ved at samarbejde med diktaturstater samt at man stort set ikke ka...

Ingen proportionalitet

Trods kritikken fra Telenor, lægger Datatilsynet i sin afgørelse vægt på at retten laver en afvejning af hensynet til privatlivet overfor hensynet til selskabet, hvis ophavsret er blevet krænket. Og ikke overraskende, at afvejningen i Danmark altid falder ud til den påståede rettighedshavers f...

Re: De fanatiske IT-liberalister ...

Du lever i en retssagsverden. Det er sådan USA fungerer. I Europa er anderledes og derfor kan man ikke sammenligne. Jeg kigger bare på resultatet. Ja, og resultatet er at lovgiverne i Danmark har større mulighed for at gøre indgreb i borgernes frihedsrettigheder end det er tilfældet i andre land...